BEZOBRAZLUKU TREBA STATI NA KRAJ

NAKON PISANJA O SLUČAJU KAMENJAK: Općina Medulin kreće u borbu protiv bespravne gradnje

| Autor: Glas Istre
Načelnik Ivan Kirac i gradnja u Premanturi

Načelnik Ivan Kirac i gradnja u Premanturi


Nakon brojnih medijskih napisa o bespravnoj gradnji u južnoj Istri, te na području i u neposrednom blizini zaštićenog krajobraza kojim upravlja Javna ustanova Kamenjak, načelnik Općine Medulin Ivan Kirac pokrenuo je inicijativu prema gradovima i općinama južne Istre za zaključivanjem sporazuma s Državnim inspektoratom kojim bi iste financirale plaću dodatnog građevinskog inspektora, javljaju iz Općine Medulin.

Osim toga, od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine zatražen je prijenos ovlasti za uklanjanje objekata na komunalna redarstva te definiranje jasnog stava da daljnjih "valova" legalizacija neće biti.

Nacionalna televizija također je pokazala interes za navedenu temu, osobito za područje Kamenjaka u Premanturi, te za područje neposredno uz Kamenjak, te je načelnik Ivan Kirac pojasnio kako se unutar obuhvata zaštićenog područja Kamenjaka nalazi tridesetak objekata koji su ozakonjeni pravomoćnim rješenjima izdanim od strane Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada odnosno od strane nadležnog upravnog odjela Istarske županije.

U rješavanju se kod Općine Medulin nalazi još desetak neriješenih zahtjeva za ozakonjenje koji će se sukladno redoslijedu rješavanja uzimati u redovni postupak sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, a u kojem će se po provedenom postupku odlučiti isključivo uz strogo i nedvojbeno poštivanje zakonskih odredbi o zgradama koje zadovoljavaju uvjete za ozakonjenje, dok će se u svim ostalim slučajevima donijeti negativna odluka te se isti neće ozakoniti.

Svakako se ozakoniti neće zgrade koje ne zadovoljavaju kriterij trajnosti i sigurnosti korištenja, kao npr. barake, kontejneri, mobil homovi kao i zgrade koje nisu u cijelosti nedvojbeno vidljive na dof5/2011, ističu iz Općine Medulin.

Također, navedena rješenja o odbijanju će se po pravomoćnosti dostaviti na znanje građevinskoj inspekciji radi provođenja inspekcijskog postupka uklanjanja.

Naglašava se da će se na isti način uz isključivo poštivanje važećih zakonskih odredbi rješavati i zahtjevi za ozakonjenje objekata koji se nalaze neposredno uz zaštićeno područje Kamenjaka koje je Prostornim planom Općine Medulin označeno kao izdvojeno građevinsko područje gospodarske namjene - turizam, odnosno za napomenuti je da Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ne predviđa ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada unutar tako planiranog područja, osim ako se ne radi o zgradama koje zadovoljavaju uvjete iz Prostornog plana Općine Medulin, odnosno posebnih pravilnika o kategorizaciji za hotele, turistička naselja i kampove.

Svi nezakonito izgrađeni objekti koji nemaju rješenje o ozakonjenju ili su nezakonito dograđivani ili nadograđivani nakon ishodovanja rješenja o ozakonjenu su prijavljeni građevinskoj inspekciji radi provođenja postupka uklanjanja, te se očekuju aktivnosti Državnog inspektorata, odnosno povjeravanje nadležnosti i ovlaštenja za uklanjanje nezakonitih objekata Općini Medulin, stoji u priopćenju.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini