u hotelu Park Plaza Histria

Završna konferencija projekta "Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula"

| Autor: Glas Istre
Završna konferencija

Završna konferencija


Projekt „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“ jedan je od tri projekta financiran iz sredstava za Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizma) za Urbano područje Pula. Glavni nositelj provedbe bila je Općina Marčana. Projekt je za cilj imao povećati zaposlenost ranjivih skupina te osvijestiti širu javnost o važnosti socijalne uključenosti svih skupina društva, a sve to kroz stvaranje preduvjeta za zapošljavanje osoba iz ranjivih skupina.

Smanjenje diskriminacije

U ovom kontekstu, pod ranjivim skupinama misli se na mlade osobe do 24 godine, osobe starije od 54 godine i osobe s invaliditetom. Uz navedeno, posebna pažnja išla je u smjeru smanjenja diskriminacije s obzirom na to da je prepoznata kao ozbiljna prepreka za socijalnu uključenost ranjivih skupina, posebice kroz zapošljavanje.

Svemu tome pomogli su partneri u projektu: Udruga slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Društvo multiple skleroze Istarske županije, Udruga cerebralne paralize Istarske županije i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Projekt je trajao dvije godine, ovih dana se privodi kraju, a provodio se na Urbanom području Pula, odnosno na području južne Istre. Njegova je ugovorena vrijednost bila preko 2.200.000,00 kn, a financiran je u stopostotnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda.

Održane su aktivnosti osnaživanja i pripreme ranjivih skupina za lakše zapošljavanje kroz individualna savjetovanja i razne edukacije te aktivnosti pripreme i osvještavanje poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja ranjivih skupina, a u konačnici, sve sa ciljem njihova međusobnog umrežavanja.

Nadalje, educirani su mentori i osigurane su njihove plaće za praćenje osoba iz ranjivih skupina na posao, a sve kako bi im olakšali prilagodbu i pomogli u prilagodbi i savladavanju poteškoća u prvih nekoliko mjeseci zaposlenja. Uz sve to, u sklopu ovog projekta izradio se edukacijski program „Manager i management društvenog poduzeća“, provedene su radionice društvenog inoviranja te program djelovanja Social impact HUB-a. Sve aktivnosti pratila je i medijska kampanja s ciljem osvješćivanja važnosti socijalne uključenosti ranjivih skupina kroz zapošljavanje.

Izrađen je nadalje kratki dokumentarni film „Skriveni pupoljci boljega društva“, pet kratkih video sadržaja o zapošljavanju osoba s invaliditetom, organizirani su javni događaji sa ciljem senzibiliziranja javnosti i upoznavanja sa radom i djelovanjem udruga osoba s invaliditetom, ugovorena je suradnja sa influencerima kako bi kroz društvene mreže približili temu, posebno mladima.

Završna konferencija

Završna konferencija projekta „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“ održat će se u petak, 26. svibnja 2023. godine u hotelu Park Plaza Histria Pula s početkom u 9.30 sati. Provedbom ovog projekta „zagreblo“ se u problematiku oko zapošljavanja osoba iz ranjivih skupina. Konferencija će okupiti predstavnike stručnih institucija, civilnog sektora, poslodavaca, ali isto tako i samih osoba koje jesu pripadnici ranjivih skupina.

Nataša Mehanović iz Škole za odgoj i obrazovanje Pula, imat će izlaganje na temu „Srednjoškolsko obrazovanje kao preduvjet uspješnog uključivanja na tržište rada“, a Marko Perkov iz Udruge osoba s intelektualnim teškoćama prezentirat će izrađen program „Priprema poslodavaca za zapošljavanje osoba s invaliditetom“. Niz primjera dobrih praksi bit će predstavljeno tijekom panela „Uključivanje osoba iz ranjivih skupina na tržište rada“. Danijela Kasumović-Maružin iz Škole za odgoj i obrazovanje Pula će predstaviti izrađen Priručnik za radne asistente, Đurđica Hribar iz Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka imat će kratko izlaganje na temu „Uloga centra za profesionalnu rehabilitaciju pri zapošljavanju OSI“, a Natalija Krajnović i Mira Pekeč-Knežević iz Ureda pravobraniteljice za OSI izlagat će na temu „Raskorak Konvencije i prakse, prema iskustvu Pravobranitelja za OSI“ .

Za kraj, slijede zajednička rasprava i donošenje zaključaka konferencije na temu "Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina".

Druženje u centru Pule

Kao završni događaj, svi partneri zajedno organiziraju zanimljiv događaj u centru Pule pored gradske tržnice u subotu, 27. svibnja 2023. godine. Bit će to prilika da se svi parteri još jednom predstave, a zainteresirani posjetitelji će imati priliku doznati više o udrugama i njihovim aktivnostima, a na zanimljiv i interaktivan način biti će predstavljene prepreke i problemi s kojima se susreću pripadnici ranjivih skupina, odnosno osobe s određenom vrstom invaliditeta. Program će biti popraćen DJ glazbom, prolaznicima će se dijeliti promotivni materijali, a za animaciju i zabavu publike bit će zadužen pantomimičar.

"Projekt, ukupne vrijednosti 2.201.232,00 kn u cijelosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, a u sklopu Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) za Urbano područje Pula.“

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter