porto baroš - Najveća investicija u hrvatski nautički turizam ikada

Ivan Herak, član Uprave ACI-ja: Želimo stvoriti elitnu marinu s kategorizacijom 5 sidara kojom se mogu pohvaliti samo tri hrvatske marine, među kojima su dvije ACI-jeve

| Autor: Milan PAVLOVIĆ
Simulacija Luke nautičkog turizma Porto Baroš

Simulacija Luke nautičkog turizma Porto Baroš


Za potrebe izgradnje i upravljanja lukom nautičkog turizma ACI marine Porto Baroš u Rijeci osnovano je zajedničko društvo ACI-Gitone d.o.o. Buduća ACI marina Rijeka dobila je koncesiju od Hrvatskog Sabora i Vlade Republike Hrvatske na period od 30 godina, na površini pomorskog dobra od 105.897 četvornih metara. Najveća investicija u hrvatski nautički turizam ikada, na uređenom morskom prostoru pružat će usluge veza i smještaja gostiju na plovilima, a na kopnenom obalnom pojasu nudit će ugostiteljski, trgovački i brojni drugi sadržaji.

Projekt je ušao u visoku fazu realizacije, budući da se tijekom ovog mjeseca očekuje izdavanje lokacijske dozvole. Bio je to i povod za razgovor s dr. sc. Ivanom Herakom, članom Uprave ACI-ja d.d. za financije, korporativno pravo i ljudske resurse kojeg smo za početak pitali koje im aktivnosti slijede nakon ishodovanja lokacijske dozvole za projekt.

Lokacija dozvola do 21. svibnja

- Svi međusobni odnosi partnera u projektu, pa tako i sve potrebne aktivnosti regulirane su Društvenim ugovorom te Ugovorom o zajedničkom ulaganju, koje su međusobno zaključili ACI i Gitone-Kvarner. Spomenutim dokumentima striktno su definirani rokovi za ispunjenje obaveza kako od strane Društva ACI-Gitone, ali i osnivača. Do 21. svibnja ove godine Društvo je u obavezi ishoditi izvršnu lokacijsku dozvolu, koja je preduvjet sklapanja ugovora o koncesiji. U roku od tri godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji potrebno je da Društvo ACI-Gitone uloži sveukupno 363 milijuna kuna kao investicijsko ulaganje, u skladu sa Studijom gospodarske opravdanosti. Isto tako, u roku od najduže tri godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji ACI-Gitone je u obavezi dovršiti izgradnju luke posebne namjene-luke nautičkog turizma Porto Baroš, sve sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izgradnje LNT Porto, te ishoditi i predati Davatelju koncesije Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture uporabnu dozvolu.  

U naravi, put do realizacije projekta podijeljen je u četiri faze. Prva faza projekta koja je uspješno odrađena završena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom nam je projekt dodijeljen. Druga faza odnosi se na pripremu dokumentacije, ishodovanje dozvola i dokumenata koji su uvjet za sklapanje ugovora o koncesiji, te postavljanje financijske konstrukcije potrebne za realizaciju projekta i organizacijske strukture potrebne za njegovo vođenje. Treća faza odnosi se na zatvaranje financijske konstrukcije, izradu tehničke dokumentacije, ishodovanje građevinske dozvole, ugovaranje radova i opremanje projekta te ishodovanje uporabne dozvole i kategorizacije. Četvrta faza pretpostavlja poslovanje projekta i upravljanje projektom.

- Kako su u dokumentima koje ste spomenuli uređeni međusobni odnosi, prava i obaveze ACI-ja i Gitone-Kvarnera u zajedničkom projektu? Pri tome mislim na prava i obaveze pojedinih partnera, kao i na odgovornost za provedbu projekta.

- Radi se o lukrativnom projektu, poduzetničkoj ideji koju su uz pomoć Vlade Republike Hrvatske osmislili partneri u projektu, ACI i Gitone-Kvarner Obje tvrtke posjeduju stručna znanja, kapital i reference za realizaciju tog projekta. Društvo ACI-Gitone je formalni nositelj projekta i instrument preko kojega se isti realizira. Radi se o vrlo zahtjevnom projektu za kojeg procjenjujemo da bi, u slučaju kada bi Društvo ACI-Gitone bilo prepušteno samo sebi, imali velikih, usudio bih se reći i nepremostivih teškoća u ispunjavanju budućih obaveza i realizaciji projekta. Drugim riječima, ne samo da su ACI i Gitone Kvarner osmislili projekt, već i jamstva za kredit kojim će u najvećem dijelu biti financirana izgradnja LNT Porto Baroš daju ACI i Gitone-Kvarner. Isto tako sav poslovni i reputacijski rizik projekta snosimo mi kao partneri.

Kada je u pitanju odgovornost Uprave ACI-ja u odnosu na spomenuti projekt, bitno je naglasiti da ona ima dvije dimenzije. Prva dimenzija odgovornosti vezana je uz zajednički projekt , odnosno uspješnu realizaciju izgradnje LNT Porto-Baroš, dok u drugom dijelu spomenuti projekt s obzirom na volumen ulaganja, planirane prihode, rashode, odnosno poslovne ishode zajedničkog projekta, u proporcijama našeg 50 postotnog vlasničkog udjela u spomenutom Društvu, ima izravan utjecaj i na poslovne rezultate i bilancu ACI-ja. Odgovornost Uprave ACI-ja proizlazi i iz činjenice da smo sukladno pozitivnim zakonskim propisima, Statutu ACI-ja I Pravilniku o rizicima za svaku investiciju, pa tako i ovu, u obavezi izraditi filigranske procjene svih mogućih rizika, na prvome mjestu projektnog, financijskog, kreditnog i poslovnog, te iste unijeti u Registar rizika. Naša odgovornost proizlazi i iz činjenice da je ACI Društvo u 78 posto vlasništvu Republike Hrvatske, isto tako i Društvo od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku. Pored svega navedenog, ACI je i Društvo koje kotira na burzi i Uprava ACI-ja ima odgovornost ne samo prema Republici Hrvatskoj kao većinskom vlasniku već i prema više od 600 dioničara ACI-ja. I na kraju, budući da kao članovi Uprave svojom imovinom odgovaramo za poslovne odluke, odnosno za poslovne ishode odluka koje donosimo, imamo odgovornost i prema sebi i prema svojim obiteljima.

Dodatno, značaj projekta proizlazi i iz činjenice da isti predstavlja lakmus papir za Hrvatsku, "pokaznu vježbu" poduzetničke klime nužne da bi pridobili povjerenje stranih ulagača, istovremeno bi trebao pokazati da su i firme u većinskom državnom vlasništvu kapacitirane osmisliti i provesti jedan tako zahtjevni projekt.

Transformacija riječkog gospodarstva

- Što ovaj projekt znači za Rijeku i širu regiju?

- Promatrano lokalno, projekt na stvarnoj i simboličkoj razini inicira transformaciju arhaične strukture riječkoga gospodarstva prema sadržajima tercijarnog sektora te znatno doprinosi integraciji i zaokruživanju destinacijskog turističkog proizvoda Kvarnera. I ne manje važno, imajući u vidu ne samo gospodarske benefite koji se očekuju od ove investicije, već i činjenicu da će većina sadržaja u marini biti javna, osjećamo veliku odgovornost i prema građanima Rijeke.

Stoga, trenutno, zajedno s kolegama iz Gitone -Kvarnera radimo na operacionalizaciji Društvenog ugovora kao i Ugovora o zajedničkom ulaganju, odnosno u iste implementiramo operativne provedbene procedure i nadzorne mehanizme koji su prijeko potrebni da bi se projekt razvijao zamišljenom dinamikom. Isto tako, obzirom da će se većinski dio ulaganja u LNT Porto Baroš financirati kreditom banke, započeli smo i komunikaciju s poslovnim bankama.

- Spomenuli ste lukrativnost projekta. S druge strane u svojim intervjuima ističete da je struktura prihoda ACI-ja nezadovoljavajuća? Da li koncept LNT Rijeka nudi drugačiji pristup po tom pitanju?

- Odgovor je da. Naime, u najbitnijem, ukupna vrijednost koncesije iznosi 1.165.410,265 kuna bez PDV-a. Ukupna površina luke za koju imamo koncesiju iznosi 105.897 metara kvadratnih, koeficijent iskoristivosti je 0.59 posto dok koeficijent izgrađenosti iznosi 25 posto. Površina kopnenog dijela luke iznosi 29.979 metara kvadratnih, dok površina akvatorija luke iznosi 75.918 metara kvadratnih. Planirani kapacitet LNT Rijeka iznosi 260 vezova, od čega 182 charter veza i 89 vezova za vlasnike brodova. Parking LNT-a formirat će se na vanjskim površinama i u novoj zgradi garaže. Sveukupno će LNT raspolagati s 532 parkirališna mjesta, od čega će 252 biti u garaži. Centralna zgrada marine koja će biti oblikovana u izvornom arhitektonskom slogu bit će ukupne bruto razvijene površine 13.505 metara kvadratnih, a u njoj će biti smješteni trgovački, uredski i ugostiteljski prostori, smještajne jedinice za nautičare, wellness/spa, skladišta, spremišta, bazen, i tako dalje. U sastavu LNT Porto Baroš bit će smještena i benzinska postaja za pomorski promet, travel lift i još niz drugih sadržaja. Takva struktura ponude rezultirat će i planiranom strukturom prihoda u kojoj će prihodi od veza sudjelovati s približno 17 posto, dok će najveći dio prihoda Društva generirati prihodi od poslovanja ugostiteljstva, oko 36 posto, iznajmljivanja prostora i sadržaja nositi će 12 posto, usluga parkinga 10, usluga servisa 9, prihoda smještajnih jedinica za nautičare 7 posto i tako dalje.

- Što će novoga projekt ACI marina Rijeka ponuditi tržištu i koja su tržišta ključna za njegov razvoj?

- ACI marina Rijeka od strateške je važnosti za razvoj nautičkog turizma u Hrvatskoj. U suradnji s našim partnerom, GITONE Kvarner d.o.o., želimo stvoriti elitnu marinu s kategorizacijom 5 sidara kojom se mogu pohvaliti samo tri hrvatske marine, od čega su dvije ACI-jeve, u Rovinju i na Cresu. Rijetkih i prestižnih 5 sidara klijetima jamče ispunjavanje najviše razine kvalitete u pogledu niza posebnih uvjeta i visokih standarda opremljenosti te izgleda prostora u kojima se djelatnost obavlja, načina na koje se usluge pružaju, sadržaja koji marina nudi te u konačnici, i u pogledu primjene načela zaštite okoliša u svakodnevnom poslovanju.

Projekt ACI Rijeka jedinstven je projekt kakvog do sad u Hrvatskoj nismo imali prilike vidjeti, budući da nudi najvišu razinu kvalitete usluge, ne samo za nautičare, već i za građane, i to u samom centru grada. Geoprometni položaj marine izuzetno je povoljan, od većine emitivnih tržišta dijeli je tek nekoliko sati vožnje automobilom, a budući da se nekoliko aerodroma nalazi u neposrednoj blizini marine, očekujemo i priljev gostiju iz udaljenijih destinacija. Ne smijemo zaboraviti ni domaće nautičare kojih je iz godine u godinu sve više, što nas iznimno veseli.

Projekt mijenja budućnost grada

- U konačnici, što ACI dobiva od partnerstva, a što GITONE Kvarner?

- Zajedničko društvo ACI-GITONE osnovano je za potrebe izgradnje i upravljanja lukom nautičkog turizma ACI marina Rijeka. S jedne strane, ACI, kao najveći lanac marina na Mediteranu, unosi znanje i iskustvo predvodnika nautičkog turizma u Hrvatskoj, dok s druge strane, GITONE Kvarner pridonosi svojim dubinskim poznavanjem visokokvalitetnih turističkih usluga. U sinergiji, ove dvije tvrtke udružene u ACI-GITONE svojim iskustvom, znanjem, tradicijom i inovativnošću žele stvoriti jedinstveni projekt koji mijenja sadašnjost i budućnost grada Rijeke i cijele riječke regije nabolje, unapređujući pritom i turizam na području Kvarnera i Hrvatske općenito. Nautičkim sadržajima u marini, kao što su gatovi za smještaj plovila, recepcija, radionica za održavanje i popravke plovila, prostor za servis plovila i slično, upravljat će ACI, a ugostiteljskim i turističkim sadržajima odnosno turističkim uslugama u kongresnom turizmu, smještajnim jedinicama za nautičare, restoranima, trgovačkim objektima i sličnim sadržajima GITONE Kvarner.

Od ovog partnerstva najviše dobivaju građani Rijeke i cijele primorsko-goranske regije. Projekt ACI marina Rijeka predstavlja veliki iskorak za cjelokupan hrvatski nautički sektor, a posebice nautički segment. Interesi tvrtki ACI d.d. i GITONE Kvarner d.o.o. u ovoj su suradnju nedvojbeno jednaki i imaju za zajednički cilj – unaprijediti turističku sliku Rijeke te pozicionirati Kvarner na nautičkoj karti Hrvatske i Mediterana.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook TwiterWeb kamere

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater