PULSKIH 646 POSLOVNIH PROSTORA

NEKI DUGOVI STARI SU VIŠE OD DESET GODINA Više od 13 milijuna kuna duga za zakup poslovnih prostora u gradskom vlasništvu


Ukupni iznos dugovanja za zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule trenutno iznosi 13,1 milijuna kuna. Najveći se dio tog iznosa odnosi na dugovanja nastala i prije više od deset godina, a koja u poslovnim knjigama još nisu mogla biti otpisana iz razloga kao što su nemogućnost otpisivanja do okončanja stečajnih ili sudskih postupaka i slično. Odgovor je to Grada, gdje smo nadležne upitali koliko iznosi ukupni dug privatnika za neplaćene najamnine, tko su najveće neplatiše te kako se u Gradu bore s njima. Bio je to zapravo logičan slijed nakon recentnih tekstova o tome kako je samo jedna tvrtka, Kora Šport, Gradu Puli ostala dužna čak 800 tisuća kuna koje, prema svemu sudeći, nikada neće naplatiti.

Zadužnice i ovrhe

U odgovoru Grada ističe se da se naplata zaduženja zakupnina za poslovne prostore kreće na razini kao i posljednjih godina te iznosi oko 90 posto od ukupnog iznosa zaduženja. Ono je za 2018. godinu iznosilo ukupno 23,4 milijuna kuna.

- Budući da se prilikom sklapanja ugovora o zakupu već godinama koriste različiti instrumenti osiguranja naplate zakupnine, kao što su zadužnice (za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi) i bankarske garancije, primjetno je povećanje uspješnosti naplate dospjelih zakupnina, navode iz Grada. Što se pak tiče prisilne naplate eventualno neplaćenih zakupnina, nakon upućenih opomena, aktiviraju se raspoloživi instrumenti osiguranja naplate. Ukoliko se putem njih ne uspije naplatiti dugovanje onda se izravno kod javnog bilježnika pokreću ovršni postupci, budući da se svi ugovori o zakupu solemniziraju, pa se time ovršni postupak bitno skraćuje, pojašnjavaju iz Grada.

Na pitanje s koliko poslovnih prostora Grad raspolaže, a koliko ih je iznajmljeno te kakva je situacija u problematičnom centru grada, odgovaraju da Grad u ovome trenutku u vlasništvu ima 646 poslovnih prostora. Od tog broja, 62 posto poslovnih prostora nalazi se u zakupu, 29 posto dano je na uporabu udrugama koje obavljaju djelatnosti od općeg društvenog interesa, dok se devet posto tih poslovnih prostora nalazi izvan upotrebe.

Napominju da se velika većina gradskih poslovnih prostora nalazi upravo u širem središtu grada, kao i da nisu primijećene značajnije razlike u pogledu postotka zakupljenih i slobodnih poslovnih prostora ili ostvarenja naplate zakupnina u odnosu na okolnost gdje se poslovni prostor nalazi. Tako je u samom centru grada izvan upotrebe 21 poslovni prostor, odnosno tri posto od ukupnog portfelja poslovnih prostora.

- Poslovni prostori koji se nalaze izvan upotrebe su dijelom prostori koji se nalaze u prijelaznom razdoblju između prestanka zakupnog odnosa s prethodnim zakupnikom i ponovnog davanja u zakup, a dijelom predstavljaju prostore za koje duže vrijeme nema interesa za zakup ili u čiju je adaptaciju potrebno uložiti financijska sredstva koja ne opravdavaju očekivanu korist od zakupa. Te se neperspektivne nekretnine pripremaju za izlaganje prodaji putem javnog nadmetanja. Određeni broj takvih neperspektivnih poslovnih prostora zadržava se u vlasništvu za slučaj da se za njihovo korištenje ukaže kakva izvanredna potreba, pojašnjavaju iz Grada.

Na natječaju

Na upit na koji se način iznajmljuju poslovni prostori, pojašnjavaju da se svi poslovni prostori koji se daju u zakup izlažu na natječaju za davanje u zakup, s iznimkom davanja u zakup poslovnog prostora zakupniku koji je pravna osoba u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice područne odnosno regionalne ili lokalne samouprave.

Visina zakupnine, pojašnjavaju nam nadležni, shodno tome ovisi o ishodu javnog nadmetanja, odnosno o najvišoj ponuđenoj cijeni na javnom nadmetanju. Početne cijene formiraju se prema prethodno postignutim zakupninama u pojedinoj zoni i ovisno o položaju i namjeni poslovnog prostora. Trenutno se kreću u razini od najnižih 20 kuna po metru kvadratom mjesečno za skladišne prostore i prostore većih površina, preko 30 kuna po kvadratu mjesečno za uredske prostore te 40 kuna za prostore ostalih namjena.

Za poslovne prostore ugostiteljske, trgovačke i slične komercijalne namjene u središtu grada cijene se pak kreću od 40 do 150 kuna po kvadratnom metru, dok konačni iznos zakupnine ovisi ponovo o ishodu javnog nadmetanja, odnosno o najvišoj ponuđenoj zakupnini.

Na pitanje kako se bore protiv toga da netko primjerice izlicitira cijene u nebesa, a onda nakon sezone Gradu ostavi samo dugove, Aleksandar Matić, pročelnik Ureda Grada Pule, pojašnjava da gradske službe uvijek poduzimaju sve raspoložive i zakonski propisane mjere za naplatu dugovanja ili osiguranje tražbine te, u skladu s mogućnostima, čine sve da bi dugovanja bila ažurno i na vrijeme naplaćena.

- Upravo radi uspostave još efikasnijeg sustava naplate 2010. godine formiran je Tim za dospjela, a nenaplaćena potraživanja pa su u razdoblju od 2010. do 2017. godine ukupna potraživanja Grada smanjena za čak 71,5 milijuna kuna. Što se poslovnih prostora tiče, nenaplaćena potraživanja na godišnjoj razini u proteklih nekoliko godina iznose oko milijun kuna te se i ona naplaćuju na već opisani način, pojašnjava pročelnik Matić.

Bankarska garancija

- Slučajevi koje navodite, o nuđenju visokih zakupnina, radu u poslovnom prostoru tijekom turističke sezone te prestanku rada po njenom isteku uz neplaćanje zakupnine, nisu nam poznati. Naime, za sklapanje ugovora o zakupu za posebno atraktivne poslovne prostore u samom središtu grada, koji bi bili pogodni za obavljanje takvih djelatnosti, zahtijeva se dostava bankarske garancije za plaćanje zakupnine te dostava zadužnice za šest mjesečnih zakupnina koja glasi na pravnu osobu i zadužnice za šest mjesečnih zakupnina koja glasi osobno na odgovornu osobu u toj pravnoj osobi. Uz ova sredstva osiguranja, ponuditelj s takvim namjerama nema mogućnosti izbjegavanja plaćanja zakupnine, pa slučajeva kakve navodite nismo zabilježili posljednjih godina, osim u slučajevima pogrešnih poslovnih procjena zakupnika koje su međutim bile bez utjecaja na naplatu dospjelih zakupnina i rezultirala su otkazivanjem ugovora o zakupu i vraćanju poslovnih prostora u posjed Gradu, zaključuje Matić.

Na pitanje tko su trenutno najveći dužnici kada je posrijedi zakup poslovnih prostora, iz Grada navode da podatke o stanju potraživanja, među kojima su i potraživanja po osnovi zakupa poslovnih prostora, Grad objavljuje zbirno i bez navođenja podatka o dužnicima, budući da je Ministarstvo financija stava da prema odredbama Općeg poreznog zakona jedinice lokalne samouprave nisu ovlaštene objavljivati popis dospjelih i nenaplaćenih dugova u drugom obliku.(Borka PETROVIĆ)

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter

Web kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum