PIŠE MILAN RAKOVAC

JURINA & FRANINA & MRACK: Homo Novus

Milan Rakovac

Milan Rakovac


Evo pause za danas: jedan od mojih potonjih "klasičnih" – ma non tropo - dijaloga J&F, napisan za Vinistra, u nedavnim osvitima Homo Novusa, čovjeka lakih misli, djela i primjerenog vokabulara generacije Zeta, Milenijaca, ali već su rođene Alfe – koje, uz ostalo, traže biti opet Homo Naturalis.

Jurina: A gre ča, gre, ma dobar tiek, Franina muoj, ma ča to jiš? Me par kako PREPOZNATLJIVO!, ča reču danas kako da je to kompliment? Ter ča nisu RPEOZNATLJiVI, još kako, najveći ladri i slipari i niškoristi? Pušmo ća, gre ča, digo?

Franina: A gre kako će uono, daj, a ča jin? Ma ča, kumpar Jurina, mi se vidi da slabo vidiš.

Jurina: Vidin da jiš palientu, ma zašto z pašadon i pirunon, i zašto ti je razdiljena na dvi supe?

Franina: Uvo je Krizni Menu, nu, kako u vrime prvanje. I anke najzad je makrobiotski. I nego vero držin i post po krstijnasku starinsku.

Jurina: Sve na bot! Razumin, ma ne kapin. Palientu smo vajk jili, i kriza je bila deboto vajk, makrobiotika je bila propio vajk, ki je vidija mieso, smo bili pjutošto vegetarijanci, pak ča? Postili smo na post i prez posta. I ča je tuote novega?

Franina: A mo šenac, ma buha skače; uva veća supa to je palienta, a uva druga je z ruba i dna bronzina nastrgana, i to je kumpanadiga.

Jurina: Aha, da, da, palineta z palienton, ma pašada, ča će ti pašada?

Franina: Ter to je ćaro, uva zapečena i jedan lik zagorena palienta je, vržmo, kako kobasica, a doba su modierna, valja z beštekon jisti, ter ne moreš kobasicu kako niki primitivac jisti prez pašade? Mašimo ne mi Istrijani ča smo deboto elita.

Jurina: Elita pur budimo, ma di ti je ta bejata kobasica?

Franina: Je ni, ma kako da je je, nu, ter nego ti špjegivan...

Jurina: Mhhmmm, me par da kužin, tobože virtualna kobasica, bi reka moj unuk, samo ti se svejieno činiš kako da je realna uona? Slipiš samega sebe?

Franina: Da ja, ma to zarad pedagopgije.

Jurina: Ma je valje, valja?

Franina: Anda da da, uslipija ja ko ne.

Jurina: Ma ča ni pedagogija tobože dicu putiti?

Franina: Je.

Jurina: Ma di su ti dica, strila te ne zadila, ter te ne??

Franina: Dičina spu, muoja kako i tuoja, i njihove dice dica skupa š njima, i uona spu, a ča nisu imali Party do segutra?

Jurina: Pak kako hi to putiš, donke?

Franina: Prvo i prvo, pružam osobni primjer, drugo i drugo, ti gledaš pak ćeš ben zajno po sielu povidati kako uni trubilo ud Franinesine je propio zasvin prošvika, mrsa puna škrinja, kobasice spod gried, a uon ji palientu z palienton.

Jurina: Ma ča ti je spameti, kumpare, ča ja da bin za te grdo reka?

Franina: Ne, buohučuoj! Ma to ča biš reka ni grdo, nego lipo, magari uni ča je šempijo bi se nasmija, ma uni drugi bi rekli; glej, glej starega šegarina, kako špara i čuva si zdravlje, ga ne ćapaju ne njega 'moroide ni tlak, aj ne da ne, palienta je zdrava...

Jurina: Eee, me strah da ćemo svi skupa još na tanje srati, da uprostiš. Altroke makrobiotika! Ter zato će biti, vržmo, i ti treniraš, ko duojde mižierija.

Franina: Ma znaš ča bin ti reka, ko duojde karita, ter nego anka da! Maša smo se razoholili svi čisti, roštilj dimi posvud, svi su someljeri, svi se prče na teveistra ka'i da su didžej...

Jurina: Ča je to didžej?

Franina: Nego si nazadan, pak propio! Didžej je uni ča ni finija škuole i ne zna niš delati ni sviriti, ma prez njega pliesa ni, nego ga prčka ni stalo ni leglo na mikrofon, i svi kako zadivljeni i đuskaju nuoć i dan...

Jurina: Kako ja i ti, ča?

Franina: E ta ti valja. Jušto smo diventali didžej, ti i ja kumpar Jurinesina!

Jurina: Jeno malo da, ma ja san pjutošto kako Pi-Ar!

Franina: A da? A ča je pak to?

Jurina. Ka'i Di-Džej samo ča uon je kako i vendikaci, bi reka Talijan; slipiti ljude da kupe uno ča njin ne rabi, nu...

Franina: A da? I kako to, vržmo, gre?

Jurina: Vržmo, grien na VinIstra kako tuoj portparol.

Franina: Portparol, ćo muoj, će reći da tobože nosiš muoju besidu?

Jurina: Ne, nosin tuoju bilicu, načinimo naljepnicu ma črnu črnatu, i na nju napišemo Bilica, ma slova da su bila bilata!

Franina: Orko laptop, ćo! A boca magari crlena, ča?

Jurina: Bravo, napreduješ. I ljudi jur štufi ud brend de kua, trend de la, pak Vrhunsko, pak Arhivsko, pak malvazija Njegova daje na čep, a unega Drugega je ča je ma se ne sljubi kako valja...

Franina: Aha, ziec, a ti ćeš njin uvaliti muoju Bilicu ča je samo Bilica?

Jurina: Da ja, i zato će ljudi nju kupiti a ne une someljerske sliparije.

Franina: I ča će stega biti?

Jurina: Imaš Krizni Menu, ben, ćemo načiniti promociju – palienta sama z sobon, plus Krizno vino, Bilica i bašta.

Franina: Ča ćeš da će ča   z tega biti?

Jurina: Da da će, vržeš preciju po ča i niš, ča cinije to već prodamo, i pak puni šuoldi, ča ja znan...

Franina: I pak se sidemo kako i sad, jimo palientu i pijemo bilicu, pak ke Projekat ti je to?

Jurina: Ter vero niš pametniji ma ni munjeniji ud uvih projekti antikriza ča hi delaju premijeri i bankari i svi čisti...

Franina: Ma ča ne moremo siditi prez tega sviega spod naše ladonje, jisti i piti i kušeljati.

Jurina: Ne mi!

Franina: Ma zašto?

Jurina: Zato ča svaki Istrijan ima paliente i vina i ulja koliko će, ma mi imamo Brend, ćo muoj, pak ga valja plasirati.

Franina: Sad znan zašto je kriza!

Jurina: Zašto?

Franina: Propio zarad brenda i trenda, i projekti i programi i procenti i plasmani! Zaradi Didžeja i PiaRa, ča bi svi bankari i svi prešidienti svita stili biti Didžej i PiaR!

Jurina: Me par da je to PREPOZNATLJIVO!

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater