Tekst realiziran u suradnji s Gradom Pulom

DJEČJI VRTIĆ RIN TIN TIN Gradski vrtić s programom na talijanskom jeziku u ovoj "pandemijskoj" pedagoškoj godini: Slušanje potreba roditelja rezultiralo je osnivanjem dodatne jasličke skupine za bebe rođene krajem 2020. i početkom 2021.

Izdvojimo i STEM aktivnosti u skupini Pinguino, Putovanje po kontinentima u skupini Delfini, istraživanje i poznavanje svega što je neobična i zanimljiva Pippi Calzelunghe u skupini Bassotti, kojima je cilj vrlo istančan prikaz različitosti svakog čovjeka te uvažavanje, suživot i uzajamno prihvaćanje. I najmlađi u jaslicama igraju se i istražuju, kaže ravnateljica Tamara Brussich

| Autor: Milan PAVLOVIĆ
U Arheološkom muzeju Istre obradili su predmete iz povijesti Istre / Tamara Brussich / Djeca iz skupine Titti pokazala su velik interes za djela Joana Miroa

U Arheološkom muzeju Istre obradili su predmete iz povijesti Istre / Tamara Brussich / Djeca iz skupine Titti pokazala su velik interes za djela Joana Miroa


U zadnjih godinu dana način života promijenio se u cijelom svijetu pa tako i u pulskom Dječjem vrtiću Rin Tin Tin koji je svoj rad spremno prilagodio pandemiji. Sinergija vrtića, svih djelatnika u sustavu vrtića predvođenih stručnošću zdravstvene voditeljice Sanje Derocchi, pravovremenim odlučivanjem i informiranjem te odličnom suradnjom odgojitelja i roditelja rezultirao je kvalitetnim suživotom s pandemijom covid-19. Aktivnosti vrtića Rin Tin Tin, projekti i praćenje potreba djece vrlo su živi i kontinuirano se provode, svakodnevno u svim skupinama. Neovisno o nemogućnosti održavanja zajedničkih aktivnosti, projekti se provode u zajedništvu. Tijekom ove pedagoške godine sve skupine su nastavile s odgojno-obrazovnim aktivnostima u raznim projektima, ali i novim načinom komunikacije s roditeljima.

Roditelji partneri

- Od iznimne važnosti nam je oduvijek kvalitetna i svakodnevna suradnja s roditeljima. Dijete u centru interesa roditeljima i nama te stvaranje, održavanje i nadogradnja partnerskog odnosa prvi je i najvažniji cilj u našem vrtiću. Od prvog trenutka kada nam dijete ulazi u vrtić počinjemo stvarati partnerski i blizak odnos s obitelji koja nam je iznimno bitna. Važno nam je da roditelji u nas imaju povjerenja, da nas vide i osjećaju dionicima u procesu odrastanja djeteta te da jedni drugima budemo potpora i podrška. Odgojiteljice i stručni tim vrtića ulažu velik trud upravo u razvijanje otvorene i pravodobne komunikacije jer se samo tako može djelovati zajedno, a zajedništvo je ono čemu djecu učimo u vrtiću. Prvi kontakt s društvom dijete dobiva upravo u vrtićkoj skupini, neovisno radi li se o jasličkom ili vrtićkom djetetu. Svaka dob ima svoje posebnosti i potrebe. Razvojne potrebe kao i socijalizacija su temelj našeg društva, vrtićkog društva. Sociološki gledano, prvi "izlazak" iz obitelji, prvo odvajanje od mame i tate događa se upravo dolaskom u vrtić. Tada svako dijete treba svoje vrijeme što nama predstavlja izazov s obzirom na različitosti djetetovih osobnosti. Volimo reći da su oni naši mali ljudi sa svojim karakterima, željama, potrebama, karakteristikama, ali i vrlo različitim i šarenim interesima, kaže ravnateljica Rin Tin Tina Tamara Brussich.

Dodaje da su odgojiteljice profesionalno educirane i kontinuirano nadograđuju svoja znanja i vještine kako bi znale prepoznati individualnost djece, da bi ih tijekom vremena podučile socijalnim vještinama i životu u maloj zajednici: odgojnoj skupini a kasnije proaktivnosti skupine s drugim skupinama.

- U postmodernističkom, kompleksnom, brzopromjenjivom i neizvjesnom dobu u kojemu danas živimo promijenila se sociologija djetinjstva. Suvremene generacije rađaju se u složenom, tehnološki visokorazvijenom svijetu. Budući da on zajedno sa socijalnom okolinom čini svakodnevno dječje okruženje, a okruženje je u ranoj dobi presudno za aktualno i buduće dječje učenje, razvoj i odgoj, dijete življenjem u tom poticajnom okruženju brzo i lako uči. Izuzetno je važno da dijete odrasta u emocionalno pozitivnom ozračju u kojem se osjeća prihvaćeno, voljeno i poštovano. U tome se Rin Tin Tin zajedno s roditeljima izuzetno trudi, kaže ravnateljica.

Bogatstvo dvojezičnosti

Segment kulture vrtića izrazito je važan, a o čemu govori i Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja i naobrazbe. Vrtić Rin Tin Tin posebno njeguje taj za njih vrlo važan dio življenja. Vrtić su koji provodi program na talijanskom jeziku i za pripadnike talijanske nacionalne zajednice, ali i za sve koji talijanski jezik i kulturu osjećaju bliskom te u sebi njeguju multikulturalnost koja je na vrhu vrijednosti grada Pule.

- Bogatstvo življenja dvojezičnosti od rane dobi nezamjenjivo je upravo u stvaranju kulture vrtića koji svojim radom, predanošću i aktivnostima te projektima tu specifičnost uvijek ima na prvom mjestu. Upravo tu i takovu kulturu vrtića Ron Tin Tin promišlja, Odgojiteljsko vijeće u svom razmišljanju, a ja kao ravnateljica u vođenju ustanove. To se očituje u zajedničkom promišljanju, realizaciji i evaluaciji odgojno-obrazovnog procesa, usmjerenima na stalno podizanje kvalitete tog procesa. Da bi se to postiglo, odnosi unutar ustanove među svim dionicima u procesu trebaju biti uvažavajući i ravnopravni te poticajni, a međusobno odnošenje s poštovanjem i povjerenjem. Dionici u procesu rada vrtića jesu sva djeca, obitelji te svi zaposleni i to ne samo odgojno-obrazovni radnici, već i tehničko, kuhinjsko osoblje te radnici u administraciji i ja kao ravnateljica. Naravno, potrebe vrtića, ustanove, rast te razvoj sto posto je podržan od osnivača Grada Pule. U svakom trenutku se naše potrebe "čuju" te se pravovremeno reagira, kaže Brussich.

Upravo "slušanje" potreba roditelja rezultiralo je otvaranjem dodatne jasličke skupine za bebe rođene krajem 2020. i početkom 2021. Potreba roditelja s područja grada te njihovo "vraćanje" na posao te brzo odlučivanje u vrtiću, ali i Gradu Puli rezultiralo je otvaranjem dodatne jasličke skupine koja je počela s radom u veljači ove godine.

- Prvi put se u to doba otvorila još jedna jaslička skupina za 12 beba i time se omogućio nesmetan povratak na posao roditeljima. Istovremeno, pružila se mogućnost zapošljavanja za dvije odgojiteljice, što je za naš vrtić velika i važna mogućnost zbog stvaranja kvalitetnih odgojitelja te uvođenja u rad. Djeci su podarene nevjerojatne mogućnosti i potencijali učenja koji se isprepliću s kulturološkim i društvenim kontekstom. Svako je dijete posebno i svako dijete u svojoj individualnosti, u svojstvu i interakciji sa skupinom gradi iskustva kojima je sposobno dati smisao. Odgojno obrazovni kontekst i "akcija" daju i nude formu: kroz materijale, poticaje, prostor, odnose i interakciju s drugima. Pomno planirani i istraženi poticaji, metodički pristup te praćenje, motivacija djece i dokumentiranje procesa istraživanja daju odgajateljima mogućnost dodatnog motiviranja djece te zajedničko istraživanje. Primjena programa ili planova bez istraživanja i praćenja potreba i interesa djece je nedovoljna i neadekvatna te ne zadovoljava potrebe djece i guši stvaralaštvo i istraživanje, ističe Brussich.

"Jednostavni" Miro`

Velik interes djece odgojne skupine Titti prema proslavljenom španjolskom umjetniku Joanu Mirou i njegovoj umjetnosti pobuđen je ponudom njegovih djela vrlo bliskih djeci.

- Umjetnički izričaj Miroa djeci je odmah bio blizak i doživjela su ga kao "jednostavnog". Miro` koristi stvaralačku ekspresiju čitljivu djeci. Njegova komunikacija je jasna, čistih linija, boja i kontura koju su djeca prihvatila kao svoju te s izrazitom lakoćom primijetila jednostavne linije i oblike koji ne "zatvaraju", već naprotiv, ostavljaju otvorene perspektive dječjoj mašti i izražaju. Polazeći od činjenice da djeca imaju urođen smisao za apstraktizam, on je pomno odabranim aktivnostima od strane odgojitelja ohrabren. Miro` je za djecu vrlo jednostavan umjetnik koji kod njih nije stvarao osjećaj "nedodirljivosti". Cilj je bila igra oblicima, bojama i njihovo istraživanje. Tijekom projekta djeci su nuđeni alati kojima će svako na svoj način moći pronaći izražajno sredstvo putem kojeg će interpretirati odabrano Miroovo djelo. Vrlo je važno naglasiti upravo to što se pažljivo i strpljivo "pustilo" svakom djetetu onoliko vremena koliko mu je bilo potrebno za cjelovito istraživanje i stvaranje, a da bi dijete osjetilo zadovoljstvo tijekom rada i na koncu, svojim rezultatom i emocijama koje je tijekom procesa rada doživjelo i podijelilo s drugom djecom, pojasnila je ravnateljica Rin Tin Tina.

Ovogodišnji projekti nisu ništa manje vrijedni. U suradnji s Arheološkim muzejom Istre te Dječjim vrtićem Pula i muzejskom pedagoginjom i kustosicom Giuliom Codacci Terlević obradili su predmete iz povijesti Istre, a koji će svoje mjesto imati u novom zdanju Arheološkog muzeja i to u trećem stalnom postavu muzeja. Zanimljivo, inovativno ali i cjelovito učenje kroz interdisciplinarni pristup djeci, upravo uz stručnost Giulie Codacci Terlević te odgojitelja i njihovih vještina, stvorili su posebno zanimljiv i nadasve originalan rezultat u radu s djecom.

- Više nego estetika i prekrasni radovi, nas je zanimalo iskustveno učenje djece te dokumentiranje procesa, što je u centru interesa odgojitelja. Kako dijete uči? Na koji način možemo nadopunjavati i produžiti vrijeme interesa djeteta? Na ta pitanja tražimo i istražujemo odgovore i mislim da u tome i uspijevamo! U svim skupinama projekti u nastajanju su prekrasni. Oni dišu upravo kao djeca i njihovi odgojitelji su sudionici u učenju i stvaranju te iskustvenim trenucima koje će djeca zasigurno pamtiti, kaže Brussich.

Igra i istraživanje

Izdvojimo i STEM aktivnosti u skupini Pinguino, Putovanje po kontinentima u skupini Delfini, istraživanje i poznavanje svega što je neobična i zanimljiva Pippi Calzelunghe u skupini Bassotti, kojima je cilj vrlo istančan prikaz različitosti svakog čovjeka te uvažavanje, suživot i uzajamno prihvaćanje. Najmlađi u jaslicama igraju se i istražuju - u Topo Gigiu senzomotoričkim Montessori igrama i aktivnostima, Stelline upoznaju svijet kroz domaće životinje, dok Briciole istražuju i uče pomoću boja. U skupini Cip&Ciop naglasak je na prometu i poznavanju prometnih sredstava, znakova, sigurnosti, dok Calimeri istražuju ljudsko tijelo. Pulcini kroz glazbu istražuju svijet oko sebe slušajući, stvarajući te spajanjem iskustava sa svakodnevnim životnim aktivnostima.

Ravnateljica Rin Tin Tina posebno je zahvalna roditeljima na suradnji u ovoj neobičnoj pandemijskoj pedagoškoj godini koji su, kaže, pokazali veliko razumijevanje i prihvaćanje "pandemijskih" pravila.

- Bez njih i odgovornosti svih nas, zasigurno bi covid-slika vrtića bila drugačija. Odgajatelji su se izrazito potrudili osigurati praćenje rada, ali i razvoja djece kroz nove medije i koristeći nove alate kao što su zajednice na društvenim mrežama ili komunikacija putem platformi te održavanje radionica virtualnim kanalima. Mnoge smo radionice održali upravo na virtualnim mrežama i izuzetno smo ponosni što su se roditelji rado uključivali. A nama sve to govori da žele biti uključeni u život i rad vrtića, što nam je i cilj, zaključila je Brussich.

U Rin Tin Tinu već su počeli s pripremama za kraj pedagoške godine kada će pozdraviti školarce. I ove godine uživat će u ljetnom kampu na kupalištu Stoja. Kao ovogodišnju novinu najavljuju školu plivanja za djecu koja će, uz sve ostale aktivnosti na otvorenom, naučiti samostalno i pravilno plivati.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter

Web kamere

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater