NAJNOVIJEMarketing


Marketing Glasa Istre   

e-mail: marketing@glasistre.hr

 

Telefon

052 / 591-538

052 / 591-539

Služba promocije Glasa Istre

 

052 / 300 652

Fax  052 / 555-885

Dizajn studio Glasa Istre

e-mail: epgi@glasistre.hr

 

052 / 591-546

052 / 591-547

Oglasni odjel Glasa Istre

e-mail: oglasni@glasistre.hr

 

052 / 388-470

052 / 591-543

Fax  052 / 388-471

Butiga Glasa Istre

e-mail: butiga@glasistre.hr

 

060 52 52 51

Cjenik oglašavanja

Butiga cjenik

Formati

Komercijalni cjenik

Nekomercijalni cjenik

WEB cjenik

 


Podijeli: Facebook Twiter