FAKULTET ZVAN ČEŽNJA

Dok pulsko Sveučilite traži novog dekana Medicinskog fakulteta, javljaju se novi problemi u njegovom osnivanju

Ovdje se, međutim, događa da se traže neke nove primjedbe i dopune, pa su tako u zadnjem izvješću tražene dopune koje se odnose na potpisivanje sporazuma, kojeg inače imamo, sa Sveučilištem u Splitu, oko pomoći i potpore u otvaranju tog studija. Traži se točno određena forma sporazuma, ne ova koju smo mi poslali", kaže Škare pojašnjavajući da će sa splitskim sveučilištem morati potpisati novi sporazum u novoj formi

| Autor: Helena MOSTARKIĆ GOBBO
(Snimio Dejan Štifanić)

(Snimio Dejan Štifanić)


Odluka o pokretanju postupka izbora dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, koju je 12. svibnja donijelo Fakultetsko vijeće, pokrenulo je niz novih, ali i starih pitanja vezano za status tog fakulteta, odnosno studija medicine u Puli. Marinko Škare, rektor pulskog sveučilišta, potvrdio nam je da natječaj za izbor dekana traje 30 dana od objave na mrežnim stranicama, pojašnjavajući da je to, prema Statutu, standardni rok prijave na natječaj. Natječaj je objavljen 16. svibnja.

"Po primitku prijava na natječaj, imenuje se povjerenstvo koje razmatra pristigle prijave. Nakon toga se napiše izvješće, zbirno i za svakog kandidata posebno, a onda to izvješće i prijave idu na Fakultetsko vijeće", obrazložio je Škare daljnje korake. Dodao je da će nakon te, prve razine natječaja koja je u tijeku, Fakultetsko vijeće obaviti izbor između prijavljenih kandidata i donijeti odluku.

Na sjednici Fakultetskog vijeća dekan se izabire tajnim glasovanjem. Dekanom postaje kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova svih članova Fakultetskog vijeća, a njegov izbor potvrđuje Senat Sveučilišta Jurja Dobrile na svojoj prvoj sljedećoj sjednici. Škare navodi da je Senat zadnja razina koja potvrđuje i donosi konačnu odluku o izboru dekanice ili dekana.

Što se tiče ponovno otvorenog pitanja dopusnice za studij medicine, rektor Škare je rekao da je od strane Nacionalnog vijeća već nekoliko puta, s određenim primjedbama, predmet vraćan na doradu. "Sve primjedbe smo otklonili, odnosno pojasnili sve ono što se od nas tražilo. Svaki put kad nešto doradimo pojavljuju se nove primjedbe i zato to traje neuobičajeno dugo", kaže Škare i dodaje da obično praksa pretpostavlja da se sve primjedbe zbirno navedu, u izvješću pojasne i dopune te da se elaborat u konačnici prihvati.

"Ovdje se, međutim, događa da se traže neke nove primjedbe i dopune, pa su tako u zadnjem izvješću tražene dopune koje se odnose na potpisivanje sporazuma, kojeg inače imamo, sa sveučilištem u Splitu, oko pomoći i potpore u otvaranju tog studija. Traži se točno određena forma sporazuma, ne ova koju smo mi poslali", kaže Škare pojašnjavajući da će sa splitskim sveučilištem morati potpisati novi sporazum u novoj formi.

"Nadamo se da ćemo to sa Sveučilištem u Splitu moći riješiti kroz nekih dva tjedna i, ukoliko bi to riješili onako kako se to od nas traži, poslali bismo dopunu objedinjenu sa svim pojašnjenjima na Nacionalno vijeće. Prema tim dopunama je razvidno da ispunjavamo uvjete za dobivanje dopusnice za taj studij", rekao je Škare, dodajući da nije uobičajena "dopuna na dopunu".

"Dopune su inače tražene u jednoj formi i kad se sve apsolviraju, donosi se odluka, one se usvoje ili se ne usvoje, a ovako se stalno pojavljuju nove i to sad predstavlja jedan veliki problem, jer za svaku dopunu mi moramo ponovno izmijeniti elaborat i pripremiti tekst", naglasio je rektor Škare.

"Kako mi koju nejasnoću otklonimo, na sljedećem sastanku Nacionalnog vijeća otvori se neka nova dopuna koja nije bila tražena. Mi ćemo, s aspekta ove dopune koju ćemo poslati u lipnju, argumentirano ispuniti sve uvjete koji su se od nas tražili, što znači da u ovom trenutku otklanjamo sve one nejasnoće i ukoliko ne bude novih, onda bi to trebalo biti okončanje po tom pitanju", naveo je Škare istaknuvši da je ovo već četvrta dopuna elaborata. Sveučilište u Puli će, dakle, u lipnju poslati revidiran dokument izvješća Nacionalnom vijeću. Hoće li to biti i konačna verzija, rektor Škare kaže da se može samo nadati.

Ukoliko na nacionalnoj razini pulsko Sveučilište dobije "zeleno svjetlo", studij medicine mogao bi započeti sa radom, no glavnina posla, prema rektorovim riječima, započinje po dobivanju dopusnice i to osiguranjem visoke kvalitete studija. "Pripremne radnje i uvjete koje smo trebali osigurati smo osigurali. Prije početka studija treba osigurati da sve krene kako treba i mislim da ova suradnja sa Sveučilištem u Splitu jako puno znači, jer radi se o jednom zaista renomiranom sveučilištu koje dobro kotira i u inozemstvu. Ako budemo imali njihovu punu potporu, vjerujem da možemo osigurati kvalitetu studija", zaključio je Marinko Škare.

Odlukom kojom se traži novi dekan pulskog Medicinskog fakulteta, čiji će mandat trajati tri godine, propisano je da se na to mjesto može kandidirati nastavnik u znanstveno-nastavnom odnosno umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog ili redovitog profesora u radnom odnosu na Medicinskom fakultetu s najmanje 50 posto radnog vremena. Uz prijavu je potrebno priložiti životopis i program rada, osobno ili putem pošte na adresu Sveučilišta.

U tročlanom povjerenstvu za prikupljanje prijedloga i provođenje postupka izbora dekana su Damir Vrbanec i Dragica Bobinac te Krešimir Pavelić, bivši dekan Medicinskog fakulteta u Puli kojega je prije gotovo godinu dana s te funkcije smijenio tadašnji rektor Alfio Barbieri.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum