PIŠE MILAN RAKOVAC

Jurina&Franina&mraCK: Prez zakona kontra prezakonja

Milan Rakovac / Rezanje ladonja na Giardinima

Milan Rakovac / Rezanje ladonja na Giardinima


Ossia, ma kako ćeš suditi unega ča ne prizna njanke sud suoje partije, samo ča uon ni ka’i drug Tito, nego ladrun magnafogo i vendicazzi ča uzida hižu di se ne smi, pak još zagradi pute z balvani kako i knindže? Tako da je balvan revolucija jopet nan trupila na vrata od Cavtata do Umaga, samo ča sad meštri nisu četniki nego naši najbolji sinovi…

Tako ja kukam kano sinja kukavica, a F&J me gledaju kako da san pomunjiesa pak zaknataju in sordina “iz Trsta je krenula mašina ‘šina, poli Roča čekala je mina mina”.

Franina: Alora, jur kad si meštar de arte politika e tuto kuanto, povidaj ča delati kada ni zakona kontra unega ča ne rišpeta zakon?

Jurina: Ala nanj tutta forza z buldožeron! A vuon neka se žali na OUN eli upravi vodovoda, bi se reklo u prvanje vrime.

F: Ma ča se javljaš? Ki tebe ča pita? Pitan čovika?

J:A ča ja nisan čovik? Me ne pitaš, ča? Ma meni je gust najveći povidati kad me ne pitaju! Ma reči i ti, nu, artišta de un đornališta, ala šu…

M: Aj vero lako: kako je načinjeno tako ima biti raščinjeno!

Sidimo nas tri stara coka na Giardini, mrež pustih coki, pijemo bisku. Danas su nan kako karmine za brižnin ladonjan, pak se lamentivamo kako smo se užali urtati mi dičesina z tići ki će već čokolatini pozbobati, gledajući le belle mule polesane kako hitaju oćade Merikanon i Ingliežon, pak povidan Frani i Juri nike vierše ča san hi pisa de ‘sta nostra storia rufiana:

M:Ne diseva la mia mare, a mi e a la mia sorella,

de no sposar

lo vojno lice,

kad su došli zduolun druži i savezniki…

e mi disgarssiada sposada sul opcina

col Stariji vodnik Gjuro de lo Ratno vazduhoplovstvo…

e ela col John a San Diego Calafonya

che me mandaca calsse nylon…

(e ‘desso c’o la vien ogni tanto la me fa):

Oh, fuck, che bella vita che ti ga qua ti, e mi devo tornar la.

Sa cossa, ghe digo,

Ognidun ga quell che’l ga merita…

Franina da će ništo povidati, ma ne more u smihu duojti do sape, Jurina ga plesne po hrptu.. pak se kalmaju pka mi reču na bot “ala štij, štij”. Pak štijmo: DANCE MACABRE NA GIARDINI Praše tiri sprid Banca d'Italia/paf-paf-af-paf-paf šaržer mu u prsa,crepa putagner d'un fasciston Bradamante;bam-bam-bam i ala Saveznik pukovnik De Winton pokuojnik… kako na Prvi maja lita dvajsietega kad se delavci spravljaju na Giardine…/e dage fogo a lori i regnicoli imperialisti: i Čeh Vekoslav Slabek,/i Hrvat Franjo Mrzljak,/e 'Talian Fernando Sponza, und ein todeswurdig todesstos fur Die Oestereicher Odon Schmeltzer auch! Na devieti devietega kvarnarpakitrietega kurajno se prsi Josip Zahtila na marinaje-kadete del "CREM": "Sparate, sparate se avete coraggio"! E bim-bum-bam-fffšššiiiuuu-ra-ta-ta-ta-ta-ta-tam preža baluot Zahtilu zadila, i skupa š njin fini Carlo (Zupinić? Zupinich? Zuppini?), e resta senza testa presente per caso tra i comunslavisti fiero marinaio talian d'Italia Giuliano Ciccognani. "Tito a Pola - baccoli in cariola": Na trieti prvega kvarnarisiedmega; pura metafora makabra de novo, Et totum ab ovo! Et totum ab ovo! Drugarice-i-drugovi-počujte-slovo-ne-dajte-strojeve-bandi! I delavci Talijani za Jugoslaviju: Makine ne dati! Prija krepati! vissin el mulin "Sansa" bim-bum-bam sparano i baccoli neri, i cerini, e Addio affari de Antonio Salcari, e in piombo el salario per Mario Lussi,e mai piu vino Lino Mariani…

F: Ma ke manière, ćo začinjavac! Ča svu tu dižgraciju spominješ za fat par diebli? Ter ni ladonja čovik, će ben uriesti…

J: Pomalo majne libe Francek, kaj ti se je poslabšalo? Neka vuon pur je proštija ča je sve bilo na Giardini, korota kako i danas, su ubijali ljude, sad ubijaju ladonje. A če ne bi mogli ličiti ladonju kako i čovika?

F: Ala, ala, nu nu, šu šu, ča vranića kuri, ma ča rabi ga parlakveštiti. Ter će biti koristi pur, će biti drvi za ložiti pak ne škrbiš za gas i luče…

M: Aala ala kuraja, ča smo se stisli kako i stare babesine, ala gori glavu muškarčine, ter je pust, pak je Valentinovo…

F&J (tutti in coro): Ma ča? Ter pust je bija vajk, ma za dičinu, a sad svi gredu u maškare, ter vero je sve jena maškerada, karnevalada i sliparija, ma naj štupidije je vero pak jušto Valentinovo, tobože na Valenitnovo, kako na Osmi Mart, donesu muškarčine divojki, ženi, moroži grančicu mimoze, ma potle dage po ženi ka’i po tovaru. Ča to smo mi, civilizacija? Ma u prvanje vrime guai chi tocca la donna e el bambin, a sad se urtaju na suoje žene i dicu wannabe muškarčine. To ste svitu donili, fol bajagi kao demokrati del mondo ladron!

M: Pjutošto je ladrokrcija… A joh je meni…

F&J: Ma ča ti je? Ti je slabo? Atento pićo, da ti ne duojde krepakuor?

M: Slabina me je ćepala zarad nas tri…

F&J: Ma ča sad nas tri?

M: Ma ča ča? Tuote bi se stilo da to ča lipo povidamo našen mučnen čoviku, ča ga zatiru mižierija i patimienti, da se jeno malo nasmije, a mi kako i tri tobože Noštradamuša samo zlo mu povidamo…

F&J: Znaš kako su kantali naši didi u austrijskoj vuojski kad su pod feldamršalon Radetzkyn se tukli po Lombardiji?

M: “Dobro mi je, boljem se ne nadam, u čem hodam, u tome i spavam”.

F&J: E alora? Almeno mi, pak još koji ča ima kušiencije i krijancije nećemo slipiti ljude, nego njin povidati to ča je i to ča ni…  

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter

Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater