ODGOVOR

Iz Grada Pule kažu da je moguće da su  pogrešno zbrojili primjedbe građana na koncesioniranje plaža zato što im se  POKVARILA E-MAIL ADRESA!

| Autor: Mirjana VERMEZOVIĆ IVANOVIĆ

Zanimljiv je odgovor Grada Pule vezan uz broj pisanih primjedbi građana koje su tijekom javnog savjetovanja pristigle na Plan davanja plaža u koncesije 2020. Podsjetimo, inicijativa Volim Pulu tvrdi da su poslane najmanje 123 primjedbe, a iz Grada su priopćili da su pristigle 42. Gdje je nestala 81 primjedba?

- Kod javnog savjetovanja uočene su tehničke poteškoće vezane uz adresu elektroničke pošte na koju su dostavljana mišljenja, primjedbe i prijedlozi, pa je rok produljen s 4. na 10. prosinca. Nesklad podataka koji navodite, a odnosi se na eventualno veći broj upućenih primjedbi od evidentiranih u izvješću, moguće je rezultat upravo navedenih tehničkih poteškoća, napominju iz Grada.

Kažu nadalje da su se primjedbe, kao i za lanjskog savjetovanja, u pravilu odnosile na protivljenje davanja plaža u koncesiju, a nisu prihvaćene zato što je predmet savjetovanja bilo donošenje Plana, što je obveza Grada koja proizlazi iz Zakona o koncesijama.

- Usvojeni Plan je najkasnije do kraja siječnja tekuće godine potrebno dostaviti nadležnom Ministarstvu financija. Dakle, riječ je o donošenju Plana, a ne davanju konkretnih lokacija u koncesiju. U tom kontekstu bitno je ponoviti da se Planom predviđa samo mogućnost davanja koncesija na navedenim lokacijama, uz jasan uvjet da se plaže ne mogu i ne smiju ograđivati. Iz toga nedvosmisleno proizlazi i slobodan ulazak na plaže, bez ikakve naplate. Hoće li navedene lokacije doista i biti dane u koncesiju, u kojoj površini i pod kojim uvjetima, odlučivat će posebnim odlukama Gradsko vijeće i to nakon prethodno provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za svaku pojedinačnu lokaciju, tijekom čega će se organizirati i javno izlaganje. O tome će se pravovremeno i na odgovarajući način informirati zainteresirana javnost, rekli su iz Grada.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom