ISTARSKA ŽUPANIJA OVE GODINE ULAŽE ZNATNA SREDSTVA U ŠKOLSKU INFRASTRUKTURU

Dograđuju se osnovne škole u Medulinu i Kanfanaru, učenici će dobiti nove PRAKTIKUME, BIBLIOTEKE I SPORTSKE DVORANE

Radovi na medulinskoj školi trebali bi biti gotovi do početka nove školske godine (D. ŠTIFANIĆ)

Radovi na medulinskoj školi trebali bi biti gotovi do početka nove školske godine (D. ŠTIFANIĆ)


Osnovna škola "Dr. Mate Demarin" u Medulinu, čiji je osnivač Istarska županija, danas ima 514 učenika, a sastoji se od dvije cjeline, stare, izvorne zgrade škole, i nove škole koja je nadograđena 2004. godine. Projektnim rješenjem planira se dogradnja škole, čime će se povećati kapacitet na 600 učenika te omogućiti rad škole u jednoj smjeni

Među brojnim ulaganjima u školsku infrastrukturu, u ovoj godini Istarsku županiju očekuje i početak rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Petra Studenac Kanfanar. Projektom su predviđene dvije faze, a pri njegovom okončanju neto površina škole s jednodijelnom školskom sportskom dvoranom iznosit će 2.424 m2, odnosno, predviđena je rekonstrukcija postojećeg dijela od 1.185 m2 i dogradnja novih 1.239 m2.

Novim rješenjem školskih prostora u fazi 1 predviđena je rekonstrukcija školske zgrade i dogradnja prostora za četiri učionice razredne nastave s kabinetima, šest učionica za predmetnu nastavu s kabinetima, bibliotečno-informatičkog centra, prostora za više namjena, prostora za organizaciju i koordinaciju rada, kuhinje s blagovaonicom, sanitarija za nastavnike i učenike, te kotlovnice i ostalih pratećih prostora. U fazi 2 je predviđeno proširenje školske sportske dvorane, te dogradnja male dvorane, svlačionica, praonica i ostalih pratećih prostora na sjeveroistočnoj strani, kao i uređenje školskih vanjskih igrališta.

Županija osigurala 4 milijuna kuna

Izrađen je glavni projekt za prvu fazu rekonstrukcije školske zgrade te je koncem 2018. godine dobivena građevinska dozvola. Projektna vrijednost investicije 1. faze iznosi oko 20 milijuna kuna, za što je Istarska županija osigurala iznos od 4 milijuna kuna iz kredita. Ostatak iznosa osigurat će Općina Kanfanar i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

- Prije deset dana započela je i dogradnja škole i izgradnja sportske dvorane OŠ Dr. Mate Demarina u Medulinu, još jedan vrijedan projekt kojim podižemo kvalitetu obrazovanja u Istri, ističe župan Valter Flego koji je prisustvovao polaganju takozvane vremenske kapsule u temelje buduće školske sportske dvorane, čime je i svečano obilježen početak radova na projektu vrijednom 43 milijuna kuna.

Osnovna škola, čiji je osnivač Istarska županija, danas ima 514 učenika, a sastoji se od dvije cjeline, stare, izvorne zgrade škole, i nove škole koja je nadograđena 2004. godine. U dvorištu škole se, osim sportskih igrališta, nalazila montažna balon dvorana za potrebe održavanja nastave tjelesne kulture, a koja je sada uklonjena. Projektnim rješenjem planira se dogradnja škole, čime će se povećati kapacitet na 600 učenika te omogućiti rad škole u jednoj smjeni. Do sada je čak 114 učenika pripadalo dvosmjenskom radu.

Uz prostore dogradnje škole planirana se i izgradnja parkirališta s ukupno 20 parkirališnih mjesta. U dograđenom dijelu škole bit će s sedam učionica predmetne nastave s kabinetima za profesore, dva praktikuma s pripadajućim kabinetima i spremištima za nastavu tehničke kulture i kemije, biblioteka s informatičkim centrom te sanitarije za učenike i profesore. Nova sportska dvorana uključivat će veliku dvodijelnu dvoranu s tribinama te manju dvoranu na katu objekta.

Radovi na dogradnji škole i izgradnji sportske dvorane izvodit će za vrijeme trajanja školske godine, dok je planirani rok za završetak gradnje osam mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao, odnosno do početka školske godine 2019./2020.

Obnova rovinjske ortopedske bolnice

- U narednom razdoblju od četiri, pet godina očekuju nas vrlo značajna ulaganja u Bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ u Rovinju. Naime, Bolnica je izradila Studiju izvodljivosti obnove bolnice koja će se uskoro naći na dnevnom redu sjednice Skupštine Istarske županije, najavljuje istarski župan Valter Flego.

Prema riječima župana Flega, nakon što se prethodnih godina započelo sa sanacijom pojedinih prostora, zamjenom stolarije te uređenjem prve terapeutske plaže na Jadranu i terapeutskog parka, navedenom studijom planiraju se novi iskoraci.

Konkretno, predviđeni su veliki zahvati u obnovi terapeutskog kompleksa s hidroterapijama i bazenima, ali i potpuno uređenje stacionarnog dijela bolnice, energetike, te pratećih sadržaja u prvom redu restorana. Promjene se očekuju i u dopuni djelatnosti s osobitim naglaskom da se uz ortopediju i fizijatriju, započne s razvojem zdravstvenog turizma, povezanog s tim djelatnostima. Detaljnije informacije o samome projektu i planiranim zahvatima bit će dostupne nakon što Skupština Istarske županije potvrdi strateški dokument razvoja bolnice.

Kompletna obnova bolnice zasniva se isključivo na sredstvima osnivača Istarske županije, Grada Rovinja i vlastitim sredstvima Bolnice.

- Svakako najznačajniji projekt za istarsko zdravstvo je onaj izgradnje nove Opće bolnice, u Puli, čiji je završetak planiran ove godine. Još jedna vrijedna investicija, čiji početak očekujemo ovih dana, je proširenje Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, ukupne vrijednosti više od 26 milijuna kuna. Realizacijom projekta objedinit će se sve djelatnosti usluge na jednoj lokaciji što će pridonijeti povećanju dostupnosti i kvaliteti usluge prema građanima, naglašava istarski župan Valter Flego.

U vrijeme izgradnje ustanove, nastavlja župan Flego, prostor je u potpunosti zadovoljavao ondašnjim potrebama. Međutim, stručnim razvojem ustanove, osnivanjem novih organizacijskih jedinica radi širenja djelatnosti te konstantnim unapređivanjem kvalitete i kvantitete rada, pojavio se problem manjka prostora te se javila nužnost proširenja Zavoda.

Dodatnih 1.000 m2 županijskog Zavoda

Projekt dogradnje, stoga, predviđa povećanje površine za oko 1.000 m2, odnosno dogradnju dvaju aneksa na istočnoj strani postojeće zgrade Zavoda. Ovaj projekt omogućuje korištenje postojećih komunikacija i povezivanje postojećih odjela s novim građevinama po etažama. U sjevernom aneksu, će tako biti smještena Služba za školsku medicinu koja se trenutno nalazi u Istarskoj ulici u Puli, u prostorima koji nisu u vlasništvu ustanove što će značajno doprinijeti smanjivanju troškova režija i održavanja. Osim prostora predviđenog za ambulantni rad, projekt predviđa i prostor savjetovališta.

Također, u ovom su dijelu predviđeni dodatni prostori Službe za zajedničke poslove te sala za predavanja, kao i prostori za Službu za zdravstvenu ekologiju. U dograđenom južnom aneksu smjestit će se pismohrana ustanove te Praktikum za potrebe Službe za mikrobiologiju (vježbe za učenike Medicinske škole Pula i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli). Dodatni prostori predviđeni su i za potrebe Službe za javno zdravstvo sa namjenom provedbe javnozdravstvenih edukacija. Osim kancelarijskih prostora, projekt uključuje prostor za savjetovalište, pokaznu kuhinju i salu za radionice. Nadalje, u južnom dijelu naći će se i Služba za mikrobiologiju. (Andrea LONČARIĆ)

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter