RIJEKA

Rijeci ISO certifikat za sustavno gospodarenje energijom

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Grad Rijeka dobio je ISO standard sustavnog gospodarenja energijom 50001:2018 za svoje dvije upravne zgrade te je, zajedno sa Zadrom, Velikom Goricom i Osijekom među prvim jedinicama lokalne samouprave koje uvode sustavno upravljanje energijom prema toj normi.

Uvođenje sustavnog gospodarenje energijom provodi se u okviru projekta Compete4SECAP čija je ukupna vrijednost 13,2 milijuna kuna, a financira se iz Europskog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Hrvatski partner na projektu je udruga Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), , rečeno je u petak na konferenciji za novinare u riječkoj gradskoj upravi.

U sklopu projekta za dvije upravne zgrade Grada Rijeke uspostavljen je sustav upravljanja energijom i certificiran prema normi IS050001:2018. U sustav su uključene kao značajni potrošači energije, a najvećim dijelom to je električna energija za klimatizaciju i uredsku opremu te energija za grijanje.

Obersnel: Rijeka među prvima pristupila Sporazumu gradonačelnika europskih gradova

Gradonačelnik Obersnel podsjetio je kako je Rijeka jedan od prvih hrvatskih gradova koji je pristupio Sporazumu gradonačelnika europskih gradova, koja uključuje lokalne i regionalne vlasti u borbu protiv klimatskih promjena, a Gradsko vijeće je 2010. usvojilo Akcijski plan energetski održivog razvitka.

"U tom kontekstu puno toga je napravljeno kako bi se ostvarili ti ciljevi, što je za nas bilo poprilično teško jer je Rijeka stisnuta unutar 44 kvadratna kilometra, gusto je naseljena pa se ne mogu raditi objekti poput vjetroelektrana ili fotonaponskih elektrana. Prva fotonaponska elektrana postavljena je na krovu upravne zgrade Grada Rijeke na Korzu već 2009., a potom su solarni paneli, većinom za pripremu tople vode, postavljeni na objektima dječjih vrtića te osnovnim školama. Ostvarene su i znatne uštede u javnoj rasvjeti ugradnjom ekološki prihvatljivijih rasvjetnih tijela," rekao je Obersnel.

Istaknuo je da Rijeka provodi proaktivnu energetsku politiku radi poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja štetnih utjecaja na okoliš te širenja svijesti među građanima o nužnosti učinkovitog korištenja energije.

Kao jedan od većih projekata Obersnel je naveo kogeneracijsku elektranu na saniranom odlagalištu otpada Viševac, koja plin koji s odlagališta spaljivanjem pretvara u električnu energiju, te brojne projekte energetske učinkovitosti i obnove zgrada.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter