Istarska županija izdvojila 1.777.500 kuna

PRORAČUN U KULTURI Najviše za zaštitu materijalne kulturne baštine i muzeologiju. Zna se i tko je najveći pojedinačni dobitnik 

"Županijski kulturni proračun" koji je za 2021. godinu usvojila Skupština Istarske županije, težak je ukupno 1.777.500 kuna, od čega se na stavku 'Kulturni programi – javne potrebe' odnosi 972.500 kuna. Ovaj dio proračuna ne odnosi na udruge u kulturi budući da se zadnjih godina za njih, sukladno zakonskim odredbama, raspisuje zaseban javni natječaj, a što je nedavno i učinjeno

| Autor: Bojana ĆUSTIĆ JURAGA
Pulski filmski festival  (snimio: Dejan Štifanić)

Pulski filmski festival (snimio: Dejan Štifanić)


Zadržati kontinuitet kulturnih programa i projekata koji su važan dio identiteta Istarske županije. To je nastojanje bila glavna premisa na kojoj je prema riječima Vladimira Torbice, pročelnika Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije, kreiran ovogodišnji županijski Program javnih potreba u kulturi. Dokument, popularno nazvan "županijski kulturni proračun", koji je za 2021. godinu - a u završnici i za kulturu posebno turbulentne pandemijske 2020. - usvojila Skupština Istarske županije, težak je ukupno 1.777.500 kuna, od čega se na stavku "Kulturni programi – javne potrebe" odnosi 972.500 kuna. Odmah na početku treba reći da se ovaj proračunski dio ne odnosi na udruge u kulturi budući da se zadnjih godina za njih, sukladno zakonskim odredbama, raspisuje zaseban javni natječaj, a što je nedavno i učinjeno.

Tradicionalne književne manifestacije

Stavka "Kulturni programi - javne potrebe" podijeljena je po segmentima, odnosno područjima djelovanja, te je za Književnost i izdavaštvo namijenjeno ukupno 65 tisuća kuna. Od toga se na manifestacije odnosi 39 tisuća kuna, i to za   14. BOOKtigu u organizacije Gradske knjižnice Poreč 15 tisuća, a za 22. Forum Tomizza, kojeg organizira Gradska knjižnica Umag, 10 tisuća. Po sedam tisuća kuna dobili su Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja za 25. Dane Antuna Šoljana i Gradska knjižnica Poreč za 28. izdanje manifestacije Verši na šterni.

Potpora tiskanju iznosi 24.320 kuna, a sredstva su dobili: Srednja Europad.o.o. - F.T. Montini za djelo "Pesnica nad Trstom" (10 tisuća), Likarija d.o.o. za djelo Drage Orlića "Kreont" (7.320) i Ana Cerovac za knjigu "Krasna zemlja" (7 tisuća).

Otkup za knjižnice u iznosu od 1.680 kuna, namijenjen je za Mala zvona d.o.o., odnosno knjigu Igora Grbića "Pjesme rađanja i umiranja" (980 kuna) i Josip Turčinović d.o.o. za djelo Daniela Načinovića "Akordature" (700 kuna).

Susreti zborova i organizacija koncerata

Stavka "Glazbeno-scenska i filmska djelatnost" ukupno iznosi 110 tisuća kuna. Najviše, 40 tisuća izdvojeno je za 49. susret pjevačkih zborova "Naš kanat je lip", koji organizira Pučko otvoreno učilište Poreč. To je učilište dobilo i 15 tisuća kuna za organizaciju koncerata u Eufrazijevoj bazilici, a koji će se ove godine održati 60. put. Pučko otvoreno učilište Pazin za 20. susret pjevačkih zborova za djecu i mladež "Mali kanat" dobilo je 10 tisuća kuna. Isto toliko dobili su: Sveučilište Jurja Dobrile, odnosno Muzička akademija u Puli za gostovanje i suradnju sa simfonijskim orkestrom i mješovitim zborom Confido vocale& camrata; POU "Augustin Vivoda" Buzet za program "Petrapilosa pod zvjezdanim nebom"; Sveučilište Jurja Dobrile, odnosno Sveučilišna knjižnica za koncert u spomen sobi A. Smareglie; POU Poreč za 11. Porečdox -međunarodni festival dokumentarnog filma. Tamari Obrovac za projekt Transhistria original dodijeljeno je 5 tisuća kuna.

U red bogatijih stavki spada "Zaštita materijalne kulturne baštine i muzeologija", vrijedna je 455 tisuća kuna, a pretežito se odnosi na sanaciju istarskih kaštela. Najviše, 100 tisuća kuna dobio je Grad Buje za sanaciju kaštela Rota u Momjanu. Po 50 tisuća dodijeljeno je Gradu Pazinu za sanaciju dijela krovne konstrukcije kaštela u Pazinu, Općini Kanfanar za projekt revitalizacije ruševina Dvigrada te Općini Cerovlje za sanaciju kaštela Paz. Potporu od 40 tisuća dobili su Općina Kršan za obnovu i revitalizaciju kaštela Kožljak, te Arheološki muzej Istre za projekt zaštite rimskog šivanog broda Pula.

Grad Buzet za konzervatorsko - restauratorsko sondiranje zidova u crkvi Sv. Bartola u Roču te Općina Grožnjan za restauratorske radove na zidnim slikama u apsidi crkve Sv. Ivana dobili su po 30 tisuća kuna. Muzeju Grada Umaga za konzervatorsko restauratorske radove na arheološkom lokalitetu Sipar (IX. faza), dodijeljeno je 15 tisuća kuna. Potpora od 10 tisuća dodijeljena je Zavičajnom muzeju Poreštine za restauraciju metalnih predmeta arheološkog lokaliteta Porečka riva, te isti iznos za X. Istarski povijesni biennale, a još toliko i za restauracija knjiga Spomen knjižnice. Sveučilištu Jurja Dobrile /Sveučilišnoj knjižnici dodijeljeno je 10 tisuća za zaštitu fonda Zavičajne zbirke Histrica, a isti iznos dobio je i Muzej Grada Pazina za projekt "Dobrodošli! - 75. godina Međusavezničke komisije u Istri".

Zanimljivi izložbeni programi

Ukupno je 55 tisuća kuna rezervirano za vizualne umjetnosti. Od toga su po 15 tisuća dobili Muzej Lapidarium - Galerija Rigo za izložbene programe, te POU Poreč za 61. Annale naslovljen "Bogu krasti dane". Za izložbeni program labinske Galerije Alvona županijska potpora iznosi 10 tisuća kuna, a za izložbe u galeriji Zuccato POU Poreč dobio je 7,5 tisuća kuna. Alex Brajković za izložbu "Singing Forest" dobio je također 7,5 tisuća.

Nove medijske kulture u proračunu sudjeluju s 27, 5 tisuća kuna. Od toga je Nevenu Radakoviću, odnosno Soundpainting platformi Pula dodijeljeno 11,5 tisuća kuna. Po 8 tisuća dobila su dva projekta Muzeja Lapidarium: Vitar Drinković "Heartube" i Vanda Velagić "Dark webs".

Programski najbrojnija stavka je "Nematerijalna kulturna baština" za koju je izdvojeno 100 tisuća kuna. Najviše, 20 tisuća izdvojeno je za Općinu Lanišće za 13. smotru tradicijske vokalne baštine Zarozgajmo na Ćićariji. Općini Cerovlje za manifestaciju Supci pud mavricun dodijeljeno je 15 tisuća kuna. POU-u Buje za smotru Pišćaci i gunjci uz tanac na tavolac dodijeljeno je 12 tisuća, koliko i Gradu Labinu za program Ćakuloda na Turjone. POU Buje može računati i na potporu od 11 tisuća kuna za ciklus radionica etno glazbe Istre, a Sveučilišna knjižnica - Sveučilišta Jurja Dobrile s 10 tisuća kuna za Istarske novine online / INO. Po 10 tisuća kuna dodijeljeno je i POU-u Buje za VII. ciklus predavanja Kaštel Rota Momjan te Općini Cerovlje za Međunarodni susret svirača Bajsi u Draguću.

Međunarodna suradnja donosi gostovanja

Za međunarodnu suradnju potpora iznosi 60 tisuća kuna. Od toga je po 20 tisuća namijenjeno Istarskom narodnom kazalištu - Gradskom kazalištu Pula za gostovanje predstave "Sliparija" u Kopru i Novoj Gorici te Elis Lovrić za projekt "Pjevam knjigu / Geschichte zum Singen". Po 10 tisuća kuna dobila su dva projekta Muzeja Lapidarium - 6.umjetnička rezidencija AiR Kubertonte i "Arhitektura. Skulptura. Spomin."

Stavka "Ostali programi" vrijedna je 100 tisuća kuna, a od tog iznosa po 50 tisuća dobili su Mara d.o.o za projekt županijskog kalendara i CD-a XIIxII i Grad Buje za Festival dell'Istroveneto.

Ukupno 805 tisuća kuna podijeljeno je kroz stavku "Kulturni programi – ostalo". Najviše, 300 tisuća kuna dobila je Javna ustanova Pula Film Festival za 68. Pulski filmski festival. Program Kuće fresaka, odnosno Kaštela Morosini Grimani ima potporu od 100 tisuća kuna. Izdvojeno je i 87 tisuća za projekt tiskanja Statuta Buja, a što je projekt Grada Buje. Gradska knjižnica Pazin je za Kuću za pisce -Hižu od besid dobila potporu od 80 tisuća kuna. Sveučilištu u Zagrebu, odnosno Filozofskom fakultetu namijenjena je potpora od 60 tisuća kuna za projekt "Fontes Istrie medievalis", a Državni arhiv u Pazinu za "Apostolske vizitacije biskupa A. Valiera" dobit će 50 tisuća. Potpora INK-u za Kazališnu zimu u Istri iznosi 40 tisuća kuna, a isto toliko dobit će POU Buje za Organum Histriae. Za Nagradu "Matko Brajša Rašan" namijenjeno je 25 tisuća kuna, a Općina Marčana je za 47. Susrete na dragom kamenu dobila 23 tisuće kuna.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook TwiterVremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no


Web kamere

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater