SAD JE PRAVO VRIJEME

Sinergija upraviteljske i dimnjačarske djelatnosti izvan sezone loženja: PRIPREMITE NA VRIJEME DIMNJAKE ZA NADOLAZEĆU SEZONU GRIJANJA

| Autor: Milan PAVLOVIĆ


Tijekom sezone grijanja evidentirano je na području Grada Pule 16 požara dimnjaka koji su uzrokovani odbijanjem dimnjačarske usluge i zanemarivanjem upozorenja * Za novu sezonu grijanja već sada je potrebno pripremiti kvalitetan ogrjev jer je vrlo česti problem nekompatibilnosti dimnjaka i uređaja za loženje

Ušli smo u mjesec lipanj, na vidiku su ljetne temperature, sezona grijanja je završila i za stanare višestambenih zgrada je najbolji period da se uređaji za loženje na vrijeme pripreme za novu sezonu grijanja.

Najveći pulski upravitelj Castrum Pula 97 savjetuje suvlasnicima da zbog njihove sigurnosti ne čiste dimnjake sami već da se obrate dimnjačarskoj službi, tvrtki Dimnjak iz Osijeka koja ima koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova za područje grada Pule i Vodnjana. Sigurnost građana je na prvom mjestu te jedino odgovornim ponašanjem i pravovremenom brigom o dimnjacima mogu se spriječiti potencijalno neželjene posljedice.

Tvrtka Dimnjak predlaže sastanke sa stanarima

Naime, tijekom sezone grijanja evidentirano je na području Grada Pule 16 požara dimnjaka koji su uzrokovani odbijanjem dimnjačarske usluge i zanemarivanjem upozorenja o neispravnosti dimnjaka kao što su prisutnost smole, zapreke u dimnjaku, nedostupnost kontrolnim otvorima, nemogućnost sigurnog pristupa ušću dimnjaka, nemogućnost kontrole i čišćenja dimnjaka.

- Neredovito održavanje dimnjaka može povećati rizik od izbijanja požara te protok štetnih plinova i upravo zato stanarima skrećemo pažnju da na vrijeme poduzmu potrebne mjere kako bi zaštitili sebe i svoju obitelj, ali i stečenu imovinu, kaže Aleksandar Matić direktor gradskog upravitelja zgrada Castrum Pula 97.

Neadekvatno gorivo - drveni otpad i drvo tretirano kemikalijama - može prouzrokovati požar ili protok štetnih plinova (Dejan ŠTIFANIĆ)

Tvrtka Dimnjak predlaže zajedničke sastanke sa stanarima s ciljem rješavanju problema pružanja usluga i unapređenja kvalitete dimnjaka kroz tehnička rješenja sanacije dimnjaka. Pritom, kako bi utvrdila način korištenja dimnjaka neophodan je popis svih suvlasnika koji koriste dimnjak s podacima o vrstama goriva i etažnom vlasništvu. Na svim objektima gdje je omogućeno pružanje dimnjačarske usluge, Dimnjak d.o.o. je izradio registar dimnjaka prema načinu korištenja (aktivni/pričuvni dimnjaci), ali za efikasnije i učinkovitije postupanje značajna je uloga upravitelja u dostavi popisa korisnika koji koriste dimnjake te time omogućavaju koncesionaru kvalitetnije pružanje usluge, a ujedno i uštedu sredstava zajedničke pričuve svih suvlasnika.

Održavanje je zakonska obveza stanara

Održavanje i čišćenje dimnjaka zakonska je obveza stanara odnosno brigu o ispravnosti i redovitom održavanju uređaja za loženje i dimnjaka trebaju voditi vlasnici ili korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostora, a isto se plaća iz pričuve koja je zajednička imovina svih suvlasnika.

Dimnjačari tvrtke Dimnjak (Dejan ŠTIFANIĆ)

Za novu sezonu grijanja već sada je potrebno pripremiti kvalitetan ogrjev jer je vrlo česti problem nekompatibilnosti dimnjaka i uređaja za loženje kao i neadekvatno gorivo odnosno potrebno je izbjegavati drveni otpad i drvo tretirano kemikalijama. Struka također upozorava na zidane dimnjake od opeke karakteristične za naše područje koji su rizični za daljnje korištenje. Većinom su to dimnjaci koji su na starim zgradama i zbog istrošenosti stijenke dimnjaka postaju velika opasnost po trovanju stanara i za izbijanje požara. Stoga, ako se predviđa rekonstrukcija dimnjaka, ovlašteni koncesionar za dimnjačarske usluge dostavlja podatke o postojećem stanju dimnjaka. Prema istome Upravitelj organizira izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije dimnjaka prema važećem tehničkom propisu za dimnjake u građevinama.

Preporuka je da se projekt dimnjaka odnosno projektna dokumentacija dostavi na uvid u tvrtku Dimnjak d.o.o. kako bi se izbjegli nepredviđeni troškovi prilikom izvedbe rekonstrukcije dimnjaka. Nakon izvedbe, potrebno je završno izvješće nadzora. Ako nadzor smatra potrebnim, može prije izrade završnog izvješća zatražiti kontrolu izvedenog stanja uz dostavu propisima definirane dokumentacije.

Mogućnost zamjene za kondenzacijske aparate

Poseban osvrt u sljedećim razdobljima treba obratiti na energetsku obnovu zgrada gdje su u prihvatljiv trošak uključeni dimnjaci i kondenzacijski bojleri. S obzirom na starost turbo aparata i obvezu Uredbe komisije (EU br. 813/2013.) potrebno je planirati mogućnost zamjene za kondenzacijske aparate. Zbog bolje informiranosti i razumijevanja da se ne bi krivo tumačili važeći propisi RH od strane suvlasnika i predstavnika stanara pozivaju se korisnici dimnjaka da se obrate ovlaštenoj dimnjačarskoj službi za sve upite koja ne provodi svoje aktivnosti samo na temelju poziva korisnika usluge, već djeluje kontinuirano kroz godišnji plan pregleda i čišćenja dimnjaka.

Opremljeni dimnjačari tvrtke Dimnjak (Dejan ŠTIFANIĆ)

- Pripremite na vrijeme dimnjake za nadolazeću sezonu grijanja, uklonite neispravnosti i omogućite dimnjačarsku uslugu koja je obvezujuća s ciljem sprječavanja urušavanja dimnjaka, požara, trovanja, često i s tragičnim posljedicama, zaključuje direktor tvrtke Dimnjak Dejan Lončarić.

Brojni kontakti dimnjačara

Za sve upite i informacije može se kontaktirati tvrtka Dimnjak pozivom na broj 052/543-597, e-mail infopula@dimnjak.hr; www.dimnjak.hr ili putem upravitelja Castrum Pula 97, pozivom na 052/535-710, e-mail info©castrum-pula.hr;   www.castrum-pula.hr.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum