PIŠE MILAN RAKOVAC

Jurina & Franina & mraCK: Silenzio assoluto

Milan Rakovac

Milan Rakovac


F&J (dvoglasno): O artištađornališta?

mraCK: Ča?

F: A ča? Ča de ćemo vadanjati nego dvjstišiest milijardi euri?

J: Ter vero to kako da je pura Istra-regija-u-Evropi-regija, ča?

M: Ma, gente mia sturla, jistarski euroregionalizam, ča je jur uzdavna morto-e-sepolto, u Istri ed intorni i ciloj Evropi, će biti da je torna? Čas bi reka Frnaci, Istra nan materina svin skupa. Naš euro-Buzećan Vlater Flego vero valja piezu zlata! Ma ča, je merita, ma živ, monumenat prez kunfini, vržmo da ga vržemo u Mline, Trst, Črni kal, na vrh Učke!

F: Ma ča ni to najveća korist za cilu Hrvacku? Da mu vržu gori bistu u Zagrebu!

J: Aj vero još već za Kranjčesine, ča imaju na miljare apartmani poli nas. U Ljubljani da ga načine z bronze!

M: Ljubljana? Zagreb? Hmmmmm... Uoni tamo gori, ni jieni ni drugi, njanke ne znaju ča imaju. A drže nas sve soto ocio kako da smo Neguši. Najprija je Nino počeja nažginjati za naše česte i feroviju, pak sad je Valter finija to delo. Čovik lita i lita u Briselu trdo rivlje da se Istra z ferovijon i autostradon ča bolje vieže za suoje susede i priko njih z cilom Euro-junijon. I sad je vero trefija: 44 glasa od 45 odbora EU za trafiko i turizam se slaže da se u to veliko delo istro: cro-slo-itali z evropkih fondi da niš manje nego dvajstišiest milijardi euri! Impresa faraonica, Riccardo Ily „Sonnenschein“ more biti kuntenat, altroke prikokunfinska Istra, a Nicolo Tommaseo se nidi veselo smihlja – qua se fa la fedrassion delle libere repubbliche del Adriatico, fio mio! Altorche dove ti ieri fin' a sta ora, iero in malora, iero lavorar...  

J: A ča pak tamo tuoji u SutLavrieču da će modernati Dopolavoro, di su vaši mladići kantali domaćin fašišton „La korente 'letrika, že korente forte, ki toka vila Rahovci – perikolo di morte“?

M: Joh su kantali su – „šanta Lučija, po našu svieta Luce, ki toka vila Rahovci, ustati će prez puce... banditi škvadrišti ga fato tanti guai, ki toka vila Rahovci, ustati će prez jaji... pak su se domaći fašišti, ma inšoma, gnete nostrana-domacia, bi rekao Ligio Zanini, njin pritli – cnte, cante, ma ben la pagare, ma salada, pak bi njin platili vino, pak naši njima,.. pak su se poubijali jieni druge... Indiferiente, intanto, bi rekli Carpinteri &Faraguna. Ter ča se moremo prčiti i stršiti, maraveie de due centesimi tutti quanti – Ter vero fašišti zapovidaju deboto po ciloj Europi...

FJ: Ma ča'š se junačiti brojieći koliki je bija lanjski snig, kad u Saboru jieni drugin poslaniki gule zdrave zube zaradi ZDS. Ma se domišljamo kako je čirkolala po Puli štorijeta – ćakulaju dvi susede, pak ta prva reče toj drugoj: ma la ga višto, šjora mija, koša ga fato što danadi uštaše del noštoro Vukovar? Ma no, no šinjora mija, jera i četniki, i uštaše že i noštri...

M: Bula je ta! Ter san tih   dani na Ipsilonu bija prihtija soldački kamio pun naših mladići ča su hodili na urlaub z Ličkega fronta, a na njen je pisalo ZA DOMA SPREMNI! To je jedina jušta rišpošta za sve nas danas!...

FJ: Tako da, neka jur fine jedan bot.

M: Naša jistarska stvar je vero štabela, ter nan je svin muškin maravejan lipo pokazala una naša šjora ča je šibala po jipsilonu 165 kilometri na uru, i niš manje nego 1,33 u krvi…

FJ: Pak je platila slanu multu, a to lako platiš ti I naš Glas ča pišeš politički nekorektno… a č ani lipo da su se vrgli skupa župnija i Mastercard za reklamirati Jistru u Austriji I Žviceri? A č ani za pohvaliti ča će finalminete, prvi bot potle KundK, zapisati u katastar svu intardu pod ulikami… a ti ga vjak moraš štocati vragu poli guzicu. A ča šušpetaš da naš govierno ne bacilja vrag ličića za te miljarde ča more potiegnuti z Brisela?

M: A ma… a bo… chi vivra vedra. A ma da van po pravici povidan, me strah da z te muke ne bude kruha…

FJ (gridando) Ma ča ti je spameti? Ma zašto? Ma kako?

M :Macachi piutosto LAKO DA BUDEMO MI SVI ČISTI.

Fj: Ma ča to štroligivaš, jezik pregrizo?

M: Ma niš, niš, to se samo meni ništo mota po moždani.

FJ: Ala povidaj jur jedan bot?

M: A ča vero. Ča niste ušervali da je po Zagrebu silenzio assoluto. Muče mediji za ta projekt ča će nas tiktak z ferovijon i česton dovesti u Milano, u Bieč, Minhen, in malora de su mare? A Tudeški, Čehi, Auštrijaki, Talijani će hoditi simo samo za mižolić biske popiti e via curik nazaj?

FJ: A ne mi? Ma ča su to pisali?

M: Ma niš, njanke slova, “niti pisnu, niti zubi škrinu”, samo istarski mediji i politiki pišu. U Zagrebu pak muče mediji, muči Zoki, muči Plenki, muči Sabor…

FJ: I ča će reči koša vol dir?

M: Šperajmo da će samo sebi zapisati to u “zasluge za narod”, samo me strah da ga jopet ne ustanemo prez čentiežima, kako već boti. Jer sa euro-parama, moj bato, nema zaje… zafrkancije: svaki šoldin moraš špendati za uno ča piše, a ne sebi maznuti procent, kako ča delaju svi paroni poli nas… pak me strah da ne pasamo kako uni Cigo ča je naša potkovu: još da najden tri potkove i konja, pak imam konja… ma ala, ala alegria, ča bi rekao Mike Buongiorno, ćemo ben, kako jedna naš ča je kopa brajde, pak trudan I štih hitija matiku na korunu iu lega u hlad pod smokvu: ĆU BEN… A muoj did je pasiva z blagon pak mu reče: ĆUbe I BENe nisu nikada delo upravili…

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater