Pravila privatnosti


Ova politika privatnosti pruža informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka putem ovog web mjesta: www.glasistre.hr

 

VODITELJ OBRADE

GLAS ISTRE NOVINE d.o.o. za nakladničku djelatnost

Japodska 28, Pula

 

OIB 89054078461

 

Kontakt: tel:+38552591500

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

                  DPO: Feralis Privacy Center, Ines Krečak

  • CIPP/E - Certified Information Privacy Professional/Europe
  • European Association of Data Protection Professionals, član
  • International Association of Privacy Professionals, član
  • European Federation of Data Protection Officers, predstavnik za RH

 

Kontakt: [email protected]

 

SVRHE OBRADE I ZAKONITOST

Osobne podatke putem ove web stranice možemo prikupljati u svrhu zasnivanja i realizacije pretplatničkog odnosa, predaje i pregleda vaših osmrtnica, predaje i pregleda vaših mali oglasa ili odgovaranja na vaš postavljeni upit.

 

Takva obrada osobnih podataka zakonita je sukladno Općoj uredbi jer je nužna za izvršavanje tražene usluge ili kako bi se poduzele radnje kako bi se usluga mogla pružiti te radi poštovanja naših pravnih obveza.

 

Sukladno našoj registriranoj djelatnosti, druge podatke koje nam možete dostaviti putem e-mail adrese ili drugim kanalom, možemo obrađivati i u medijske svrhe onda kada utvrdimo da za to postoji potreba ili opravdan interes javnosti sukladno zakonskoj regulativi koja uređuje  postupanje medija  (važeći Zakon o medijima). Pri tome je važno imati na umu da Opća uredba o zaštiti podataka u tom slučaju predviđa određena odstupanja/izuzeća od kojih ističemo odstupanja/izuzeća od poglavlja 2. koja uređuju područje načela obrade osobnih podataka, poglavlja 3. koje uređuje prava ispitanika, poglavlja 9. koje uređuje posebne situacije obrade. Prije dostave svojih osobnih podataka i drugih informacija, a koji se ne odnose na pretplatnički odnos, predaju osmrtnica, predaju malih oglasa  ili odgovora na postavljeni upit, molimo da se  prethodno upoznate sa svim izuzećima koje predviđa Opća uredba kao i sa zakonskom regulativom koja uređuje postupanje medija.

 

Prikupljeni podaci ne obrađuju u druge svrhe.

 

 

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao naši izvršitelji obrade.

 

Navedeni izvršitelji pružaju razumna jamstva te su poduzeli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi se primjereno osigurala zaštita podataka i postupanje u skladu s zahtjevima Opće uredbe.  S takvim izvršiteljima obrade sklopili smo sporazum o obradi osobnih podataka kao posebni dio ugovora u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

 

Osobni podaci ne prosljeđuju se  trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

 

 

OBVEZA PRUŽANJA INFORMACIJA

Onda kada nam pružate svoje osobne podatke prilikom predaje osmrtnice ili malog oglasa, na prikupljanje osobnih podataka upućuje nas zakonska obveza dok je prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa ili registracija na portal prikupljanje osobnih podataka nužno je za pružanje tražene usluge u skladu s našim Općim uvjetima.

 

U slučaju ne pružanja traženih podataka nećemo biti u mogućnosti pružiti  uslugu.

 

 

RAZDOBLJE POHRANE  PODATAKA

Osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka radi koje su osobni podaci i prikupljeni. Nakon prestanka svrhe  osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih samo onoliko koliko nas na to obvezuju zakonski propisi.

 

 

PODACI PRIKUPLJENI PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Stranice i profili kojima upravljamo na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i dr.)  uvijek su pod točnim i punim nazivom ovog Društva.

Osobne podatke o svojim kontaktima koje prikupimo korištenjem istih, koristimo  samo u slučaju odgovaranja na upit ili komentar te se u niti jednu drugu svrhu podaci ne obrađuju i ne pohranjuju.

 

PLAĆANJE KREDITNIM I DEBITNIM KARTICAMA

Ukoliko prilikom narudžbe naših usluga odaberete opciju plaćanja Kreditnim karticama potrebno je na stranicama  T-Com PayWay sustava ispuniti podatke o kartici. PayWay je virtualni POS sustav koji predstavlja samostalnu uslugu autorizacije i naplate putem interneta uz maksimalnu sigurnost online plaćanja i autorizacije kreditnih i debitnih kartica za web prodajna mjesta.

 

Mi nema pristup podacima o vašoj kartici.

 

Od strane Pay Way sustava zaprimamo samo informaciju da li je vaša kupovina odobrena od strane Kartičara ili nije. 

 

T-Com PayWay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

 

KORIŠTENJE KOLAČIĆA

Na ovim internetskim stranicama koristimo tehničke kolačiće (kolačići nužni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti) te neesencijalne „kolacˇic´e“ u svrhu poboljsˇanja rada sustava i radi poboljsˇanja vasˇeg korisnicˇkog iskustva onda kada nam date svoj pristanak. U svakom trenutku pristanak mozˇete povuc´i i zaustaviti daljnju obradu bez negativnih posljedica. Detaljne informacije o kolačićima koje koristimo možete vidjeti u našoj Politici kolačića.

 

 

SIGURNOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. U tu svrhu uveli smo  odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja.

 

Redovno preispitujemo obrade koje mogu predstavljat rizik za prava i slobode pojedinca te smo poduzeli primjerene mjere zasitite kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

 

 

OSTVARIVANJE PRAVA

 

Pravo na pristup

U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci i detaljne informacije o obradi osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podavi biti pohranjeni.

 

Pravo na ispravak

Imate pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

 

Pravo na brisanje

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka,  podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.

 

Navedena pravo nije primjenjivo u mjeri u kojoj je obrada nužna:

  • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
  • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
  • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s Općom uredbom
  • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

 

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi i možemo ih izlučiti, ali su potrebni vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva te stoga želite da iste i dalje samo pohranjujemo.

 

Pravo na pritužbu

Onda kada imate pritužbe u vezi s prikupljanjem i obradom vaših osobnih podataka  putem ove web stranice možete nam uputiti pritužbu. Vašu pritužbu pažljivo ćemo preispitati i odgovoriti na istu u roku od 30 dana.

 

 

PRIGOVOR NADZORNOM TIJELU

Onda kada smatrate da je prikupljanjem i obradom osobnih podataka došlo do povrede Vaših prava, možete podnijeti prigovor nadzornom tijelu:

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Selska ulica 136, Zagreb

 

KONTAKT INFORMACIJE

Za dodatne informacije o obradi vaših osobnih podataka, pristup podacima ili u slučaju kada imate pritužbu možete nas kontaktirati:

 

e-mail: [email protected]

 

Nakon identifikacije odgovor dostavljamo uobičajenim elektronskim oblikom osim ako se ne zatraži drugačije.

 

Svaki vaš upit nastojimo obraditi u roku od mjesec dana. Ako u roku od mjesec dana nismo u mogućnosti dostaviti odgovor, obavijestit ćemo vas o razlozima kašnjenja i roku u kojem se očekuje da odgovorimo (ne duže od 2 mjeseci od primitka upita).

 

DRUGE INFORMACIJE

Ova politika privatnosti redovito se preispituje, dopunjuje i mijenja kako bi uvijek odražavala stvarno stanje prikupljanja i obrade osobnih podataka putem ove web stranice. Molimo da redovito provjerite takve izmjene.

 

Posljednje ažuriranje: siječanj/2021. godine.

 

 

 


Podijeli: Facebook Twiter


Web kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater