MINISTARSTVO PONOVILO NATJEČAJ

Jedna nepopularna institucija u Puli traži radnike. Pročitajte o čemu se radi

| Autor: Sandra ZRINIĆ TERLEVIĆ
Pula (Snimio Neven Lazarević / Arhiva)

Pula (Snimio Neven Lazarević / Arhiva)


Ministarstvo pravosuđa i uprave ponovno je raspisalo natječaj za prijam pravosudnih policajaca u svojstvu vježbenika na neodređeno vrijeme. Ukupno se za cijelu Hrvatsku traži 20-ak vježbenika, a bili bi raspoređeni u odjele osiguranja zatvora u Puli, Dubrovniku, Karlovcu, Šibeniku, Zagrebu te u Odgojni zavod u Turopolju.

Za pulski zatvor traže se četiri izvršitelja. Od stručnih uvjeta traži se završena srednja stručna sprema, posebna psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost, da imaju do 35 godina života te da budu dostojni za obavljanje službe, odnosno ne smiju biti pravomoćno osuđeni za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja ili nečasnih pobuda ili biti kažnjeni za prekršajno djelo protiv javnog reda i mira s obilježjima nasilja.

Opći uvjeti

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane Zakonom o državnim službenicima. Na natječaj se mogu prijaviti samo osobe muškog spola.

Osoba koja se prima u državnu službu za službenika pravosudne policije prima se u svojstvu vježbenika, neovisno o ranije ostvarenom radnom stažu. Za vrijeme vježbeničkog staža, u trajanju od 12 mjeseci, osoba je dužna pohađati i završiti osposobljavanje, položiti ispit za zvanje i položiti državni ispit. U protivnom, prestaje im državna služba istekom vježbeničkog staža, po sili zakona.

Rok za prijavu

Primjerak obrasca prijave na javni natječaj može se naći na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu, presliku svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama, točnije do petka 9. prosinca. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Ministarstva pravosuđa i uprave.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum