MOTOVUN

Prigovor na Odluku o utvrđivanju obuhvata i razvrstavanje jedinica lokalne samouprave: OPĆINA MOTOVUN OSTVARUJE UVJETE ZA BRDSKO-PLANINSKO PODRUČJE

(M. MIJOŠEK)

(M. MIJOŠEK)


Prema evidenciji Državnog zavoda za statistiku, na području Općine Motovun 2011. godine bile su evidentirane 253 osobe s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, što iznosi više od 25 posto stanovništva. Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada na Motovunštini je 2011. godine iznosio 310 ili oko 31 posto stanovništva

Općina Motovun uputila je prigovor na odredbe Odluke kojom se utvrđuje obuhvat i razvrstavanje jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja. Naime, Zakon propisuje da se za utvrđivanje obuhvata brdsko-planinskog područja primjenjuje multikriterijalna metoda odabira u kojoj se boduju geomorfološki, klimatski, demografski i infrastrukturni kriteriji.

Rijetka naseljenost

- Podatke o bodovanju nije moguće pročitati u objavljenom materijalu, a mišljenja smo da Općina Motovun ostvaruje uvjete tražene Zakonom o brdsko-planinskim područjima, kaže Nenad Šćulac, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun.

Značajan nagib terena i visinska raščlanjenost reljefa su upravo značajne geomorfološke karakteristike područja Općine Motovun, kako se to traži u Odluci, a značajan broj motovunskih naselja nalazi se na nadmorskim visinama iznad 250 metara, pojašnjava Šćulac. Pri tomu prosječna gustoća naseljenosti na području Općine Motovun iznosi 29,90 stanovnika po četvornom kilometru što je daleko ispod prosjeka Republike Hrvatske koji iznosi 75,80 stanovnika po kilometru četvornom. Udio stanovnika starijih 60 i više godina je prema službenim podacima još 2011. godine iznosio 24,90 posto, a prosječna starost stanovnika na području Općine Motovun iznosila je čak 44,4 godina.

Prema evidenciji Državnog zavoda za statistiku, na području Općine Motovun 2011. godine bile su evidentirane 253 osobe s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, što iznosi više od 25 posto stanovništva. Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada na Motovunštini je 2011. godine iznosio 310 ili oko 31 posto stanovništva, a taj je podatak, smatra Šćulac, sada i viši.

U posljednjih 100 godina broj stanovnika na Motovunštini neprestano opada, a trenutno na tom području živi trećina broja stanovnika u odnosu na broj žitelja u prvoj polovici 20. stoljeća. Prema popisima stanovništva koji se vode od 1857. do 2011. godine Motovunština je 1910. imala 3.011 stanovnika, a 2011. godine tek 1.004.

Godine bez školskog razreda

- U područnoj školi u Motovunu u posljednjih 30 godina zabilježeno je ogromno smanjenje broja učenika koje se kreće čak do 40 posto, a bilo je i nekoliko godina u kojima nije rođeno nijedno dijete. Godine bez školskog razreda su posebno alarmantan podatak za našu zajednicu, kaže Šćulac.

Prema kategoriji gradnje više od 80 posto zgrada na području Općine Motovun izgrađeno je prije 1960. godine. Elektroenergetski sustav je zastario, jer je izgrađen 1960-ih. Ne postoji sustav distribucije plina, a u najvećem dijelu Općine nema kanalizacijske mreže, niti sustava odvodnje oborinskih voda. Unatoč ogromnom broju izvora, kroz motovunske kuće teče živa voda, a Motovunu županijska tijela nisu dodijelila status vodozaštitnog područja, koji uživaju sve općine u okolici.

- Prema podacima Ministarstva, indeks razvijenosti za Općinu iznosi 103,73 posto, dakle jedva iznad državnog prosjeka, dodaje Šćulac.

Gubitak 1,7 milijuna kuna

- Najvažniji zadatak razvojne politike općinske administracije je razvijanje svih raspoloživih mjera, ulaganje energije i javnog novca u ostvarenje uvjeta da svaki stanovnik ostane živjeti u Motovunu, da ovdje školuje svoj dijete i planira svoju budućnost. Motovun danas ima ulice u čijim kućama zimi ne gori svjetlo i ima godine u kojima novog školskog razreda nema. To su razlozi zbog kojih Općina Motovun traži od resornog ministarstva da prepozna kako u Motovunu postoje uvjeti da se zadrži status brdsko-planinskog područja i da se ovom kraju omoguće posebne razvojne mjere, napominje Šćulac.

U usporedbi s 2014. godinom, posljednjom godinom mjera iz brdsko-planinskog područja, porezni prihodi Općine Motovun iz poreza i prireza na dohodak godišnje su niži između 646.500 i 911.200 kuna ili između 36,7 i 51,7 posto. U istom razdoblju iz sredstava tekućih pomoći/fiskalnog izravnanja zabilježeno je smanjenje kroz godine od 691 tisuće do 903.6 tisuća kuna godišnje, odnosno od 62,8 do 82 posto manje svake godine.

- To znači da, kao izravna posljedica ukidanja poreznih pogodnosti za općine brdsko-planinskog područja, Općina Motovun izravno gubi najmanje 1,7 milijuna kuna godišnje, što na izvorne proračunske prihode od oko 7,8 milijuna kuna znači da je fiskalni kapacitet Općine Motovun u posljednjih pet godina zbog ukidanja statusa brdsko-planinskog područja slabiji za više od 20 posto, zaključuje Šćulac.

Nekoliko valova iseljavanja

S obzirom da Zakon o brdsko-planinskim područjima naglašava dužnost osiguravanja pretpostavki za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja i Općina Motovun ima potpuno jasnu osnovnu misiju: zadržavanje, povratak raseljenog i poticanje naseljavanja stanovnika na svojem području, osobito onih zanimanja koji obavljanjem svoje djelatnosti mogu pridonijeti njihovom gospodarskom i društvenom razvoju te odgoju i obrazovanju djece predškolske i učenika školske dobi. Nažalost radi se o području koje je pretrpjelo nekoliko snažnih valova iseljavanja u posljednjih 75 godina, u kojem je polovica sela nepovratno napuštena i čiji se stanovnici vjerojatno neće nikada vratiti, u kojem je konfiguracija terena na značajnom dijelu takva da omogućava terasastu poljoprivrednu proizvodnju uz iznimna ulaganja u infrastrukturu, sustave potpornih zidova, uređenje mnogobrojnih bujičnih potoka.

Uz to Općina intenzivno skrbi o ranjivim skupinama stanovništva i iz proračuna se za programe vezane uz djecu, starije osobe i socijalne programe izdvaja oko 25 posto izvornih prihoda iz svog   proračuna. (Mirjan RIMANIĆ)

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook TwiterVremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no


Web kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater