ZAGREB

Objavljena knjiga B. Majhuta i S. Lovrić Kralj "Oko hrvatske dječje književnosti"

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Knjigu Berislava Majhuta i Sanje Lovrić Kralj "Oko hrvatske dječje književnosti" objavili su Hrvatska sveučilišna naklada i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Recenzentica Dubravka Težak ističe kako je knjiga "Oko hrvatske dječje književnosti" rezultat višegodišnjega bavljenja dječjom književnošću i promišljenih znanstvenih istraživanja. U njoj su iznesene teze koje mogu vrlo potica­jno i djelotvorno unaprijediti znanstvene spoznaje s područja dječje književnosti.

Autori, napominje, "skreću pozornost na unutarknjiževni i izvanknjiževni kontekst višeaspektnim pristupom istraživanju, stavljajući povijesne, društvene, političke, pravne i ideološke čimbenike ispred estetskih". 

Recenzentica Težak ocjenjuje kako obuhvaćenim temama, koje osvješćuju postojanje inter­kulturnih veza hrvatske dječje književnosti s drugim dječjim književnostima - austrijskom, njemačkom, mađarskom, francuskom, engleskom, ruskom i sovjetskom, autori naglašavaju potrebu za revizijom postojećih paradigmi u proučavanju dječje književnosti.

Recenzentica Katarina Ivon naglašava kako knjiga iz kulturoloških perspektiva nastoji osvijetliti kontekstualne uzroke koji su presudno utjecali na oblikovanje i razvoj hrvatske dječje književnosti. 

Autori, tvrdi, premještaju svoje žarište izvan isključivo imanentističkoga pristupa dječjoj književnosti, koje je prevladavalo u promišljanju i  usmjeravaju svoje zanimanje na poimanje dječje književnosti kao "označiteljske prakse" te pripisujući kontekstu nastajanja književnoga dječjega fenomena važnu ulogu u njegovu shvaćanju.

Žarište je, ističe, na ideološkom društvenopovijesnom kontekstu, hrvatskoj čitateljskoj publici prevoditeljskoj i nakladničkoj praksi kao dijelu hrvatskoga kulturnoga imaginarija, čime se dosad marginalizirane poja­vnosti književne prakse i produkcije postavljaju kao ključne pretpostavke razumijevanja dječje književnosti kao kulturnoga fenomena.

Zbog svježine kojom autori pristupaju te­matici te potrebi aktualizacije dječje književnosti u kontekstu hrvatske kulturne povijes­ti knjiga "Oko hrvatske dječje književnosti" predstavlja važno djelo u promišljanjima o dječjoj književnosti u nacionalnome kontekstu.

Berislav Majhut rođen je 1956. godine u Zagrebu. Radio je Hrvatskoj televiziji kao voditelj dnevnog programa. Predaje kolegije vezane uz dječju književnost i medijsku kulturu. Područja znanstvenih i stručnih interesa i aktivnosti su mu povijest hrvatske dječje književnosti, naratologija i slikovnica. Objavio je više knjiga, među kojima i knjigu "U carevoj misiji ili Sto godina čudnovatih nezgoda".

Sanja Lovrić Kralj voditeljica je izvanrednoga studija Ranoga i predškolskoga odgoja u Petrinji. Surađivala je s Berislavom Majhutom u izradbi kritičkog izdanja 2. sveska Sabranih djela Ivane Brlić.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of