Od 14. kolovoza

Rovinjski komunalni servis uvodi odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina: DISTRIBUCIJA SPREMNIKA ZA BIOOTPAD

| Autor: Nina ORLOVIĆ RADIĆ

Slijedom obveze odvojenog prikupljanja otpada, radi poticanja visokokvalitetnog recikliranja korisnih sirovina, čime bi se doprinijelo smanjenju količine miješanog komunalnog otpada te da bi se izbjeglo plaćanje kazne propisane jedinicama lokalne samouprave koje imaju obvezu do 2022. godine smanjiti na 50 posto količinu proizvedenog miješanog komunalnog otpada u odnosu na 2015 godinu, rovinjski Komunalni servis će, počevši od 14. kolovoza uvesti novu mjeru odvojenog sakupljanja biootpada iz kuhinja i kantina.

Naime, tijekom trajanja turističke sezone, pružanjem usluga smještaja i ugostiteljskih usluga, pripreme i posluživanja hrane proizvodi se velika količina miješanog komunalnog otpada te je praćenjem situacije na terenu od strane Komunalnog servisa utvrđen veći udio posebne kategorije otpada, tj. biootpada iz kuhinja i kantina u spremnicima za miješani komunalni otpad. Stoga se mole vlasnici ugostiteljskih objekata i restorana koji se bave pripremom i posluživanjem hrane da zatraže u Komunalnom servisu dostavu spremnika za biootpad, zapremnine 120 litara koji će im biti isporučeni bez naknade.

Učestalost odvoza odvojenog prikupljanja biootpada iz kuhinja i kantina bit će minimalno jednom tjedno, odnosno prema potrebi, a prema mogućnostima Komunalnog servisa i češće, dok će cijena odvojeno prikupljenog biootpada biti ista kao i cijena miješanog komunalnog otpada obračunatog na masu (kg) predanog otpada.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu navodi da se u svijetu čak jedna trećina proizvedene hrane baci. Na razini Europske unije otpad od hrane čini čak 53 posto ukupno odbačenog otpada. Takvi podaci ne ukazuju isključivo na problem zaštite okoliša, već otvaraju pitanja socijalne i ekonomske održivosti. Istraživanje Europske unije o količini otpada od hrane za 2012. godinu navodi da su restorani i uslužni sektor koji priprema i poslužuje hranu generirali 11 milijuna tona otpada hrane na nivou Europske unije odnosno 21 kilogram otpada godišnje po osobi.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater