ZA ZELENI POREČ!

Sanirano odlagalište otpada Košambra

| Autor: Promo

Dovršeni su radovi na zatvaranju i sanaciji odlaga- lišta otpada Košambra u Poreču. Odlagalište je originalno uspostavljeno 1977. godine, a usluga odlaganja miješanog komunalnog otpada bila je omogućena za gotovo 20 tisuća korisnika s područja grada i okolnih općina. Nakon službenog početka rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun u srpnju 2018. godine, otpad se prestao odlagati na Košambri te su stvoreni preduvjeti za zatvaranje i sanaciju odlagališta.

Za zeleni Porec


Projekt sanacije pokrenut je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020. s ciljem usklađivanja sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. Prva odlagališna ploha površine 5,3 ha sanirana je još 2008., dok je u drugoj fazi sanirana ploha od 1,8 ha. Sanacijom odlagališta spriječit će se daljnji negativni utjecaji na okoliš i ljudsko zdravlje te omogućiti provedba načela održivosti, koja su usmjerena na očuvanje prirodnih resursa, sprječavanje onečišćenja mora, voda, tla i zraka te očuvanje biološke raznovrsnosti.

Novi sustav gospodarenja otpadom u Gradu Poreču-Parenzo temelji se na odvojenom sakupljanju otpada, recikliranju i ponovnoj upotrebi otpada, a očekivani rezultati do kraja 2022. godine su smanjiti ukupnu količinu komunalnog otpada za 5 % te odvojeno prikupiti 60 % mase proizvedenog komunalnog otpada. Projekt sanacije odlagališta Košambra ukupne je vrijednosti 20.398.018,75 kuna, a 85 % prihvatljivih troškova sufinancirano je sredstvima EU iz Kohezijskog fonda. Nositelj projekta je Grad Poreč-Parenzo, a brigu o saniranom odlagalištu preuzet će komunalno poduzeće Usluga Poreč d. o. o. Radove je izvela Zajednica ponuditelja KOSTAK d. d. iz Slovenije i OPERA GROUP d. o. o. iz Zagreba, dok je stručni nadzor provela tvrtka PANGEO Projekt d. o. o., također iz Zagreba.

Za zeleni Porec

˝Sadržaj je isključiva odgovornost Grada Poreča-Parenzo i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.˝


Podijeli: Facebook Twiter


Vremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no

Web kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum