SAZNAJEMO

Planira se potpuno nova gradska četvrt u Puli, NA SJAJNOJ LOKACIJI NA MORU

| Autor: Borka PETROVIĆ

Štinjan bi se uskoro mogao proširiti na Karšiole - neuređeni dio na sjeverozapadnom dijelu gradskog područja Pule koji se prostire uz prometnicu koja, uz Vallelungu, povezuje Veli Vrh i Štinjan. Prijedlog kako bi ovaj dio mogao izgledati u budućnosti može se vidjeti u sjedištu Mjesnog odbora Štinjan, pored škole.

Građani karte Urbanističkog plana uređenja dijela Karšiole mogu pogledati svake srijede od 8.30 do 11.30 sati. U isto vrijeme mogu dati i svoje primjedbe i sugestije na plan koje, veli nam predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Štinjana Dušanko Babić, moraju biti u zatvorenoj kuverti te će ih proslijediti Gradu Puli.

novi

Područje na kojem se planira novi kvart

Urbanistički plan uređenja je, doznajemo, napravljen za prijedlog prometnica i stambenih jedinica, a izradio ga je Urbis. Prema informacijama iz gradske uprave, izrada UPU-a "Karšiole" obuhvaća oko 33 hektara površine, koji su dijelom locirani na području Mjesnog odbora Veli Vrh, a dijelom u MO-u Štinjan. Izrada Plana pokrenuta je u siječnju prošle godine, na inicijativu grupe vlasnika zemljišta koji ujedno i financiraju njegovu izradu. Pored nekretnina u privatnom vlasništvu, navedeni Plan obuhvaća i nekretnine u vlasništvu Grada Pule.

Područje obuhvata Plana je GUP-om Grada Pule, kao planom višeg reda, određeno kao zona stanovanja u okviru koje je moguće graditi građevine stambene namjene maksimalne visine od deset do 12 metara koje, u manjem dijelu, mogu sadržavati i prostorije određenih kompatibilnih namjena. Osim gradnje građevina namijenjenih stanovanju, GUP-om Grada Pule omogućeno je i uređenje površina i sadržaja namijenjenih odmoru i rekreaciji stanovnika, što podrazumijeva javna dječja igrališta, rekreacijska igrališta, javne zelene površine.

Prema informacijama iz UPU-a, ovo područje obuhvaća neizgrađeni i neuređeni dio građevinskog dijela naselja između Velog Vrha i Štinjana. Zbog toga što je u neposrednom kontaktu s prostorom bivšeg vojnog kompleksa, utemeljenog za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije, ova je zona u velikoj mjeri ostala očuvana od izgradnje, sve do današnjih dana.

Područje, može se iščitati iz planova, predstavlja prirodnu uzvisinu. Teren ima trostruki nagib, većina kojeg je orijentirana prema jugu-jugoistoku, odnosno prema uvali Vallelunga. Granica zone na jugoistočnom rubu dodiruje se s nekadašnjom vojnom zonom Vallelunga, gdje je od mora udaljena samo 180 metara i izložena je pogledu iz središta Pule, dok je sjeverna strana izložena pogledu iz Štinjana. Istočna strana uzvisine čini kontakt zonu prema Velom Vrhu i otvara pristup prema Fažanskoj cesti.

Pristup cjelokupnoj zoni obuhvata Plana danas teče ulicom Vallelunga sa spojem na Vodnjansku cestu, no uz istočnu granicu obuhvata Plana proteže se GUP-om utvrđen koridor trase prometnice u istraživanju. Najvećim dijelom ovo područje trenutno zauzimaju šume vazdazelenih vrsta (hrast crnika, alepski bor), degradirane šumske površine te manjim dijelom livade i pašnjaci. Infrastrukturno ovo područje nije dostatno opremljeno, kako cestovnom, tako niti ostalom infrastrukturom.

U gradskom obrazloženju pripreme ovoga plana navodi se da su njegovi ciljevi omogućiti realizaciju zone s prepoznatljivim gradskim identitetom, s mogućnošću pružanja visokog nivoa gradskih funkcija u pogledu stanovanja i ostalih sadržaja u funkciji stanovanja. Jedan od ciljeva jest i unutar zone stanovanja izvršiti podjelu na površine namijenjene stanovanju, one namijenjene gradnji i uređivanju javnih igrališta te zelenih i prometnih površina, kao i osigurati integriranost nove gradnje s postojećim gradskim tkivom te funkcionalno i vizualno formirati granicu područja prema Štinjanu.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum