SVJETSKI DAN VODA u jeku pandemije koronavirusa

U Istarskom vodovodu isporuka vode za piće i u trenutnoj kriznoj situaciji odvija se neometano: PITKA VODA NAJVIŠE JE KONTROLIRANI PREHRAMBENI ARTIKL

| Autor: Gordana ČALIĆ ŠVERKO
Arhiva G. I.

Arhiva G. I.


Voda iz javnog vodoopskrbnog sustava je zdravstveno ispravna i sigurna.

- Nema nikakvih dokaza da se koronavirus može prenositi vodom iz javnog sustava s obzirom je dezinfekcija vode za ljudsku potrošnju obvezna mjera i provodi se u svim javnim vodoopskrbnim sustavima sredstvima na bazi klora, kaže Mladen Nežić, direktor Istarskog vodovoda sa sjedištem u Buzetu. Konačno, napominje Nežić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo također ističe da je voda iz slavine zdravstveno ispravna i sigurna od rizika prijenosa SARS-CoV-2 te nema zdravstvenih razloga koji bi potrošače trebali navesti da pribjegavaju flaširanoj vodi ili drugim napitcima.

        S direktorom vodoopskrbne firme koja djeluje na području 28 istarskih gradova i općina i dijelu Općine Pićan, a svrstavaju je među četiri najveće takve vrste u Hrvatskoj, razgovarali smo u povodu Svjetskog dana voda 22. ožujka. Cilj ove globalne kampanje čija je ovogodišnja tema "Voda i klimatske promjene te njihova neraskidiva povezanost", ukazati je na načine na koje vlastitom uporabom vode možemo pomoći u smanjenju poplava, suša, nestašica i onečišćenja vode, kao i u borbi protiv klimatskih promjena. 

Kvaliteta vode pod povećalom 

        Zbog epidemije koronavirusa izostao je Dan otvorenih vrata koji Istarski vodovod već tradicionalno organizira u povodu Svjetskog dana voda, ali to ne znači da ovom datumu nisu posvetili pažnju jer iako se Hrvatska ubraja u skupinu vodom relativno bogatih zemalja u kojoj problemi s vodom još nisu zaoštreni i vodni resursi zasad nisu ograničavajući čimbenik razvoja, Istarski vodovod jedan je od onih koji i kroz obilježavanje Svjetskog dana voda kontinuirani ukazuje na važnost vode i podizanje svijesti o njenom značaju.

Nežić kaže kako osim osiguranja dovoljnih količina vode veliku pažnju pridaju upravo kvaliteti isporučene vode uz opasku da je voda iz javne vodoopskrbe najviše kontrolirani prehrambeni artikl. U prošloj je godini u internom laboratoriju Istarskog vodovoda u Buzetu i laboratoriju Butoniga analizirano 5.909 uzoraka na parametre redovitih ispitivanja, a dodatne uzorke obradio je i županijski Zavod za javno zdravstvo pri čemu niti jedan analizirani uzorak nije bio nesukladan. Svrha ispitivanja je dobivanje podataka o učinkovitosti kondicioniranja vode na postrojenjima te osnovnih podataka o fizikalno-kemijskoj, kemijskoj i mikrobiološkoj kvaliteti distribuirane vode. Zdravstveni nadzor nad vodom za ljudsku potrošnju provodi povremenim uzorkovanjem i sanitarna inspekcija, koja je primjerice lani vršila izvanredno uzorkovanje uslijed izlijevanja kerozina u Sloveniji.

        Proces kondicioniranja vode se kontinuirano prati na postrojenjima Sveti Ivan, Gradole i Butoniga sukladno postupku proizvodnje vode na postrojenjima i HACCP planovima za postrojenja i pripadajuće vodoopskrbne sustave. Poduzimanjem preventivnih i korektivnih radnji u svim fazama proizvodnje i distribucije, te praćenjem kritičnih kontrolnih točaka osigurava se da do potrošača stigne zdravstveno ispravna voda za ljudsku potrošnju. Na osnovu rezultata analiza internog laboratorija i analiza Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, potrošačima se, kaže Nežić, lani distribuirala voda sukladna s odredbama pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe.

 U novom EU projektu 

Istarski vodovod je upravo započeo s realizacijom svog novog EU projekta akronima MUHA- Multihazard framework for water related risks management, koji se temelji na ideji rješenja ciklusa upravljanja katastrofama. Ukupan budžet je 2,1 milijun eura, od čega Istarskom vodovodu pripada oko 250.000 eura. Bespovratna sredstava, 85 postotno EU sufinanciranje, osigurano je kroz Program Interreg Adrion.

U projektu sudjeluje jedanaest partnera iz pet zemalja, a vodeći partner je Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR iz Italije. U Hrvatskoj su projektni partneri Istarski vodovod Buzet i Hrvatski geološki institut, a pridruženi partneri su Hrvatske vode, Služba civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije, Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije, Vodovod Zadar i Stožer civilne zaštite Zadarske županije.

Projekt se temelji na ideji rješavanja ciklusa upravljanja katastrofama, a sastoji se od slijedećih komponenti: spremnost-reakcija-ublažavanje-obnova u ADRION regiji.

- Kroz projekt će se obraditi četiri rizika s kojima se vodoopskrba susreće: poplava, suša, potres jer očekuje se da će biti sve češći zbog klimatskih promjena, te naposljetku slučajno onečišćenje. Analizirat će se trenutno stanje sustava civilne zaštite i operativnih planova u vodoopskrbi, te će se pokušati pronaći najbolje modele za rješavanje hazardnih situacija, kaže Nežić te napominje da je s obzirom na kompleksnost problema, potrebno u projekt uključiti sve dionike, općine, gradove, županije, vodovode, istraživačke institucije te civilnu zaštitu. 

Smanjenje vodnih gubitaka 

Istarski vodovod Buzet će projektom osigurati sredstva za izradu kalibriranog hidrauličkog modela cijelog vodoopskrbnog sustava koji će se koristiti za daljnje planiranje sustava te poboljšanje njegove učinkovitosti kroz optimizaciju postojećeg sustava vodoopskrbe, identifikaciju kritičnih segmenata, rehabilitacijske mjere predviđenog vodovodnog sustava, detekciju i lociranje mogućih gubitaka kao i smanjenje vodnih gubitaka, poboljšanje energetske učinkovitosti kroz optimizaciju pumpanja, analizu kvaliteta vode kao što su starost vode te miješanja vode i klora, integraciju s postojećim SCADA sustavom te podršku pri operativnom odlučivanju.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter