GODINA VELIKIH ULAGANJA

Pulska Plinara u velikom investicijskom zamahu: U STRATEŠKE I KAPITALNE PROJEKTE LANI JE ULOŽENO VIŠE OD 23 MILIJUNA KUNA

(M. MIJOŠEK)

Četiri velika projekta koji pripremaju su: plinofikacija naselja Valdebek za koju se ishođuje dokumentacija, plinofikacija naselja Veli Vrh koja će započeti paralelno s proširenjem državne ceste od budućeg rotora na mostu do budućeg rotora za Fažanu, izgradnja "ultra" brze punionice za električna vozila snage 161 kilovata na području Industrijske ulice koja se projektira, te konačno izgradnja solarne fotonaponske elektrane za samoopskrbu

Prošla godina je za Plinaru Pula bila godina velikih ulaganja kako u izgradnju novih distributivnih plinovoda tako i u izgradnju objekata na lokaciji Plinare u sjedištu Društva u Industrijskoj ulici. Ukupan iznos svih ulaganja premašuje 23 milijuna kuna, a time se osigurava nastavak kvalitetne usluge opskrbe prirodnim plinom, odnosno sigurnu, pouzdanu i kontinuiranu opskrbu plinom.

Jedna od najvažnijih investicija je svakako izgradnja Punionice za stlačeni prirodni plin u sjedištu Društva. Nakon završetka proizvodnje gradskog plina i uklanjanja starog pogona za gradski plin ideja je bila na lokaciji starog pogona sagraditi predmetnu punionicu, ističe Dean Kocijančić direktor Plinare Pula. 

- To je i ostvareno te je Plinara Pula kao partner projekta zajedno s Pulaprometom kao nositeljem strateškog projekta "Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice", nakon provedenog javnog natječaja u veljači prošle godine uvela izvođače u posao na izgradnji punionice za stlačeni prirodni plin čiju je izgradnju u iznosu od 88 posto financirala EU, te punionicu za ukapljeni naftni plin. Za obje punionice Plinara je ishodovala pravomoćnu uporabnu dozvolu i minimalno tehničke uvjete, te je za punionicu stlačenog prirodnog plina ishodovana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti: Upravljanje mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom i/ili stlačenim prirodnim plinom sukladno Zakonu o energiji, pojašnjava Kocijančić.

Planirani početak rada punionice je u narednom kraćem periodu kada se očekuju 20 autobusa na stlačeni prirodni plin koje Pulapromet nabavlja u sklopu navedenog projekta, a zahvaljujući kojima će se znatno modernizirati javni gradski prijevoz, uvažavajući visoke standarde sigurnosti i kvalitete usluge istoga. Međutim, kaže nam direktor Plinare, investiralo se i u drugim dijelovima Istre. 

- Društvo je u 2019. godini gradilo distributivnu plinsku mrežu na koncesijskom području južne i sjeverne Istre. Izgradilo se 2,2 kilometra srednjetlačne mreže i 360 metara niskotlačne mreže na području južne Istre, te 18,25 kilometara srednjetlačnog plinovoda na području sjeverne Istre. Nadalje, na području industrijske zone Galižana izgrađena je i podzemna regulacijska stanica s pripadajućim plinovodom za industrijsku zonu Galižana čime su stvoreni preduvjeti za plinofikacijom Grada Vodnjana prirodnim plinom, kaže Kocijančić.

- Zasigurno je jedan od važnijih plinovoda u 2019. godini bio je plinovod od Rovinja do Kanfanara u dužini većoj od 15 kilometara čime su stvoreni uvjeti za plinofikaciju industrijske zone Kanfanar. Na taj plinovod priključena je za sada Tvornica duhana Rovinj. To je zajednička investicija BAT-a i Plinare. Od same ideje do realizacije trebalo nam je manje od tri godine, naglasio je Kocijančić te dodao da osim plinofikacije TDR-a, na području Grada Rovinja završena je plinofikacija naselja Gripole, Bolničkog naselja i Borika u dužini većoj od 3 kilometra.

Kad je riječ o daljnjim planovima prvi čovjek Plinare kaže da svakako treba istaknuti četiri važna projekta. Prvi se odnosi na plinofikaciju naselja Valdebek za koji je tijekom kolovoza 2019. godine ishodovana lokacijska dozvola za koju se u narednim danima očekuje pravomoćnost i koja je preduvjet za izradu glavnih projekata potrebnih za ishodovanje građevinske dozvole. 

- Drugi projekt odnosi se na plinofikaciju naselja Veli Vrh za koju Plinara ima pravomoćnu građevinsku dozvolu, no kako do Velog Vrha, točnije Creske ulice trebamo sagraditi plinovod u državnoj cesti (DC 66) koja je u postupku projekta proširenja, krajem 2019. godine potpisali smo s Hrvatskih cestama ugovor o sufinanciranju radova. Oni bi trebali započeti paralelno s izgradnjom državne ceste od budućeg rotora na mostu do budućeg rotora za Fažanu, navodi direktor.

Isto tako u planu je izgradnja "ultra" brze punionice za električna vozila snage 161 kilovata na području Industrijske ulice u sklopu Punionice za stlačeni prirodni plin i Punionice za ukapljeni naftni plin, koja je u fazi projektiranja. Kao posljednji od četiri značajnija projekta istaknuo je izgradnju solarne fotonaponske elektrane snage do 500 kilovata za samoopskrbu čime bi pokrivali svoje potrebe za električnom energijom iz obnovljivih izvora energije.

- Trenutno smo u fazi pisanje projektnog zadatka te očekujemo ovih dana i raspisivanje natječaja za izradu idejnog, glavnih i izvedbenih projekata, zaključuje Dean Kocijančić.


Podijeli: Facebook TwiterVremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no

Web kamere

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini