od 1. srpnja

NOVE CIJENE za prikupljanje miješanog komunalnog otpada u Vodnjanu

Nova cijena obvezne minimalne javne usluge za kategoriju kućanstvo iznosi 55 kuna bez PDV-a, odnosno 62,15 kuna s PDV-o, a za kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo iznosi 140 kuna mjesečno bez PDV-a što je 158,20 kuna s PDV-om

| Autor: Sandra ZRINIĆ TERLEVIĆ  
Ilustracija (Snimio Milivoj Mijošek)

Ilustracija (Snimio Milivoj Mijošek)


Novi Zakon o gospodarenju otpadom, koji je stupio na snagu prošlog srpnja, propisao je obvezu jedinici lokalne samouprave i davatelju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada donošenje nove odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i donošenje novog cjenika usluga. Sukladno navedenom, komunalno društvo "Contrada" d.o.o. iz Vodnjana donijela je novi cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koji je u primjeni od 1. srpnja.

Prije donošenja odluke i cjenika provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te su sve novine predstavljene iznajmljivačima, ugostiteljima i ostalim korisnicima na sastancima koji su se odvili u ožujku i travnju.

Cijena usluge sastavljena je od cijene za obveznu minimalnu javnu uslugu i cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada. Cijena obavezne minimalne javne usluge naplaćuje se prema kategoriji korisnika usluga koji su zakonom svrstani u kategoriju korisnika "kućanstvo" i kategoriju korisnika koji "nisu kućanstva". Zakonom je propisano da u korisnike koji nisu kućanstvo spadaju svi oni koji nekretninu koriste u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Isto tako važno je naglasiti da Zakon definira da cijena obvezne minimalne javne usluge mora biti ista za istu kategoriju korisnika.

Nova cijena obvezne minimalne javne usluge za kategoriju kućanstvo iznosi 55 kuna bez PDV-a, odnosno 62,15 kuna s PDV-o, a za kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo iznosi 140 kuna mjesečno bez PDV-a što je 158,20 kuna s PDV-om.

Cijenom se osigurava ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvaliteta pružanja javne usluge kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu. Ono što je najvažnije da je cijena u skladu i prilagođena potrebama jedinice lokalne samouprave i tehničkim mogućnostima davatelja javne usluge, korisnicima usluga, te je cijena uzela u obzir količine stvorenog otpad tijekom godine, a sve u cilju osiguranja načela ''onečišćivač'' plaća, odnosno osiguravanja pravednije raspodjele troškova.

Cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada trenutno se nije mijenjala i u skladu je s trenutno važećim Ugovorom o obradi i zbrinjavanju komunalnog otpada s trgovačkim društvom "Kaštijun" d.o.o..

Nadalje, od 1. srpnja uvodi se i novina u cilju osiguranja ispravnog postupanja s otpadom. Kreće se s provedbom pisanih upozorenja za nepropisno odlaganje otpada. Pisana upozorenja lijepit će se na spremnike korisnika usluge uslijed nepravilnog odvajanja i odlaganja otpada. Upozorenja će biti označena trima bojama i to žuta - odvozi se otpad (prvo upozorenje), narančasta - ne odvozi se otpad (drugo upozorenje) i crvena - ne odvozi se otpad i korisnik će dobiti ugovornu kaznu.

Ovim pristupom želi se educirati građane i potaknuti sve korisnike usluga na što pravilnije odlaganje otpada kako bi zajedno smanjili količinu miješanog komunalnog otpada, odnosno povećali stopu odvojenih vrsta otpada te učinili okolinu Grada Vodnjana urednijom i čišćom.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of