PULSKO GRADSKO VIJEĆE

EKSKLUZIVNO: KONAČNO KREĆU PROJEKTI NA HIDROBAZI, SACCORGIANI I MUZILU! Vlada RH u Pulu donosi Sporazum

Muzil (N. LAZAREVIĆ)

Muzil (N. LAZAREVIĆ)


Vlada Republike Hrvatske u Pulu donosi Sporazum o utvrđivanju uvjeta i prava te obaveza za realizaciju projekata na Hidrobazi, Saccorgiani i Muzilu, što bi trebalo označiti žurnije raspisivanje natječaja za investitore na tim područjima.

Upravo zbog tog sporazuma, koji će se naći na dnevnom redu sjednice Vlade RH u Puli u četvrtak promptno je nadopunjen dnevni red redovne sjednice pulskog Gradskog vijeća, koja se održava u utorak nakon tematske sjednice o Uljaniku.

U sporazumu između države kao većinskog vlasnika zemljišta na sve tri lokacije i Grada Pule vidi se da će se Saccorgiana i Hidrobaza dati u "koncesiju" (pravo građenja ili neki drugi oblik) na 50 godina, a poluotok Muzil na 99 godina. Natječaje za odabir investitora na sva tri područja provest će Vlada RH, odnosno nadležna ministarstva.

"Pretpostavka za potpisivanje Sporazuma je ishođenje suglasnosti Gradskog vijeća Grada Pule te suglasnosti Vlade RH na Prijedloge. Slijedom navedenog, a obzirom na činjenicu da je sve elemente Prijedloga Sporazuma bilo potrebno usuglasiti od strane obiju sporazumnih strana, kao i činjenicu da je potpisivanje predmetnih Sporazuma jedna od točaka sjednice Vlade RH koja će se održati dana 13. rujna 2018. godine u Puli, predlaže se donošenje ovog Zaključka kao preduvjeta za daljnje aktivnosti kako je navedeno prethodno u tekstu", stoji u pojašnjenju točke kojom je nadopunjen dnevni red pulskog Gradskog vijeća.

U daljnjem pojašnjenju navodi se da Republika Hrvatska i Grad Pula imaju zajednički interes na ostvarenju istog cilja i to za realizaciju projekata Hidrobaza, Saccorgiana i Muzil i kroz gospodarsko korištenje napuštenih vojnih i ostalih nekretnina što će značajno i pozitivno utjecati na gospodarski razvoj i zapošljavanje na području Pule. Grad Pula je, pored Republike Hrvatske, zemljišnoknjižni vlasnik dijela nekretnina unutar obuhvata projekata Hidrobaza, Saccorgiana i Muzil te je iz tog razloga, za potrebe njihove provedbe, neophodno sklapanje Sporazuma kojima je potrebno regulirati međusobna prava i obveze sporazumnih strana te ostala pitanja od značaja za provedbu.

Prijedlozima Sporazuma utvrđuju se uvjeti za realizaciju projekata Hidrobaza, Saccorgiana i Muzil, obveze Republike Hrvatske i Grada Pule za stvaranje pretpostavki za njihovu realizaciju, način rješavanja međusobnih imovinsko – pravnih odnosa na nekretninama u obuhvatu, kao i način rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s investitorom te prava i omjere u podjeli koristi.

Sporazumi, kao i budući daljnji dokumenti, čine formalnopravnu osnovu za donošenje Odluke Vlade Republike Hrvatske i Gradskog vijeća Grada Pule o utvrđivanju i objavi javnog poziva za dostavu obvezujućih ponuda za realizaciju Projekata Hidrobaza, Saccorgiana i Muzil.

Po odabiru investitora, imovinskopravni odnosi s investitorom će se riješiti sklapanjem stvarnopravnih i/ili obveznopravnih ugovora, a naknada koju će investitor plaćati za prava koja su osnovana u njegovu korist, raspoređivati će se proporcionalno omjeru vlasništva/suvlasništva na nekretninama u obuhvatu Projekata.

Republika Hrvatska i Grad Pula obvezuju se međusobno surađivati maksimalno ažurno radi ubrzanja svih procesa i donošenja svih potrebnih odluka te sastava i potpisa svih ugovora i ostalih potrebnih dokumenata radi ostvarenja zajedničkog cilja te u tom smislu razmjenjivati sve moguće informacije i održavati konzultativne sastanke po potrebi. (G. ROJNIĆ)

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater