Gradska uprava i ove godine odvaja za stipendije

NOVIGRAD Grad će podijeliti stipendije u visini od 800 kuna mjesečno

| Autor: Cristian Bruno GALIĆ

Stipendije su predviđene za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina, preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij: Matematika- nastavnički smjer, preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij: Fizika- nastavnički smjer, preddiplomski ili diplomski studij sestrinstva

 

 Grad Novigrad objavio je natječaj za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima stručnih i sveučilišnih studija, upisanih u akademsku godinu 2019/2020. Putem natječaja se planira dodijeliti ukupno devet novih stipendija - pet stipendija za nadarene studente, dvije stipendije za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa, te dvije stipendije za deficitarna zanimanja.

 Stipendije za deficitarna zanimanja 

Stipendije za deficitarna zanimanja predviđene su za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina, preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij: Matematika- nastavnički smjer, preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij: Fizika- nastavnički smjer, preddiplomski ili diplomski studij sestrinstva.

Stipendije za nadarene studente i za deficitarna zanimanja mogu ostvariti redovni studenti s prebivalištem na području Grada Novigrada, čiji je prosjek ocjena u posljednjem završenom razredu srednje škole najmanje 4,0, a za studente viših godina najmanje 3,5.

Stipendiju za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa mogu ostvariti redoviti studenti s prebivalištem na području Novigrada koji udovoljavaju uvjetu da prosječni mjesečni prihod po članu studentova kućanstva, ostvaren u prethodnoj godini, ne prelazi 50 posto proračunske osnovice određene Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za godinu u kojoj se natječaj za dodjelu stipendije raspisuje. 

Natječaj otvoren do iduće srijede 

Stipendije se dodjeljuju za preddiplomski, diplomski i integrirani sveučilišni studij, te stručni i specijalistički studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i visokim učilištima u inozemstvu, za razdoblje trajanja studijskog programa koje donosi visoko učilište koje student pohađa. Ispunjena i vlastoručno potpisana prijava na predviđenom obrascu s odgovarajućom potpunom dokumentacijom dostavlja se poštom na adresu Grada. Natječaj je otvoren od 6. do 20. studenog. Dodatne informacije mogu se zatražiti u Upravnom odjelu za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti, osobno u uredovnom radnom vremenu ili na telefon 052-757055, interni broj 102.

Prijave pristigle u utvrđenom roku razmatrat će Povjerenstvo za stipendije, te izvršiti bodovanje i utvrditi bodovnu listu na temelju kriterija utvrđenih odlukom o dodjeli stipendija. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir radi razmatranja odnosno bodovanja. Bodovna lista će se objaviti na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada (http://www.novigrad.hr).

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter

Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum