IZVRŠNI DIREKTOR NAJUGLEDNIJE SVJETSKE AKREDITACIJSKE ORGANIZACIJE U ZDRAVSTVU AACI:

Puljanin Krešimir Antonio Paliska: Pacijenti su sigurniji u akreditiranim ustanovama, JER NE MOŽETE BOLNICAMA 21. STOLJEĆA UPRAVLJATI METODAMA IZ DEVETNAESTOG

| Autor: Milan PAVLOVIĆ
Krešimir Antonio Paliska

Krešimir Antonio Paliska


Naš prvi klijent Specijalna bolnica Medico koja djeluje u Rijeci i Puli, nalazi se u drugom trogodišnjem ciklusu akreditacije. U trenutku kad većina bolnica uopće ne razmišlja o tome, Medico je puno prije ostalih shvatio koje su koristi od akreditacije i prihvatio biti prvi. U tome ne samo da su uspjeli nego su i nadmašili naša očekivanja, kaže Paliska

Zdravstvo je stalno u velikim izazovima, a posebno je to izraženo danas u izvanrednim okolnostima pandemije Covid-19. Pacijenti traže sigurnost i kvalitetu i pitanje je koji su to objektivni pokazatelji temeljem kojih pacijent može sam ocijeniti u kojoj će bolnici dobiti siguran i kvalitetan tretman. Naš sugovornik o toj temi Krešimir Antonio Paliska izvršni je direktor najuglednije svjetske akreditacijske organizacije AACI (American Accreditation Commission International). Ovaj Puljanin priznati je međunarodni lider u području poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite s više od 20 godina iskustva u akreditaciji za kvalitetu i sigurnosti pacijenta i vrsni poznavatelj situacije u ovom području. Stoga nam odmah u uvodu u razgovor pojašnjava što su akreditacije, odnosno kakva je uloga akreditiranja u uspostavljanju sustava kvalitete u zdravstvu i kvalitete zdravstvenih ustanova?

Ohrabrenje i stimulacija

- Akreditacija zdravstvenih ustanova je općeprihvaćen postupak kojim se promovira odgovornost za sigurnost pacijenta i kvalitete u zdravstvu. Obično je to dobrovoljni proces kojim vlada ili nevladine agencije daju priznanje zdravstvenoj ustanovi da je postigla određene standarde koji zahtijevaju neprestano poboljšanje u procesima i ishodima. Još prije 100 godina je American College of Surgeons opisao potrebu za standardizacijom bolnica kroz postupak akreditacije kao: „Ohrabri one koji rade najbolje, a stimuliraj one koji rade ispod standarda kako bi radili bolje”. I to je cijeli smisao. Želimo uvesti minimalne standarde ispod kojih mi, kao korisnici zdravstvenih usluga, ne želimo ići. U svijetu postoje dva glavna modela akreditacije: obvezna i dobrovoljna. Neke države npr. propisuju akreditaciju kao obvezan uvjet sudjelovanje u programu pokrivanja troškova liječenja od strane nacionalnih zdravstvenih osiguranja (SAD, Francuska, Poljska). Druge države, među kojima je i Hrvatska, određuju zakonske okvire, ali ne uvjetuju akreditaciju.

Praćenje i poboljšanja

- Kako se provodi proces akreditiranja i što sve obuhvaća?

- Akreditacijski postupak traje tri godine i obuhvaća nekoliko faza: procjenu stanja, inicijalnu akreditaciju i periodičke godišnje provjere. Nakon svake od tih faza izrađuje se detaljan izvještaj s utvrđenim nesukladnostima, a zdravstvena ustanova mora izraditi plan korektivnih mjera, dakle mora u zadanom vremenskom okviru analizirati uzroke koji su doveli do nesukladnosti i implementirati rješenja koja će te uzroke nesukladnosti otkloniti. Tako ulazimo u ciklus koji možemo opisati kao: praćenje, mjerenje, analiza i poboljšanje. Procese dakle pratimo, mjerimo njihove ishode, analiziramo nedostatke i implementiramo poboljšanja. Nakon toga ponavljamo postupak dok ne dostignemo sukladnost sa standardom i zadanim ciljevima.

Foto

Pregled u Medicu

- Zbog čega je taj postupak bitan za pacijente i korisnike zdravstvenih usluga?

- Bolnice su danas najsloženiji organizacijski sustavi koje poznajemo. Medicina je nekada bila jednostavna, neučinkovita i relativno sigurna. Ona je sada kompleksna, učinkovita i potencijalno opasna. Jedna od najpoznatijih studija “Koliko je zdravstvo opasno?” autora Amalberti-a i Leape-a je pokazala da je zdravstvo najopasnija ljudska aktivnost. Osim toga, u bolnici imamo nešto što zovemo „neželjeni događaj“ (eng. adverese event), a to su pogrešna dijagnoza, pogrešan pacijent, pogrešan nalaz, bolničke infekcije, medikacijske pogreške. On u bolnici može dovesti do ozljede i smrti, a složit ćemo se da u drugim djelatnostima nije tako. Godišnje u EU i SAD-u više ljudi umre u bolnicama od neželjenih događaja koji su se mogli spriječiti nego u prometu. Odlazak u bolnicu je značajan rizik i mnogi ljudi tog nisu svjesni. To su ogromne brojke i vrijeme je da problemu pristupimo na drugačiji način. Taj pristup zahtjeva nova znanja i vještine o upravljanju rizicima i svijesti o sigurnosti pacijenata. Akreditacija je jedan od tih načina, ali nije jedini. Ne možete upravljati bolnicom u 21. stoljeću metodama iz 19. stoljeća. U zadnjih 20-ak godina uložene su milijarde eura u sigurnost prometa. U sigurnost pacijenata nije uloženo ni promil toga novca. Ukratko, pacijenti su sigurniji u akreditiranim ustanovama. Akreditirane bolnice prate, mjere, analiziraju i poboljšavaju svoje procese i stavljaju pacijente u središte svojih aktivnosti.

Fokus na sigurnosti

- Koje su najčešće nesukladnosti koje pronalazite u postupku akreditacije?

- Dakle, prvo i osnovno, smisao akreditacije nije da zadire u područje medicine i postupke liječenja pacijenata. Iako su svi naši auditori liječnici mi ne propitkujemo rad liječnika i sestara. Ono što mi procjenjujemo je pružaju li se usluge u bolnici na, za pacijenta, siguran način. Na primjer, najčešće nesukladnosti s kojima se susrećemo su vezane za nepotpunu medicinsku dokumentaciju, nedostatke u informiranim pristancima za zahvate, zaštita osobnih podataka, nedostatak sigurnosti pri sterilizaciji opreme posebno kirurške, nedostatan broj medicinskog osoblja, zamjene identiteta pacijenata, nedostatno održavanje medicinske opreme, i ono najvažnije nedostatak praćenja, mjerenja i analize ključnih pokazatelja kvalitete zdravstvene skrbi. Ukratko, naš fokus je na sigurnost pacijenta što u konačnici može zaštiti bolnicu od potencijalnih tužbi i gubitka ljudskih života.  

- Što je AACI i koja je njegova glavna aktivnost?

- AACI je američko akreditacijsko tijelo sa sjedištem u Hendersonville-u u Sjevernoj Karolini. Sve naše aktivnosti su vezane za zdravstvo. Djelujemo globalno kroz 13 ureda širom svijeta, a prisutni smo na svim kontinentima osim Australije. Jedino smo akreditacijsko tijelo u području zdravstva koje ima sve ISQua akreditacije i uz to akreditaciju za ISO 9001:2015 certifikaciju, što našim klijentima daje garanciju da je njihov certifikat međunarodno priznat. Osim akreditacije za zdravstvene organizacije i akreditacije za zubarske ordinacije koji su trenutno po prometu naši glavni programi, imamo i programe kliničke certifikacije iz endoskopije, moždanog udara, porodništva, a od nedavno i certifikaciju medicinskog sadržaja na internetu. Ta certifikacija je usredotočena na potvrdu vjerodostojnosti medicinskih informacija objavljenih na internetu, a posebno se pokazuje učinkovitom u vrijeme pandemije COVID-19, kad smo zatrpani morem nevjerodostojnih informacija koje korisnici koji nisu medicinski obrazovani ne mogu razlikovati.  

Usklađivanje standarda

- Koje su najvažnije norme koje mora zadovoljiti jedna zdravstvena ustanova da bi dobila američku međunarodnu akreditaciju?

- Akreditacija se izvodi i temeljena je na akreditacijskim standardima. AACI posjeduje svoje standarde koji su razvijeni u suradnji s nekoliko svjetski renomiranih bolnica u SAD-u i Europi. Razvoj jednog standarda obično traje 2-3 godine. Za to vrijeme se skupljaju različite najbolje prakse koji se onda pretvaraju u zahtjeve. Tako standard obuhvaća područja kao što su npr. upravljanje i vođenje, medicinske etike, kliničkih procesa od prijema do otpusta pacijenta, prava pacijenata, fizičkog okruženja, protupožarne sigurnosti, informacijske sigurnosti i zaštite osobnih podataka, da spomenem samo neke. Nakon toga, se standard usklađuje s ISQua smjernicama za razvoj standarda da bi se mogao akreditirati i biti međunarodno priznat. Taj postupak traje 14 mjeseci. Da bi neka zdravstvena ustanova dobila međunarodnu akreditaciju mora ispuniti najmanje 75 posto zahtjeva koji su definirani akreditacijskim standardom, a ima ih ukupno 150. Jednom akreditirani sustav treba održavati, da bi se osigurao kontinuitet ispunjenja zahtjeva. To se osigurava redovnim godišnjim pregledima.

Foto

Medico - magnetna rezonanca

Specijalna bolnica MEDICO je jedina u Hrvatskoj i jedna od nekoliko u svijetu kojima je uspjelo dobiti sva tri certifikata

Kad je u pitanju akreditacija i svijest o tome što akreditacija jest, Hrvatska, otkriva Krešimir Antonio Paliska, nije zasad daleko odmakla.

- Države koje imaju dugu tradiciju akreditacije poput, SAD-a, Danske, Poljske ili Francuske imaju sve bolnice akreditirane i uvriježen je način razmišljanja da bolnica ne može ne biti akreditirana. Ali primjerice, i u susjednoj Sloveniji su sve bolnice akreditirane. Kod nas su samo tri od kojih je samo jedna Opća bolnica. Ali i u Hrvatskoj imamo jedan pozitivan primjer. Naš prvi klijent Specijalna bolnica Medico koja djeluje u Rijeci i Puli, nalazi se u drugom trogodišnjem ciklusu akreditacije. Dakle ,

Zadovoljni pacijenti

Medico je akreditiran i u Puli i Rijeci što govori da je vodstvo bolnice prihvatilo profesionalni izazovi i akreditiralo obje lokacije na kojima djeluju. U trenutku kad većina bolnica uopće ne razmišlja o tome, Medico je puno prije ostalih shvatio koje su koristi od akreditacije i prihvatio biti prvi. U tome ne samo da su uspjeli nego su i nadmašili naša očekivanja. Osim akreditacije, implementirali su i standarde ISO 9001 kao i EN 15224, što je standard za upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovama i trenutno su jedini u Hrvatskoj i jedni od nekoliko na svijetu kojima je uspjelo dobiti sva tri certifikata. Mene, kao čovjeka iz Pule, posebno veseli kad dođem u Medico Pula i vidim zadovoljne pacijente, a istovremeno znam da su tamo sigurni jer se usluge izvode prema najvišim svjetskim standardima, kaže naš sugovornik.

I u Specijalnoj bolnici Medico izuzetno su ponosni na certifikate, te visoke standarde koje oni propisuju svakodnevno, u radu s pacijentima, potvrđuju u praksi. „U Medicu, u Rijeci i u Puli pažljivo i odgovorno brinemo za zdravlje naših pacijenata. Certifikati AACI, ISO 9001 i EN15224 jamstvo su kvalitete naših zdravstvenih usluga. Sve naše procedure i postupci usklađeni su s najvišim svjetskim standardima kvalitete i sigurnosti. Posebno promičemo izvrsnost u radu i odnosu prema pacijentima i to kao rezultat stalnog praćenja, mjerenja, analiza, korekcija i korektivnih mjera koje svakodnevno poduzimamo, ističe ravnatelj Medica doc.dr.sc. Zlatko Kolić. Dodaje da je i u današnjoj složenoj situaciji pandemije Covid-19 ponovno potvrđena predanost pacijentima, te visoka stručnost i kvaliteta u radu velikog tima liječnika, sestara i svih djelatnika bolnice.

Zdravlje ne može čekati

- Zdravlje ne može čekati i mi smo svakodnevno na usluzi u sigurnom i pouzdanom okruženju, bez gužvi i čekanja, zaključuje dr. Kolić. Od strateškog je značaja da je AACI posebno priznata od strane pružatelja zdravstvenog osiguranja u Sjedinjenim Američkim Državama i u drugim zemljama, a oni sve više postaju generatori razvoja zdravstvenog turizma. Ugled bolnice primarni je kriterij odabira destinacije njihovim osiguranim osobama, a ugled Medica, potvrđen ovim certifikatima, pridonosi razvoju kvalitetnog zdravstva i zdravstvenog turizma kao sve značajnijih djelatnosti. Zato značaj AACI akreditacije za Specijalnu bolnicu Medico nadilazi okvir same bolnice, kao i Istarske i Primorsko-goranske županije te predstavlja poželjan primjer kojem bi trebao težiti cjelokupni zdravstveni sustav Republike Hrvatske.

Foto

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter


Vremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no


Web kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater