VELIKA ULAGANJA HEP-a

Za istarski turizam i potrošače STRUJA JE OSIGURANA


Hrvatska elektroprivreda je u Istri ove godine već završila jedan veliki projekt u sklopu programa izgradnje i rekonstrukcije elektrodistribucijske mreže. Rekonstruirana je trafostanica Turnina, čime je završen strateški projekt prelaska elektrodistribucijske mreže grada Rovinja i okolice s pogonskog napona od 10 kV i 35 kV na napon od 20 kV, koji omogućuje dvostruko povećanje propusnosti mreže te četverostruko smanjenje pada napona i gubitaka u mreži. Ukupna vrijednost obaju projekata iznosi približno 18,5 milijuna kuna. Radovi su obuhvatili 134 trafostanice, 56 kilometara nadzemnih vodova i 97 kilometara podzemnih (kabelskih) vodova. Ukupno je na više od 150 kilometara mreže izvedena promjena naponske razine s 10 kV ili 35 kV na 20 kV.

Osim Rovinja s okolicom, u Istri su na napon od 20 kV u potpunosti prešli Buzet, Poreč i Pazin, te djelomično Pula i Labin. U idućih nekoliko godina čitavo područje Elektroistre će prijeći na naponsku razinu od 20 kV, što će stvoriti uvjete za dugoročno stabilno napajanje sadašnjih i budućih potrošača električne energije u Istri, posebnu u sektoru turizma.

Medulin, Gregovica…

Do kraja 2018. godine na području u nadležnosti Elektroistre Pula uložit će se ukupno 37 milijuna kuna. U tijeku je velika, 25 milijuna kuna vrijedna investicija u izgradnju trafostanice Medulin, s pripadajućim kabelskim raspletom. Trafostanica Medulin bit će ključni objekt za napajanje šireg područja Medulina. Drugi važan projekt koji je u tijeku rekonstrukcija je trafostanice Gregovica, značajne za napajanje električnom energijom područja grada Pule, a posebno nove bolnice. Ukupna vrijednost ulaganja je 9 milijuna kuna. Oba projekta će omogućiti povećanje kapaciteta mreže, prijelaz lokalne mreže na napon te općenito povećanje pouzdanosti distribucijskog sustava u tim dijelovima Istre.

Na pulskom području će se u idućem razdoblju izvesti kapitalna rekonstrukcija trafostanice Pula centar. Trenutno je u izradi projektni zadatak za rekonstrukciju postrojenja. Kapitalna obnova opreme postrojenja izvršit će se i na trafostanicama Šijana i Dolinka, za koje će uskoro početi izrada projektnog zadatka.

Ove investicije dio su velikog HEP-ovog ciklusa, koji do 2021. predviđa ulaganje od gotovo šest milijardi kuna u cijeloj Hrvatskoj. Predstavljeno je to na Hvaru, gdje je zasjedala Vlada.

U razdoblju od 2018. do 2021. godine HEP će uložiti oko četiri milijarde kuna u distribucijsku i više od 1,8 milijardi kuna u prijenosnu mrežu, čime će omogućiti sigurnost opskrbe postojećih i budućih potrošača u čitavoj zemlji. Planirane investicije HEP će u najvećoj mjeri realizirati angažiranjem domaćih tvrtki, čime će potvrditi svoju pokretačku, sinergijsku ulogu u hrvatskom gospodarstvu, naglašavaju iz HEP-a. (PIŠE Andrea LONČARIĆ)

OPŠIRNIJE U TISKANOM I GLAS ISTRE PDF ONLINE IZDANJU

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom