Europska unija potiče prometnu povezanost i digitalnu transformaciju

Gradi se nova komunikacijska i prometna infrastruktura u Istri i na Kvarneru

Uz bespovratna sredstva iz EU fondova realizirani su veliki projekti poboljšanja prometne i komunikacijske povezanosti u gradovima Rijeci, Krku i Vodnjanu

| Autor: Promo
Nova prometnica u gradu Vodnjanu (Foto: Grad Vodnjan)

Nova prometnica u gradu Vodnjanu (Foto: Grad Vodnjan)


Jedan od ključnih faktora u razvoju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva odnosi se na poboljšanje učinkovitosti i održivosti prometnog sustava te povećanje dostupnost brze internetske veze diljem države.

U razdoblju od 2014. do 2022. godine uz pomoć bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije u Hrvatskoj su realizirana značajna ulaganja u prometnu infrastrukturu, kao i u projekte izgradnje širokopojasne infrastrukture i digitalne transformacije.

Na području Istre i Kvarnera uspješno su provedeni projekti razvoja prometne infrastrukture i javnog prijevoza u gradovima Vodnjanu i Rijeci, dok je na otoku Krku izgrađena moderna komunikacijska mreža.

Projekt „Jačanja sustava javnog prijevoza“ na području Rijeke proveden je od strane Komunalnog društva Autotrolej, Grada Rijeke i tvrtke Rijeka Plus d.o.o. (prethodno Rijeka Promet d.d.), pri čemu sufinanciranje bespovratnim sredstvima iznosi 65,6 milijuna kuna, od čega je 54,5 milijuna kuna financirano iz fondova Europske unije, konkretno Kohezijskog fonda.

Projektom je provedena modernizacija postojećeg voznog parka u vidu nabave ukupno 32 nova autobusa. Dodatno, uvedeni su i informativni displeji s mobilnom i internetskom aplikacijom za najavu dolaska autobusa na stajališta te pametni semafori na ukupno šest gradskih raskrižja. Navedene aktivnosti u skladu su s europskim standardima uvođenja modernih sustava obavješćivanja putnika i povećanja dostupnosti informacija za putnike. Kroz povećanje brzine putovanja i smanjenje operativnih troškova, dugoročno će se poboljšati kvaliteta i pouzdanost javnog prijevoza, čime će se građane potaknuti na prijelaz s korištenja osobnih automobila na javni prijevoz. Slijedom toga, ostvarit će se i doprinos smanjenju emisije štetnih plinova i zagađenja zraka.

Izgradnja nove prometnice u gradu Vodnjanu

Grad Vodnjan proveo je projekt „Prometnica - Cesta 2 u građevinskom području gospodarske namjene Vodnjan-sjever“, sufinanciran bespovratnim sredstvima u iznosu od iz 6,6 milijuna kuna, od čega je 5,6 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni i razvoj.

Foto

Potpisivanje ugovora o izgradnji NGA mreže u Gradu Krku (Snimio Igor Gržović)

Projektom je dovršena je izgradnja prometnice u Poslovnoj zoni Vodnjan-sjever s pripadajućom infrastrukturom: oborinskom odvodnjom, kanalizacijom, vodovodnom mrežom, javnom rasvjetom i elektrotehničkom instalacijom. Izgradnja prometnice i infrastrukture dugoročno će utjecati na povećanje aktivnosti u Poslovnoj zoni, čime predstavlja temelj za daljnji razvoj poslovanja poduzetnika, povećanje zaposlenosti i podizanje razine kvalitete života u lokalnoj zajednici.

„Prije svega, moram zahvaliti djelatnicima Grada Vodnjan-Dignano koji su odradili vrhunski posao, posebno pri samom kraju provedbe izgradnje, ali i institucijama Republike Hrvatske koje su nam uvelike pomogle u finalizaciji projektne dokumentacije. Ova je prometnica jedna od bitnijih poluga razvoja gospodarske zone Vodnjan-sjever“, istaknuo je gradonačelnik Grada Vodnjana Edi Pastrovicchio.

Nova širokopojasna mreža na otoku Krku

Važno je u ovom kontekstu spomenuti i „Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku“, čiji je cilj da se do kraja 2023. svjetlovodna mreža uspostavi za više od 12 tisuća novih korisnika u Gradu Krku te Općinama Baški, Dobrinji, Malinskoj-Dubašnici, Omišlju, Punatu i Vrbniku.

Radi se o nepokretnoj pristupnoj širokopojasnoj mreži sljedeće generacije (engl. Next Generation Access - NGA) odnosno mreži izgrađenoj od svjetlovodnih niti i kabela. NGA mreže predstavljaju osnovni infrastrukturni preduvjet za povećanje intenziteta i kvalitete korištenja internetskih usluga za krajnje korisnike. Za projekt je izdvojeno 79,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava, od čega je 57,6 milijuna kuna financirano iz fondova Europske unije.

„Izgradnja NGA mreže je u tijeku i očekujemo da ćemo ispuniti rezultate prema svim zadanim ciljevima. Važno je istaknuti da će cijela novoizgrađena komunikacijska struktura trajno ostati u vlasništvu građana otoka Krka, što je od presudnog utjecaja na daljnji gospodarski i društveni razvoj otoka. Izgradnjom mreže ostvarit ćemo i značajni učinak na smanjenje potrošnje energije i očuvanje okoliša“ izjavljuje gradonačelnik Grada Krka Darijo Vasilić.

Svi navedeni projekti u skladu su s temeljnim načelima i strateškim ciljevima Europske unije koji se odnose na poboljšanu dostupnost, socijalnu uključenost i prijelaz na ekološki održive oblike prijevoza. Radi se dakle o projektima koji su ostvarili direktni doprinos ne samo ispunjenju navedenih ciljeva, već i sveukupnom smanjenju nejednake razvijenosti hrvatskog prometnog i komunikacijskog sustava.

Više informacija o primjerima uspješnih projekata i mogućnostima financiranja bespovratnim sredstvima iz fondova Europske unije potražite na stranici www.strukturnifondovi.hr.

Foto

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook TwiterWeb kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum