PIŠE MILAN RAKOVAC

Jurina&Franina&mraCK: Merikani & Inglieži & Tudeški & Irlandieži & Švedieži e tutti quanti: Gastarbeiteri u Hrvata

Milan Rakovac

Milan Rakovac


Sidimo nas tri stara mačka u Čirkolu, pijemo biru i se razminjemo, pak na bot Franina i Jurina mi reču da njin proštijen na mobitel ča je novega…

M: Uva makina je SOKOČALO, vidin da sčabo pštijete naše klasike.

F&J: Sokočalo? Ča je to sokočalo?

M: Zajno proštijte KREMANSKO PROROČANSTVO, libar kako su Tarabići u vrime prvanje rekli da će biti čine, televizija, mobiteli internet e tutto quanto, ča su zvali SOKOČALO, vržmo kako nika makinja, ništo ča će ljudi načiniti… I ča da van štijen? Da je Rihana bila prez mudanti… da su Messija stirali ća iz Pariza… Ter smo gledali novega kralja inglieškega…

F&J: Ma da, da, ter to sve znamo i mi, nego ča naši reču da će govierno pririzati prireze pak da će nan krešiti plaće i penzije?  

M: Ma ča to virujete vas dva ča pametite našega Cesara Firera i Duča?

F: A maaa… vero svi broje da će biti kako u Meriki…

J: A booo, pak zato te pitamo, ter si študijan…

M: A ma a bo… ter lako da ćemo biti sad-na boigata država, pak da niete da drugo hoditi naši ljuid u gastarbjatere, nego lako da ni negri ni žuti niece najti drugo dela u Hrvata, nego će simo rinuti delavci iz Nevjaorka, Londre, Pariđa, Berlina… ma znate ča, uve dane su fešte ča meritaju da hi zakantamo, je bija Prvi maja, pak dan oslobđenja Trsta, Rike i Pule, pak će biti Dan pobjede nad nacifašizmom. Ma č ani liplje nego da zakantamo?

I kantamo le brobene e dopo kuele de la obnova e ižgradnja.

F&J&mraCK: (ja počnen) Amerika i Engleska bit će zemlja proleterska….

(pak svi tri tutti in coro): Od Jadrana do Kitaja slobode nam sunce sja… u divljaka luk i strijela željeznica, selo grad, to su naših ruku djela da nam živi, živi rad…

F: Stani vojsko da kaplar piša, bi reka naš kapora na Soči, ma ča će to reći, va ben da sve ča valja je NAŠIH RUKU DJELA, ma ča će reći da U DIVLJAKA LUK I STRIJELA SMO ANKE MI DRUGI NAČINILI, kako i sve drugo?

M: Ma glej ti našega Franinesinu, Jurinina muoj?

J: A ča ga iman gledati, ča ga se nis nagleda?

M: Ma vero je puri filozof, ter sve ča je u divljaka fakat je naših ruku djelo, mi kršćani smo piet stotin lit zatirali Afriku, Južnu Meriku i Aziju. Fakat je I to naših ruku djelo, ma uoni su se levali, fio mio, pak ćemo ben platiti!

Pak tiktak h nami skoče cila škavdra de arsenaloti, vieci-stari, diria Ligio Zanini, pak u svi glas počnu, i mi zajno skupa š njima:

Voglimao fabriche, vogliamo terra,

ma senza Guerra,

ma senza Guerra, ma senza guerra vogliamo star….

Ma senza Guerra noi vogliamo star, eviva il comunismo e la liberta…

E daghe de novo la versione croata:

Fašišti piju na puni žmulji

A naše muke a naši žulji,

Fašišti piju na puni žmulji a naše muke naši žulji plaćaju

Van š njima, van š njima niećemo hi mi

Van š njima van š njima niećemo hi mi

Mi smo pak Jistrani Hrvati pravi, ma kano lavi, ma kano lavi…

Fio mio, ča bi na bot trupila cila trupa špecijalci u Čirkolo da šta je to gospodo ovo je uznemirivanje javnosti kršenje ljudskih sloboda i govor mržnje…

F: Ter lako da je, smo zabili na žene, ala Jure…

F&F: Drugarice hajd u borbu s nama, jer sloboda neće doći sama…

Mlada partizankaaaa pušku nosilaaa, haj nek se čuje čuje haj nek se znaaaa da je mlada partizanka pušku nosila…

M: A dičica naša mila?

F&J&M: Pioniri maleni mi smo vojska prava svakog dana rastemo ko zelena trava, smrt fašizmu a Sloboda narodu i mene će moja mati u brigadu dati…

Se smihlja kapo policije, policjoti se motaju z noge na nogu, šta da se radi s ove tri stare budaletine… pak se javi kapo, ma nego STROGO ALI PRAVEDNO:

Gospodo, prekidaj pismu na licu smjesta, imate prijavu za uznemirivanje javnosti, izazivanje i provociranje mirnih građana na javnom mjestu!

F: A ne! Ne može nikako, dru… gospodine!

P(oilicijot): Ša ne može duše ti?

F&J: Ovo nije javno mjesto, nego klub kulture talijanske nacionalne manjine u Hrvata, ne može da se preti nacionalnoj manjini…

Kad, na bot, doli na Giardini počne kanat TBF-a, ma a tutta voxe:

NE NE NE NEMA NAM POMOĆI

NEMA NAM POMOĆI NEMA NAM POMOĆI

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter