NAJNOVIJEu PAZINU POČELA SANACIJA BUJICE DRAZEJ

Hrvatske vode: Urušeni dio tunela nije moguće sanirati


Započeli su radovi na uređenju bujice Drazej u predjelu Lakota uz most na cesti Pazin-Cerovlje na kojoj je proljetos došlo do puknuća konstrukcije zatvorenog kanala bujice Drazej i do urušavanja materijala deponiranog iznad nje. Bujica će se sanirati prije jesenjih kiša, kaže glasnogovornica Hrvatskih voda koje upravljaju vodotocima, pa tako i ovom bujicom koja protječe kroz Pazin. Odmah po utvrđivanju nastale štete na kanalu bujice, Hrvatske vode su izvijestile Državnu vodopravnu inspekciju koja je naložila poduzimanje potrebnih mjera za osiguranje nesmetanog protoka bujice Drazej prema Pazinskom potoku.

Pravokutni tunel ispod deponija

- No, zbog obima nastalih šteta na konstrukciji postojećeg kanala bujice, nije bila moguća sanacija konstrukcije kanala, ali su Hrvatske vode poduzele sve potrebne mjere za hitnu sanaciju novonastalog stanja kanalom uz rub doline. Izrađeni su geodetski snimak lokacije i projekt sanacije, a upravo su započeli radovi na sanaciji bujice, kažu u Hrvatskim vodama, dodajući kako se radovi obavljaju pojačanim intenzitetom pa će većina radova završiti prije pojave mogućih velikih vodnih valova. Inicijalna sredstva za izvođenje radova su osigurana, a konačna cijena će se, zbog mogućih nepredviđenih radova, znati kada se sanacija završi, doznajemo iz Hrvatskih voda.

Podsjetimo, koncem svibnja ove godine u Lakoti je došlo do urušavanja natkrivenog betonskog kanala-tunela ispod odlagališta inertnog otpada kojim protječe bujica Drazej. Točnije, posljednjeg dana svibnja iz tunela su istekle velike količine mulja koje su preplavile cijeli donji tok Pazinskog potoka ili Pazinčice, a na deponiju se pojavio veliki krater. Pregledom je tada evidentirano napuknuće na dijelovima natkrivenog vodotoka, a Hrvatske vode su u suradnji s Gradom Pazinom pokrenule pripremne aktivnosti za rješenje ovog iznenadnog događaja.

Namjera je bila, kada se počeo uređivati, odnosno zasipavati ovaj prostor da se neugledna vododerina privede nakon namjeni, a   radovi na uređenju Lakote sežu u 1965. godinu usporedno sa sanacijom ceste Pazin - Cerovlje. Kasnije, 1988. godine napravljen je projekt koji je predviđao pravokutni kanal koji bi omogućavao zasipavanje vododerine, ali samo otpadom koji ne šteti vodi, dakle bez metala i otpada organskog podrijetla. Kasnije su Hrvatske vode u skladu s ovim projektom prišle uređenju bujice Drazej kako bi se vododerina mogla zasipati i na nasipu izgraditi parkiralište. Nakon izgradnje betonskog kanala flišna vododerina se počela zasipavati inertnim građevinskim materijalom, da bi se prema planu iz 2008. godine na budućem platou uredili sportsko rekreacijski sadržaji i parkirališta.

Tko je odgovoran za urušavanje?!

U izradi ovog plana bile su uključene mnoge nadležne institucije, a IGH je proveo geotehnička ispitivanja koja su kao i izvješća tvrtke GEOS pokazivala da je s nasipom i terenom sve u redu i da se zasipavanje može nastaviti kako bi se izgradio planirani objekt. Nakon što su dobivene sve potrebne dozvole za odlaganje inertnog otpada nastavljeno je zasipavanje Lakote. Budući da se u Lakoti planirala sportsko-rekreacijska zona Grad Pazin, Usluga Pazin i Kamen Pazin potpisali su sporazum o zasipavanju Lakote, a u skladu s njime Usluga je od svih nadležnih institucija ishodila svu potrebnu dokumentaciju i sve potrebne dozvole za gospodarenje građevinski inertnim otpadom i tako mogla započeti s odlaganjem inertnog otpada na lokaciji Lakota u Pazinu.

U skladu s propisima deponij je ograđen i propisno obilježen, na ulazu je postavljena rampa, a zadužen je i djelatnik koji će pratiti vrstu i količinu otpada. Tako je do sada u Lakotu odloženo 36 tisuća tona inertnog otpada kojim je formiran plato koji se koncem svibnja urušio. Nakon završetka geomehaničkih ispitivanja provedenih prije nešto više od mjesece dana Hrvatske vode pokrenule su radove kako bi se uspostavila funkcionalnost bujice Drazej, odnosno sanirale posljedice urušavanja kanala u Lakoti i u konačnici zaštitile vode Pazinskog potoka.

Kliman: Izradit ćemo novi projekt

Na pitanje je li još uvijek aktualan plan da se u Lakoti izgradi parkiralište i sportski sadržaji, Elvis Kliman, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina za sada ne može odgovoriti. Budući da su sada okolnosti u Lakoti izmijenjene Grad Pazin radi na iznalaženju optimalnih projektnih rješenja. Stoga su zatraženi troškovnici za izradu novog projekta koji će se prilagoditi novonastaloj situaciji na terenu. Raniji projekt, onakav kakav je bio, više nije aktualan, novim će se odrediti način sanacije tunela, a hoće li se tunel zatrpati ili će se na neki drugi način sanirati oštećenje odgovorit će novi projekt. "U svakom slučaju radit će se po pravilima struke, pa će o njima i ovisiti zahvat na tunelu", kaže Kliman, dodajući kako će se i novim projektom nastojati povezati dva ruba Lakote.

- Predstoji gradnja druge trase Istarskog cestovnog ipsilon, a višak materijala s tog gradilišta planira se deponirati u Lakoti kako bi se dobio plato koji će se kasnije moći iskoristiti. Na pitanje kako će se taj novi prostor iskoristiti odgovorit će novi projekt, Elvis Kliman koji vjeruje da će se rješenje naći u što skorije vrijeme. (PIŠE Mirjan RIMANIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter
Više iz rubrike

Vremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no

Web kamere

Pula

Pula: new hospital − Building yard (1)
Pula: new hospital − Building yard (1)

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of
Webcams provided by webcams.travel add a webcam