PROJEKTI U ISTRI I KVARNERU

Iz EU fondova izdvojeno gotovo 11 milijardi kuna za zaštitu okoliša i održivost resursa: ČIŠĆI JAVNI PRIJEVOZ I SUSTAVI GOSPODARENJA OTPADOM

| Autor: Promo
Sanacija odlagališta Košambra (Foto: Grad Poreč)

Sanacija odlagališta Košambra (Foto: Grad Poreč)


Hrvatski sustav gospodarenja otpadom obilježen je nedovoljnim brojem postrojenja za upravljanje otpadom, visokim udjelom otpada koji se odlaže na odlagališta te niskim udjelom recikliranja istog. Istovremeno, dugoročno neprikladno gospodarenje otpadom predstavlja prijetnju okolišu i ljudskom zdravlju.

Iz tog razloga, putem Operativnog programa „Koherentnost i kohezija“ 2014.-2020. osigurano je financiranje projekata u području zaštite okoliša i održivosti resursa, za koje je u programskom razdoblju od 2014. do 2020. godine izdvojeno gotovo 11,75 milijardi kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova, odnosno bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Projekti zaštite okoliša i održivosti resursa provodili su se na području cijele Hrvatske, a brojni gradovi i općine iste su prepoznali kao prioritetne za podizanje životnog standarda i razvoj svojih lokalnih sredina.

Na području Istre također su provedena značajna ulaganja u sektor gospodarenja otpadom, kao i modernizaciju javnog prijevoza. Ističu se projekti izgradnje reciklažnog dvorišta Općine Matulji, sanacije odlagališta “Košambra” u Gradu Poreču i modernizacije javnog gradskog prijevoza u Gradu Rijeci.

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Općine Matulji“ završen je 2019. godine, te je njegova provedba osigurala infrastrukturu potrebnu za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na području općine. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 5,2 milijuna kuna, od čega je 4,1 milijun kuna financirano bespovratnim sredstvima iz fondova Europske unije.

Reciklažno dvorište ukupne površine 2000 m2 nalazi se na području Općine Matulji u Jurdanima. Lokacija je opremljena odgovarajućom opremom za prihvat različitih vrsta otpada, a stanovnici općine mogu besplatno koristiti reciklažno dvorište za odlaganje prethodno odvojenog otpada. Za građane je kroz projekt organiziran i niz prezentacija i radionica u svrhu edukacije o novom cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

U Gradu Poreču proveden je projekt „Sanacija odlagališta „Košambra“ k.č. 4862/1 k.o. Poreč i k.č. 2/1 k.o. Mugeba, Faza 2: Zatvaranje nove odlagališne plohe“, ukupne vrijednosti 20,4 milijuna kuna, od čega bespovratna sredstva iz fondova Europske unije iznose 16,2 milijuna kuna.

Sanacija odlagališne plohe i njeno prekrivanje sustavom geosintetskih materijala dio su velikog projekta za prijelaz na novi sustav gospodarenja otpadom. Izgrađeni su i pretovarna stanica i reciklažno dvorište te su nabavljeni spremnici za selektivno prikupljanje otpada u domaćinstvima. U tijeku je isporuka istih za javne ustanove i površine te provedba informativno-obrazovnih aktivnosti o odvojenom sakupljanju otpada, recikliranju i ponovnoj upotrebi. Očekivani rezultati provedbe cjelokupnog projekta su smanjenje ukupne količine komunalnog otpada za 5% te odvojeno prikupljanje 60% mase proizvedenog komunalnog otpada.

„Ovakvim načinom sanacije osigurali smo da zatvaranje odlagališta nema nikakve negativne utjecaje na okoliš. Ovaj je projekt ključni dio prijelaza na moderni sustav gospodarenja otpadom koji je iznimno važan za Grad Poreč, ali i cijelu županiju,” izjavio je voditelj projekta g. Ivan Barbić.

Foto

Novi autobusi Grada Rijeke (Foto: Komunalno društvo Autotrolej Rijeka)

 

Krajem 2021. godine Komunalno društvo Autotrolej u suradnji s Gradom Rijeka započelo je projekt „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.- II“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 82,2 milijuna kuna, a osigurana su bespovratna sredstva u iznosu 55,6 milijuna kuna iz fondova Europske unije. Provedba projekta će trajati do kraja 2023. godine, do kada će se nabaviti ukupno 37 novih autobusa. Nabavom novih vozila prosječna starost voznog parka bit će manja od 7 godina, a modernizacijom u skladu s europskim standardima znatno će se unaprijediti učinkovitost i pouzdanost javnog prijevoza te smanjiti zagađenje zraka.

„Grad kontinuirano ulaže u nabavku novih autobusa. Cilj ovog projekta je poboljšati kvalitetu javnog prijevoza na području Grada Rijeke i susjednih jedinica lokalne samouprave. Time se povećava sigurnost putnika i smanjuje emisija CO2, na što se Grad Rijeka obvezao sporazumom gradonačelnika, a koji se tiče klime i energije. To je jedna šira europska inicijativa u koju smo se uključili, a ovo su konkretni koraci koje poduzimamo u realizaciji tih ciljeva” ističe riječki gradonačelnik Marko Filipović.

Provedbom ovakvih projekata ostvaruje se neposredni utjecaj na razvoj ekološke svijesti i očuvanje okoliša kroz smanjenje broja divljih odlagališta te povećanu dostupnost i održivost javnog prijevoza. Radi se o ulaganjima koja doprinose ugodnom i zdravom stanovanju u lokalnim zajednicama i koja su ključna za ispunjavanje ciljeva kohezijske politike Europske unije.

Više informacija o svim uspješno provedenim projektima te mogućnostima financiranja bespovratnim sredstvima iz fondova Europske unije potražite na stranici www.strukturnifondovi.hr

Europski fondovi logo

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook TwiterWeb kamere

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater