USVOJENA DVA UPU-a

OPĆINA MEDULIN: U "predsoblju" Kamenjaka predviđena izgradnja devet zasebnih turističkih naselja

| Autor: Marcello ROSANDA
Kamenjak, ilustracija

Kamenjak, ilustracija


Medulinski vijećnici na zadnjoj sjednici usvojili su Urbanistički plan uređenja Stupice 2 i UPU Strana. Oba prijedloga obrazložili su predstavnici izrađivača planova iz tvrtke Urbanistica d.o.o. i Urbanističkog instituta Hrvatske.

Urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Stupice 2 donosi se za područje koje je Prostornim planom uređenja Općine Medulin određeno kao dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene, ukupne površine 5,17 hektara. Planom je razgraničen prostor prema namjeni i korištenju za ugostiteljsko turističku namjenu - turistička naselja te javne prometne površine koje obuhvaćaju kolne i pješačke površine, drvorede i zelene površine.

Planom je predviđena izgradnja devet zasebnih turističkih naselja površine od 0,22 do 0,84 ha, od 12 do 81 postelje.

Turističko naselje predstavlja jedinstvenu prostorno-funkcionalnu cjelinu s jedinstvenim upravljanjem u kojima su: recepcija, smještajne jedinice, ugostiteljski i drugi sadržaji. Propisan je i najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice na 0,3, te najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti na 0,8. Najveća dopuštena visina centralnih smještajnih građevina je 8,5 metara s jednom podzemnom i dvije nadzemne etaže, dok je najveća dopuštena visina paviljona i vila 7,5 metara te pratećih građevina 5 metara. Najmanje 40 posto površine građevne čestice mora biti parkovno uređeni prirodni teren.

Odlukom o izmjenama i dopunama UPU Strana donosi se plan za dio naselja Vinkuran površine 2 hektara, a u njemu se planiraju površine za stambenu, javnu i društvenu namjenu (predškolsku, za mješovitu namjenu - pretežito stambenu, prometne, pješačke i javne zelene površine). Sve stambene jedinice koje će se graditi unutar obuhvata plana mogu imati najviše tri stambene jedinice, te mogu biti visine do 9 metara.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater