RUJANSKI UPISNI ROK

NA SVEUČILIŠTU JURJA DOBRILE NOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJI: Od jeseni se u Puli studira arheologija, anglistika te kultura i turizam s talijanskim jezikom

(N. LAZAREVIĆ)

Na studiju Kultura i turizam s talijanskim jezikom i kulturom upisuju 20 redovnih studenata, a na arheologiji te engleskom jeziku i književnosti otvoreno je po 35 upisnih mjesta. Potonja dva studija mogu se kombinirati sa svim postojećima na Filozofskom fakultetu. U dvopredmetnoj kombinaciji studiji donose 180 ECTS-a

U rujanskom se roku na pulskom Sveučilištu Jurja Dobrile mogu upisati čak tri nova studija. Ministarstvo je upravo odobrilo preddiplomske dvopredmetne sveučilišne studije Kultura i turizam s talijanskim jezikom i kulturom, te Arheologija i Engleski jezik i književnost koji se mogu kombinirati sa svim drugim studijima na Filozofskom fakultetu, pojašnjava prorektorica za studente i obrazovne programe prof. dr. sc. Nevenka Tatković.

Na dvopredmetnim studijima Arheologija te Engleski jezik i književnost otvoreno je po 35 upisnih mjesta. Mogu se birati kombinacije sa studijima povijesti, hrvatskog, latinskog, talijanskog ili japanskog jezika i književnosti, ili arheologija i anglistika zajedno. U dvopredmetnoj kombinaciji studiji donose 180 ECTS-a, a u svakoj od kombinacija predmeta prima se po četiri, odnosno pet redovnih studenata, uz po jedno mjesto osigurano za starije od 25 godina te za strane studente, one iz zemalja izvan EU-a.

Dvopredmetni studij Kultura i turizam s talijanskim jezikom i kulturom izvodi se na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije.

Preddiplomski studij arheologije traje tri godine, na upisu se boduju srednjoškolske ocjene iz povijesti i povijesti umjetnosti te s državne mature uspjeh na ispitu iz hrvatskog i stranog jezika i jednog izbornog predmeta. Završetkom studija stječe se zvanje sveučilišnog prvostupnika arheologije, a za tri godine Sveučilište se priprema otvoriti i diplomsku razinu studija. Uz to, dvopredmetni studij omogućava prvostupnicima arheologije da nastave studiranje na drugim jednopredmetnim diplomskim studijima na pulskom Sveučilištu, uz diplomske studije arheologije koji se izvode u Zagrebu i Zadru, kao i u inozemstvu.

- Interes za ovim kadrom imaju specijalizirani arheološki muzeji, drugi muzeji s arheološkom zbirkom, konzervatorski odjeli, javne ustanove nacionalnih parkova s arheološkim lokalitetima i druge ustanove koje se bave istraživanjem i zaštitom arheološke baštine. U posljednje vrijeme sve je više i privatnih tvrtki koje imaju licencu za arheološka istraživanja ili obavljaju poslove konzervacije i restauracije arheološke baštine. Prema Strategiji Sveučilišta do 2020. godine predviđeno je širenje humanističkih znanosti i na studije etnologije i antropologije. Na studiju arheologije studenti će imati stručnu praksu na svakoj godini studija, ističe dekanica Filozofskog fakulteta u Puli prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić. (Duška PALIBRK)

OPŠIRNIJE U TISKANOM I GLAS ISTRE PDF ONLINE IZDANJU
Podijeli: Facebook Twiter
Vremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no

Web kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum