PIŠE MILAN RAKOVAC

Jurina&Franina&mraCK: Pišu monade zato ča nas sve drže za munjene

Milan Rakovac

Milan Rakovac


Jurina i Franina mi šalju imejl: zajno da si dosa zdolun, će biti štrepete. DŽORDŽI BOJ und FELDVEBELFRANC. Šubito njin rišpuondin JAVOLMAJNEHEREN…

Me čekaju na Đardini svireći u mih, tići su se raskantali, narod špancira kako’i na unen špancirfestu, prognozeri su jopet falili - fali budi višnjen - da će nas zamesti snig, ma ni ga bilo. Svire njih dva, je viti kako da je cila Pula jedan sam škik kako kad je Kvarnaitrieta divizija naša umarširala u Pulu.

mraCK: Ejla đovinoti, vero vami je vajk fešta!

F: Muči, muči, ne zuovi vranića!

M: Ma ča? Kako da vas je niki strah ćapa.

J: Jezik pregrizo, ča bi rekli vi tamo priko Učke!

M: Ma ne valja? Samo mi agarameri pjutošo rečemo fuj tojfel.

Kad na bot, mih je spuhan i spod pazuha, njih dva mi daju mot z glavuon – ala simo… Se sidemo ča dalje na terasi, i jur me noge zaziebu, ma ča, san dohlompa doli samo da se poteplin, a sad mi je zima kako da san na Sljemenu – sve zaradi ča je cili svit kako’i Hitler, ča je prvi zabranija fumanje. A mi fumadori. Indiferente, bi rekli Carpinteri e Faraguna, ča su pisali šimijarije (kako i nas tri sad, nu! Pak vjak se moran spomienuti njih dva): ajaj da ćemo mi drugi načiniti desant na Trst,.. ajaj da ajuto da ne bi Štalin hitija la bomba ANATOMIKA… pak bi   na kraju svaki bot napisali: MI DIGO KE I ŠKRIVI ŠTA ROBA ŠOLO PER INŠEMPPIJAR LA ĐENTE.

F&J: Ala meštre, povi po pravici, ma ča da imamo pod štramci nego trinajst milijardi kunelići!

M: Pensate reči dvi mlijarde euri?

F&J: Ne, nego kunini!

M: Ma ča da smo sve toliko munjeni?

F&J: Zato smo te zvali na krizni zastanak!

M: Ma ča pk amene? Ča niste zvali Plenkija, Zokija, almeno unega ganca iz Nardone banke?

F&J: Aj vero lipo nas putiš, ma to da narod propio zaradi njih drži kune.

M: Ma ča smo propio munjeni kako’i niene kokošine?

F&J: Ki zna drugo ki je munjen, a ki pametan…

M: Andadada, ta van valja. Ma povite mi, nu, koja je to KEČ TVENTITU…

F&J: Nemuoj ga ti nami parlakveštiti po merikansku!

M: Sori bojz…

F&J: Alzo dize ferfluhte Amerikanen, majn got, jeni reču da ljudi drže kune zato ča se šuška da će euro e tuto kuanto poj s vragon!

M: Pak kalkulaju, ma vero ko ustane euro, ćemo bne poj u bnaku na ŠanŠilveštro 2023?

F&J: Ter lkao da je jušto tako! A ako uoni delaju račune DA ĆE DA SE OTCEPIMO OD EUROPE?

M: Ma ča? Ma ki? Srbija?

F&J: Ma ča pak jopet Srbija?

M: A ča ja znan, vi ste rekli tu šentiencu po srbijanski?

F&J: Ma ča mi znamo nego puhati u svirale. Ter zato smo te zvali, da nan povidaš, a za ča pak najzad štiješ i pišeš đornale i libre, merlo de graja?

M: Da, da, imate račun. Ki zna ča je i ča će biti, alora jur kad pitate, alora “stani malo od Doboja Mujo”. Reču naši Talijani, Chi gha santoli, gha busolai: ki ima šantuli ima i kolači. I jušto tako je bilo u prvanje vrime: pametniji naši bi lako imali valje tičjega mlika, bašta samo si najti bogatega kumpara – kad krstiš rojeno dite, kad je berma, kad se ki ženi. To mi gre kroz glavu uve dane, ter ča, a ča nima sad Hrvacka bogatih kumpari cilu kumpaniju?! Eurozona, Šengen, Nato! Orka pipa, ma ki će pak sada s nami! I još štijete vi dva ganca da naši ljudi imaju pod štramcen nego tirnajst milijardi kun…

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter

Web kamere

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini