počelo e-savjetovanje

Grad Pula donosi plan za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom i ublažavanje klimatskih promjena

| Autor: Glas Istre
(Foto: Grad Pula)

(Foto: Grad Pula)


U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, Grad Pula 26. svibnja počinje s provedbom dva savjetovanja s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu Akcijskog plana za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom i o nacrtu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja grada Pula – Pola.

Javno izlaganje plana održat će se 9. lipnja, a javno izlaganje 14. lipnja u Gradskoj vijećnici na adresi Forum 1 s početkom u 17 sati.

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja je: prizemni.ozon@pula.hr te klima@pula.hr.

Zakonska osnova za izradu Akcijskog plana za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za grad Pulu je Zakon o zaštiti zraka. Nacrt Akcijskog plana sadrži lokaliziranje prekomjernog onečišćenja, opće podatke, odgovorna tijela, prirodu i procjenu onečišćenja, porijeklo onečišćenja, analizu situacije, detaljne podatke o onim mjerama i projektima za poboljšanje koji su postojali prije donošenja ovog Akcijskog plana, detaljne podatke o onim mjerama ili projektima koji su usvojeni s ciljem smanjenja onečišćenja te detaljne podatke o dugoročno planiranim ili istraživanim mjerama ili projektima.
Cilj ovog Akcijskog plana je definirati okvir i plan djelovanja za učinkovito upravljanje kvalitetom zraka u cilju postizanja smanjenja onečišćenja prizemnim ozonom na području Grada Pule.

Zakonska osnova za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Pula - Pola je Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19).
Nacrt Programa sadrži zakonsku regulativu, opće informacije o području, zaštitu ozonskog sloja, mjere ublažavanja klimatskih promjena, mjere prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (s grafičkim prikazima i tablicama) te način provedbe, redoslijed ostvarivanja i rokove izvršavanja mjera s obveznicima provedbe mjera.
Nacrt Programa određuje mjere koje bi se, u narednom razdoblju, trebale primijeniti da bi se izbjegao, smanjio i/ili uklonio negativni, najčešće antropogeni, utjecaj na ozonski sloj i klimatske promjene te kako bi se ublažile negativne posljedice koje klimatske promjene mogu uzrokovati.
Za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja grada Pula – Pola sklopljen je ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Savjetovanja se provode do 26. lipnja 2022. godine.

Prateći dokumenti i dodatne informacije nalaze se na web stranici Grada Pule www.pula.hr u rubrici e-Konzultacije.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater