OTVORENI SU ZA PREGOVORE

NE ŽELE GA PODRŽATI, ALI ŽELE SURAĐIVATI: Pulsko Možemo poslalo uvjete SDP-u i Filipu Zoričiću

| Autor: Glas Istre
Možemo na Forumu (snimio D. ŠTIFANIĆ)

Možemo na Forumu (snimio D. ŠTIFANIĆ)


Javili su se iz Možemo, koji su prošli tjedan odbili dati podršku Filipu Zoričiću u drugom krugu, a danas su javnosti poslali svoje uvjete za suradnju sa Zoričićevim ljudima i SDP-om u Vijeću.

U dopisu piše:

"Možemo! Pula je u svojem prethodnom priopćenju najavio spremnost za razgovore s Nezavisnom listom Filipa Zoričića i SDP-om radi kreiranja većine u Gradskom vijeću. Svojim smo biračima ponudili beskompromisnu borbu protiv korupcijske hobotnice, a ovom inicijativom želimo osigurati da će se uspostavljanje većine u Vijeću temeljiti na istom načelu.

Kako bi u temelje koalicije bila ugrađena nedvojbena korjenita promjena korumpiranog i klijentelističkog načina vladanja, učinili smo prvi korak i sastavili Prijedlog međustranačkog sporazuma o postizbornom formiranju većine u Gradskom vijeću Grada Pule i ponudili ga NL Filipa Zoričića i SDP-u. Čelnici obje stranke/liste u preliminarnom su razgovoru potvrdili spremnost za razmatranje i usvajanje prijedloga međustranačkog sporazuma, a razgovori će se nastaviti u narednim danima.

S obzirom da, osim načina upravljanja gradom, želimo mijenjati i način političke komunikacije prema građanima, prijedlog sporazuma dostavljamo i javnosti. Prijedlog sporazuma sažima temeljna načela dobrog upravljanja u korist javnog interesa pa smatramo da budućim partnerima ne bi trebao biti sporan, a mi smo otvoreni za nadogradnju. Ovdje dajemo glavne točke prijedloga sporazuma:

- Uspostava transparentnosti i dostupnosti podataka javne uprave, te građanske kontrole postupanja tijela javne vlasti; 

- Uključivanje građana u donošenje odluka i jačanje mjesne samouprave;

- Demokratizacija nadzora i povećanje transparentnosti i učinkovitosti rada javnih poduzeća u vlasništvu grada Pule; 

- Javni interes kao temelj urbanog planiranja i donošenja odluka o raspolaganju javnim dobrima i imovinom Grada; 

- Uspostava efikasnog i pravednog sustava gospodarenja otpadom;

- Horizontalne mjere" - stoji u dopisu kojeg je poslalo pulsko Možemo.

Potom se točke detaljno razrađuju: 

Polazišta

Okolnosti stvorene dugogodišnjom vladavinom IDS-a, koje su dovele Pulu u stanje stagnacije i propadanja, uzrokovane su  klijentelističkim načinom vladanja i korupcijom. Takve okolnosti, kao i činjenica da se one neće promijeniti bez promjene političke većine, zahtijevaju postizanje postizbornog međustranačkog sporazuma radi ostvarivanja zajedničkog cilja: promjene modela upravljanja i promjene političke kulture u gradu. Javna uprava mora postati servis građana, a donositelji odluka odgovorni za upravljanje javnim dobrima i financijama grada.  

Potpisnici ovog sporazuma usuglašeni su oko uzroka krize u Puli, a ovim se sporazumom utvrđuju načini njenog prevladavanja. Potpisivanjem sporazuma potpisnici se obvezuju i međusobno i prema građanima da će stvaranjem većine u Gradskom vijeću implementirati odluke kojima će se koruptivni model upravljanja zaustaviti, te da će koristiti sve mehanizme i alate koje Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo građana ima za transformaciju gradske vlasti u transparentan, odgovoran, dostupan i efikasan servis građana.  

Usuglašavanje pretpostavki za suradnju iz ovog međustranačkog sporazuma predstavljaju osnovu i minimalne uvjete koalicijskog sporazuma nakon drugog kruga izbora za Gradonačelnika i formiranja Gradskog vijeća.

Prijedlog međustranačkog sporazuma o postizbornom formiranju većine u Gradskom vijeću Grada Pule

Potpisom ovog sporazuma stranke potpisnice se obavezuju da neće u postizbornu koaliciju s IDS-om i/ili HDZ-om

Programski ciljevi suradnje i koraci u transformaciji modela upravljanja

Uspostava transparentnosti i dostupnosti podataka javne uprave, te građanske kontrole postupanja tijela javne vlasti

- donošenje odluke Vijeća kojom se osigurava građanima/kama Pule dostupnost proračunskih podataka što uključuje plan i potrošnju javnih sredstava u realnom vremenu na najdetaljnijoj proračunskoj razini;
- uspostava transparentnog sustava podataka o provedbi postupaka javne nabave u realnom vremenu;
- uspostava sustava praćenja koruptivnih rizika u javnim nabavama i izvještavanja Vijeća i građana o rezultatima javne nabave;
- uvođenje sustava Otvorenih podataka: otvoreni podaci odnose se na informacije koje su prikupila, proizvela ili platila tijela javne uprave i koje će biti slobodno dostupne za ponovnu upotrebu u bilo koju svrhu. Otvoreni podaci bit će sabrani i dati javnosti na uvid u standardiziranim otvorenim formatima, te će biti interoperabilni kako bi se pružila mogućnost spajanja različitih setova podataka.

Uključivanje građana u donošenje odluka i jačanje mjesne samouprave

- donošenje odluke o modelu sudjelovanja građana u planiranju proračuna (participativni proračun);
- jačanje zakonske funkcije mjesne samouprave o neposrednom sudjelovanju građana u donošenju odluka u lokalnim poslovima:
- donošenje odluke o obaveznom sazivanju zborova građana u slučaju izmjena i dopuna prostornih planova te za potrebe odlučivanja o prioritetima malih komunalnih akcija;
- donošenje odluke o povećanju iznosa sredstava za mjesnu samoupravu za male komunalne akcije;
- sazivanje javnih rasprava za odlučivanje o pitanjima koja su važna za razvoj grada i kvalitetu života.

Demokratizacija nadzora i povećanje transparentnosti i učinkovitosti rada javnih poduzeća u vlasništvu grada Pule

- donošenje odluke kojom se od javnih poduzeća u vlasništvu Grada Pule zahtijeva da u poslovanje i izvještavanje uvedu socijalne, ekološke i ekonomske kriterije u skladu s godišnjim ciljevima koje bi uprava trebala ostvariti. Takvi kriteriji će primjerice biti kvaliteta usluge, cjenovna i fizička dostupnost usluge, financijska održivost, uvjeti rada, zaštita okoliša, efikasnost i transparentnost upravljanja;
- donošenje odluke i razrada modela sudjelovanja građana u nadzornim odborima javnih poduzeća te u drugim tijelima formiranima u tu svrhu (uspostava javnog nadzora i demokratizacija nadzora);
- uspostava sustava zapošljavanja i napredovanja u javnim poduzećima na temelju razine stručnosti i kompetencija.

Javni interes kao temelj urbanog planiranja i donošenja odluka o raspolaganju javnim dobrima i imovinom grada

- potpisnice sporazuma obavezuju se racionalno raspolagati zemljištem u vlasništvu Grada Pule, budući da je to zemljište najveći potencijal lokalnog gospodarskog razvoja, te će iz tog razloga napraviti cjelovitu i točnu evidenciju nekretnina, program upravljanja tim javnim dobrima koji će se sastojati od popisa imovine, podacima o dosadašnjem raspolaganju i predviđanjima o budućem raspolaganju, plan kupovine novih nekretnina te sve te informacije učiniti javnima;
- potpisnice sporazuma obvezuju se ponovno uvesti obavezu izrade urbanističkih planova uređenja, te napraviti reviziju GUP-a s naglascima na:

a) vraćanje obveze izrade detaljnih planova za neizgrađene dijelove grada bez infrastrukturnih sadržaja, za koje treba planom predvidjeti osim komercijalne gradnje i javne sadržaje (ulica, park, vrtić, škola, dom za starije, sportski rekreativni sadržaj za stanovnike kvarta i sl…); kao i za povijesnu jezgru
b) evidenciju i zaštitu kvalitetne vegetacije postojećih i uređenih zelenih površina i onemogućavanje bilo kakve gradnje na takvim površinama;
c) šetnicu i sadržaje uz more strogo namijeniti za javne funkcije u službi građana - sport, rekreacija i manje ugostiteljske sadržaje;
d) nove investicije usmjeriti na već izgrađena područja (brownfield) koju su bila namjenjene industriji i/ili su imali funkciju vojnih objekata - projektima kvalitetnim za grad; krenuti u zahtjeve za rješenjima vlasništva prema nacionalnim institucijama;

- potpisnice sporazuma obavezuju se donijeti odluku o zabrani prodaje gradskog zemljišta bez urbanističkog plana uređenja, s definiranim površinama javne namjene, koje se izuzimaju od prodaje;

- potpisnice sporazuma se obavezuju donijeti odluku kojom će se onemogućiti prenamjene zemljišta iz negrađevinskog u građevinsko osim u slučaju potrebe gradnje javne namjene ili javnih potreba (javna stanogradnja, javni sadržaji);

- sve se potpisnice obvezuju da će sve gradske plaže izuzeti od koncesija za gospodarsko korištenje za sadržaje koje je moguće provoditi putem koncesijskih odobrenja;

- sve se potpisnice obavezuju da će se za budućnost Muzila provesti postupak participativnog planiranja u koji će se uključiti sva zainteresirana javnost te na temelju toga izmijeniti Prostorni plan uređenja Grada Pule i Generalni urbanistički plan uređenja Grada Pule, a od nadležnih institucija, vlasnika, zahtijevati urgentno otvaranje lokacije građanima.

Uspostava efikasnog i pravednog sustava gospodarenja otpadom

- potpisnice sporazuma obavezuju se žurno donijeti odluke o mjerama potrebnim za sprječavanja širenja štetnih emisija s Kaštijuna i osiguranja zdravog okoliša za stanovnike;

- potpisnice se obvezuju donijeti niz odluka s ciljem stvaranja i izgradnje zatvorenog sustava gospodarenja otpadom sa sortirnicom, drobilicom, bioplinskim postrojenjem i centrom za ponovnu uporabu otpada;

- potpisnice se obvezuju na donošenje odluka Vijeća grada Pule potrebnih radi sprječavanja gomilanja glomaznog otpada na javnim površinama; uvođenje sustava odvojenog prikupljanja biootpada; omogućavanje odvajanje otpada na kućnom pragu i naplatu po količini nerazvrstanog otpada;

- potpisnice se obvezuju da će donijeti odluke kojima će se povećati efikasnost gradskog komunalnog poduzeća i time spriječiti visoke troškove koje privatne tvrtke naplaćuju za usluge koja komunalna poduzeća mogu obavljati samostalno.

Horizontalne mjere


- potpisnice sporazuma obvezuju se provoditi politike rodne ravnopravnosti i antidiskriminacijske politike prema svim manjinama, te stvarati atmosferu otvorenog i tolerantnog grada i zajednice;

- potpisnice sporazuma obvezuju se aktivno poticati inkluziju osoba s invaliditetom, te osigurati primjenu univerzalnog dizajna;

- sve se potpisnice obavezuju da neće koristiti prikriveno političko oglašavanje u medijima javnim novcem;

- sve se potpisnice obvezuju da će iskorijeniti zapošljavanje u javnim službama na temelju nepotizma ili druge vrste pogodovanja.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter