Rezultati mature i upisa labinskih maturanata

STUDIRANJE: Labinski maturanti u visokom postotku upisali željeni studij

| Autor: Branko BIOČIĆ

Od ukupno 85 učenika maturanata četverogodišnjih programa škole koji su prijavili ispite državne mature, 81 je stekao pravo pristupanju ispitima državne mature u ljetnom roku i to 36 učenika strukovnih programa i 45 učenika gimnazijalaca

Čak 84 posto labinskih maturanata upisalo je studijske programe koji su bili visoko pozicionirani na njihovoj prioritetnoj listi. Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli pojedini fakulteti, učenici labinske Srednje škole Mate Blažina u ljetnom roku upisali su se na ukupno 40 različitih studijskih programa na sveučilištima u Puli, Rijeci, Osijeku, Zagrebu i Sjever (Koprivnica i Varaždin), Visokoj školi za menadžment i dizajn "Aspira" - Zagreb, Veleučilištu u Rijeci i RIT Croatia u Zagrebu.

Od ukupno 85 učenika maturanata četverogodišnjih programa škole koji su prijavili ispite državne mature, 81 je stekao pravo pristupanju ispitima državne mature u ljetnom roku i to 36 učenika strukovnih programa i 45 učenika gimnazijalaca. Od toga broja njih 67 je uspješno položilo sve ispite obveznog dijela, dok 14 učenika nije s uspjehom položilo sve ispite obveznog dijela i to 3 učenika gimnazije i 11 učenika strukovnih programa. Od učenika koji su s uspjehom položili sve ispite državne mature njih 58 je upisalo neki od studijskih programa u Hrvatskoj, 9 učenika ili nije ostvarilo pravo upisa na neki od studijskih programa u RH ili je odlučilo upisati neki studij izvan Hrvatske. Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom su roku ostvarili pravo upisa na ukupno 40 različitih studijskih programa Sveučilištima u Puli, Rijeci, Osijeku, Zagrebu, Sjever (Koprivnica i Varaždin), Visokoj školi za menadžment i dizajn "Aspira" - Zagreb, Veleučilištu u Rijeci i RIT Croatia u Zagrebu.

Analizom rezultata upisanih učenika na studijske programe u ljetnom roku, prema kriteriju prioriteta, pokazalo se da su učenici na temelju svojih rezultata u vrlo visokom postotku ostvarili pravo upisa na studijske programe koji su bili najviše ili vrlo visoko pozicionirani na njihovoj listi želja. Rezultati o broju upisanih po izboru pokazuju da je 58 (71 posto) učenika upisalo studijske programe koji su bili visoko pozicionirani na njihovoj prioritetnoj listi, 45 učenika prvi izbor, osam učenika drugi izbor, tri učenika treći izbor, a samo je dvoje učenika upisalo četvrti i peti izbor.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter