INVESTICIJE U OBRAZOVNE USTANOVE ISTARSKE ŽUPANIJE

Pola županijskog proračuna ide za obrazovanje, sport i tehničku kulturu

| Autor: Anđelo DAGOSTIN
Medicinska škola u Puli ima vrhunske uvjete za rad (Snimio Duško Marušić Čiči)

Medicinska škola u Puli ima vrhunske uvjete za rad (Snimio Duško Marušić Čiči)


Istarska županija je osnivač 25 osnovnih i 21 srednje škole te Učeničkog doma Pula i brine za ukupno 80-ak školskih zgrada, što matičnih, što područnih škola. Županija je osnivač i Istarskog veleučilišta.

Obrazovanje je visoko na listi županijskih prioriteta što potvrđuju konkretne brojke iz županijskog proračuna. Naime, 46 posto proračunskih sredstava za 2023. godinu, koji se odnose na upravna tijela Istarske županije, izdvaja se upravo za Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu.

Vrhunski uvjeti Medicinske škole

Lanjska godina bila je u znaku velikih investicija u obrazovanje, a svakako najvažnija je dovršetak projekta izgradnje i opremanja Medicinske škole u Puli, sagrađene na mjestu gdje se nalazila stara, kojeg su zajednički financirali Županija i Grad Pula. Vrijednost investicije iznosila je 8,2 milijuna eura.

Sadašnje i buduće generacije učenika dobile su uvjete za rad i učenje kakve imaju najrazvijenije europske zemlje, koje su Istri uvijek bile uzorom. Dodatna vrijednost škole je svakako u tome što se u njoj školuju deficitarni i prijeko potrebni kadrovi u zdravstvu. Školu trenutno pohađa 371 učenik, u 16 odjela.

- To je posebno bitno zbog obrazovanja potrebnih kadrova za Opću bolnicu Pula, ali i svih drugih zdravstvenih ustanova, kazala je županijska pročelnica za obrazovanje Patricia Percan.

Spomenimo i EU projekt KLIK Pula, kako se skraćeno zove, a radi se o uspostavi Centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula. Kao što je poznato, budući Centar nalazit će se u sklopu Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, na Stoji u Puli, a dogradnja je započela u listopadu prošle godine i radovi teku planiranom dinamikom.

Patricia Percan, županijska pročelnica (Snimio Duško Marušić Čiči)Patricia Percan, županijska pročelnica (Snimio Duško Marušić Čiči)

Vrijednost projekta iznosi oko 7,4 milijuna eura, od čega je gotovo 4 milijuna eura osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok će preostali dio troškova snositi Istarska županija. Centar KLIK bit će mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojemu će se učenje temeljiti na radu, a obavljat će se i unaprjeđivati i druge djelatnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada.

Projekt uspostave Centra KLIK Pula sastoji se od dva zasebna EU projekta. Jedan se odnosi na samu rekonstrukciju i dogradnju, a drugi obuhvaća niz programa stručnog usavršavanja za nastavnike, provedbu visoko kvalitetne praktične i teorijske nastave i provodi se u partnerstvu javnog i privatnog sektora. Ovaj potonji vrijedan 5,9 milijuna eura i financiran je u 100-postotnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda.

Nova Talijanska škola u Novigradu

Također, prošla godina će ostati zapamćena i po završetku dogradnje i opremanja Talijanske srednje škole "Leonardo da Vinci" Buje, projekt koji su zajednički realizirali Talijanska unija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Istarska županija, a vrijedan je gotovo 3 milijuna eura.

- Radi se o zgradi koja je zaista vapila za rekonstrukcijom. Imali su problema s prodorima vode i moralo se pristupiti cjelovitoj obnovi, kaže pročelnica Percan.

Uz velike kapitalne investicije, postoji i cijeli niz drugih investicija za koje se iz županijskog proračuna izdvojilo više od 800 tisuća eura. Valja izdvojiti zamjenu vanjske stolarije na atrijskim pročeljima Društvenog centra Pula (Žute škole) za što je utrošeno više od 152 tisuće eura.

U ovoj godini očekuje se realizacija iznimno značajnog projekta za talijansku autohtonu zajednicu, a radi se o izgradnji Talijanske osnovne škole u Novigradu koja je sada smještena u prostorima OŠ Rivarela, vrijedan više od 2,6 milijuna eura koji će zajednički sufinancirati Županija, Talijanska unija i Grad Novigrad.

Lani je dovršena dogradnja i opremanje Talijanske srednje škole "Leonardo da Vinci" BujeLani je dovršena dogradnja i opremanje Talijanske srednje škole "Leonardo da Vinci" Buje

U ovoj godini nastavljaju se i tekuća ulaganja: dogradnja tri dizala u Društvenom centru Pula (oko 400 tisuća eura); energetska obnova i adaptacija prostora u Područnoj školi Martinski (oko 385 tisuća eura); adaptacija prostora školske zgrade u OŠ Krnica (čeka se izrada projekta); sanacija dijela pročelja u OŠ Sveti Lovreč (oko 80 tisuća eura); sanacija sanitarnog čvora u OŠ Vodnjan (oko 40 tisuća eura); adaptacija prostora za radionice u Gospodarskoj školi Buje (272 tisuće eura); sanacija sanitarnog čvora u Strukovnoj školi Pula (50 tisuća eura) i adaptacija suterenskih prostora za radionice (za što čekaju izradu projekta); te sanacija krovišta Strukovne škole Eugena Kumičića u Rovinj (50 tisuća eura).

Dodjela stipendija za stotinjak studenata

Govoreći, pak, o ukupnim budućim ulaganja u obrazovanje, županijska pročelnica za obrazovanje Patricia Percan kaže da ona iznose više od 20 milijuna eura, a velike šanse pružaju upravo EU fondovi koje spremno dočekuju.

Od 25 osnovnih škola, čiji je osnivač Istarska županija, još su preostale četiri osnovne škole koje rade u dvije smjene, a to su: Osnovna škola Marčana, Osnovna škola Svetvinčenat, Osnovna škola Juršići i Osnovna škola Vladimira Gortana u Žminju. Jednosmjenska nastava u svim školama čiji je osnivač za Istarsku županiju je jedan od prioriteta. Za navedene škole gdje se nastava odvija u dvije smjene imaju spremne projekte dogradnje škola, a za koje čekaju raspisivanje najavljenih natječaja, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Nastavlja se i dodjela stipendija studentima u tri kategorije: redovne stipendije, deficitarna zanimanja u zdravstvu i studenti slabijeg imovnog stanja, za što je osigurano 195 tisuća eura. U akademskoj godini 2022./2023. ukupno potpomažu 97 stipendista. Nova stavka koju su uveli ove godine je sufinanciranje produženog boravka za osnovnoškolce za što su u županijskom proračunu osigurali više od 265 tisuća eura.

Županija je osigurala sredstva i za plaće pomoćnicima u nastavi u visini od 270 tisuća eura, a osigurano je i dodatnih 100 tisuća eura za povećanje satnice pomoćnicima u nastavi. Također, povećali su sredstva za Zavičajnu nastavu pa će ona tako u 2023. godini iznositi više od 134 tisuća eura. U 2023. godini planirano je i tiskanje priručnika za učitelje i profesore.

Kreće obnova knjižnog fonda

Istarska županija, kao prva županija u Hrvatskoj, u školskoj godini 2022./2023. uvela je program Građanskog odgoja i obrazovanja u svih 25 osnovnih škola čiji je osnivač. Za tu je namjenu osigurano 80 tisuća eura. Nadalje, Istarska županija redovito financira i rad Zajednice tehničke kulture Istarske županije i program Centra za popularizaciju znanosti i inovacije Istarske županije u ukupnom iznosu od gotovo 82 tisuće eura. Istarska županija sufinancira i rad Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, iako nisu njegovi osnivači, za što je u ovoj godini predviđeno 61 tisuću eura. Financiraju rad županijskog Savjeta mladih, a pružaju i financijsku potporu klubovima studenata.

Župan Boris Miletić u prosincu je, u svojstvu predlagača, uputio i amandman na županijski proračun u iznosu od 17 tisuća eura, za nabavu novih i obnovu postojećih naslova za sve osnovne i srednje škole čiji je osnivač Istarska županija, s obzirom da je obnova knjižnog fonda ključna za njihovo funkcioniranje i daljnji razvoj.

Solarne elektrane stižu na šest škola

Na šest škola planira se postavljanje solarnih elektrana i to na četiri škole putem projekta koji provodi županijski Odjel za gospodarstvo. Projekt "Dobra energija - solarna energija za energetsku tranziciju" financiran je od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Hrvatske u iznosu od 1,1 milijun eura bespovratnih sredstava u okviru programa "Energija i klimatske promjene".

U planu je postavljanje četiri solarne elektrane na unaprijed definiranim lokacijama u Puli i u Vodnjanu te je osigurano 136 tisuće eura sufinanciranja za tu potrebu. Istarska županija sufinancira ostatak ugovorenog iznosa ove javne nabave. S obzirom da je procijenjena vrijednost nabave za sve četiri grupe 205 tisuće eura, to znači da Istarska županija sufinancira 33 posto odnosno s 69 tisuće eura.

Elektrane na preostale dvije škole - Osnovna škola Buzet (u postupku nabave) i Srednja škola Buzet (elektrana je montirana, čeka se priključenje) sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Idućih četiri škola koje će dobiti solarne elektrane su OŠ Vodnjan, IOŠ Pula, ŠTUT Pula Stoja i TSŠ Dante Alighieri Pula.

*Sadržaj realiziran u suradnji s Istarskom županijom

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of