Donesena je odluka

Evo tko ima pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje

| Autor: Glas Istre
(HINA/EPA)

(HINA/EPA)


Sukladno  odredbama Pravilnika o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati HZZO te načinu izvještavanja o njima, HZZO je uskladio cijene lijekova koji se propisuju na recept HZZO-a. Tijekom ovog postupka za 260 pakiranja snižena je cijena lijeka. Nove liste lijekova stupaju na snagu petnaestog dana od dana objave.

Provedeni su i postupci usklađivanja te utvrđivanja novih cijena pomagala na listama pomagala u skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda HZZO-a te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda te su na Osnovnu listu pomagala stavljena nova istovrsna pomagala iz skupina obloge za ranu i pomagala za urogenitalni sustav. Nove liste pomagala stupaju na snagu 20. prosinca 2022. godine.

Sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, HZZO svake godine provodi usklađenje prihodovnog cenzusa s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj.

Dana 30. studenoga 2022. godine u skladu sa Zakonom, donesena je Odluka o usklađivanju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2023. godini te će pravo na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2023. godini moći ostvariti osigurane osobe HZZO-a, ako im ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 2.251,71 kunu, te osigurane osobe – samci, ako im prihod u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2.814,64 kune. Navedeni cenzusi primjenjivat će se od 1. siječnja 2023. godine.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum