PIŠE ALEN HASIKIĆ, MAGISTAR PEDAGOGIJE

Kutak za roditelje: RODITELJSKI STILOVI ODGOJA

| Autor: Alen Hasikić, magistar pedagogije
(Pixabay)

(Pixabay)


Roditeljstvo je jedna od zahtjevnijih životnih uloga. Primarna zadaća roditeljstva je zadovoljavanje osnovnih potreba djeteta, a uz to i odgoj djeteta.

Sam odgoj razlikuje se od obitelji do obitelji sukladno strukturi obitelji i njezinim specifičnostima. Odgoj je sam po sebi proces izgradnje i oblikovanja čovjeka u njegovim ljudskim odlikama. U odgoju se teži izgraditi pozitivnu ličnost. Obitelj je primarna sredina djeteta, te u njoj dijete biva izloženo prvim odgojnim metodama i principima. S jedne strane odgoj ima komponentu topline, ljubavi i podrške, a s druge strane obuhvaća kontrolu u vidu roditeljskih zahtjeva i nadzora.

Upravo se po tome mogu razlikovati roditeljski stilovi odgoja. Same roditeljske stilove možemo podijeliti na autoritarni, autoritativni, permisivni i indiferentan.

  • Autoritaran odgoj predstavlja način odgoja u kojemu je izražena niska uključenost roditelja u djetetov život. Pred dijete su često postavljena velika očekivanja i zahtjevi. Uz to, postoji strogi nadzor nad djetetom pri čemu dijete nema dovoljnu količinu topline i podrške. Odnos roditelja i djeteta temelji se na odnosu nadređenosti i podređenosti. Rezultat takvog odgoja jesu nesigurna djeca, povučena, koja mogu manifestirati i agresiju, imaju nizak prag tolerancije na frustraciju. Dijete je često zaokupljeno time kako udovoljiti roditelju.
  • Autoritativan stil odgoja ogleda se u kombinaciji emocionalne topline i čvrste kontrole. Za razliku od autoritarnog stila odgoja, autoritativni stil označava postavljanje zahtjeva pred djecu sukladno dobi djeteta. Iako ta djeca imaju postavljene granice i nadzor, s druge strane istovremeno imaju i toplinu i potporu. Odnos roditelja i djeteta prožet je emocionalnom toplinom. Takvi roditelji su savjetnici svojoj djeci te uvažavaju i mišljenje djeteta, a stavove u kojima se razilaze nastoje zajednički otkloniti.
  • Permisivni stil (popustljivi) odgoja obuhvaća emocionalnu toplinu, ali i slabu kontrolu. Takav odgoj ima značajke iskazivanja ljubavi djetetu, topline i podrške, ali bez postavljenih jasnih granica. Unutar takve obitelji dijete je središte obitelji kojemu svi nastoje udovoljiti, te svi nastoje ispuniti zahtjeve i želje djeteta. Često se u takvom odgoju zanemaruje poticanje djetetove samostalnosti, zbog čega dijete može biti nesigurno i nesnalažljivo. U takvom okruženju stvaraju se uvjeti za jačanje dječje sebičnosti, a dijete teže slijedi norme ponašanja u određenim situacijama. Takav vid odgoja ostvaruje kod djeteta predispozicije za probleme u ponašanju unutar školskog okruženja.
  • Indiferentan ili zanemarujući odgojni stil primarno označava emocionalnu hladnoću roditelja, te slabu kontrolu. Dijete kod takvog odgoja nema postavljene granice, niti kontrolu roditelja. Takvi roditelji zbog izloženosti stresnim situacijama imaju manje energije koju mogu posvetiti djetetu. Često se takve roditelje može opisati i kao emocionalne distancirane, te iskazuju slabiji interes za dijete, odnosno njegove uspjehe i neuspjehe. Posljedice takvog odgoja često se manifestiraju neposlušnošću, niskim samopoštovanjem, te nesigurnošću djeteta.

Alen Hasikić

Alen Hasikić rođen je u Puli 1986. godine. Završio je studij pedagogije na Sveučilištu u Rijeci 2017. godine te studij hrvatskog jezika i književnosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Trenutno je doktorand na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju pedagogije na Sveučilištu u Rijeci. Radi kao stručni suradnik pedagog u Osnovnoj školi Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički te kao vanjski suradnik (asistent) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.

Uz to, voditelj je radionice za djecu s teškoćama pri Labin zdravom gradu. Cijeli svoj radni vijek radi u odgojno-obrazovnom ustanovama, vrtiću, osnovnoj i srednjoj školi te na fakultetu.

Tijekom rada, redovito se usavršava na stručnoj i znanstvenoj razini. Tijekom studija dobio je stipendiju za sve razine obrazovanja: preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku. Na studiju pedagogije ostvario je uspjeh među 10 posto najboljih. Piše prikaze knjiga te stručne i znanstvene radove.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter

Web kamere

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater