ZAGREB

VLADA Za projekte na područjima naseljenima nacionalnim manjinama 20 milijuna kuna

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Vlada je na sjednici u četvrtak odlučila o provedbi programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim i pripadnicima nacionalnih manjina za koje je u ovoj godini u proračunu osigurano 20 milijuna kuna.

Cilj je tih programa, koji se provode u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024. i Operativnim programima nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024., pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti.

Provode se na području jedinica lokalne samouprave koje su, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, stekle status potpomognutog područja i s udjelom više od 5 posto pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu, prema Popisu stanovništva iz 2011. 

Njima će se osigurati minimalni standard komunalne i socijalne infrastrukture, kao i financijski instrumenti obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, istaknula je ministrica regionalnog razvoja Nataša Tramišak.

Vlada je izmijenila i dopunila Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Time se ispunjavaju dvije mjere iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024. - digitalizacija postupka dodjele sredstava, kao i u potpunosti digitalizacija načina komunikacije s udrugama te ubrzavanje i uvođenje jasnih rokova za postupke dodjele sredstava te utvrđivanje mehanizama postupanja u slučaju njihova nepoštivanja.

Vlada je donijela i uredbu o financiranju javnih potreba nacionalnih manjina koje se ostvaruju kroz programe i projekte udruga nacionalnih manjina i financiraju iz državnog proračuna radi unaprjeđenja prava pripadnika nacionalnih manjina te zaštite i promicanja kulturnog i nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta.

Novac se daje udrugama za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Izmjene Zakona o vodama

U Saborsku proceduru Vlada je uputila izmjene Zakona o vodama, koji se usklađuje s zakonodavstvom EU u dijelu koji se odnosi na izuzeće od provedbe procjene utjecaja na okoliš odnosno ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvate čišćenja korita rijeka radi povećanja kapaciteta apsorpcije oborinskih voda u daljem slijedu sprečavanja poplava i održavanja njihova plovnog puta.

Izmjenama se regulira da takav zahvat ubuduće neće biti izuzet od provedbe odgovarajuće procjene utjecaja na okoliš odnosno ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu prema posebnim propisima.

Dodatno se uređuju i odredbe o osnivanju Instituta za vode kako bi se njegov organizacijski oblik prilagodio njegovom mješovitom predmetu poslovanja kao javne ustanove sukladno Zakonu o ustanovama.

Osigurava se i pravo svih zemljišnoknjižnih vlasnika na naknadu tržišne vrijednosti nekretnina koje su po sili Zakona o vodama postale javno vodno dobro po osnovi upisa vodnih građevina i korita prirodnih površinskih voda koja nisu upisana ni u katastru niti u zemljišnoj knjizi.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook TwiterVremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no


Web kamere

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater