PUNJENJE PRORAČUNA

Općina Medulin prodaje 12 atraktivnih parcela PO "LUDIM" CIJENAMA

| Autor: Cristian Bruno GALIĆ

Upravni odjel za komunalnu izgradnju i održavanje Općine Medulin objavio je javni natječaj za prodaju 12 nekretnina u općinskom vlasništvu. Prodaje se šest nekretnina u Medulinu, jedna u Premanturi i njih pet u Pomeru. Natječaj je otvoren do 5. listopada, a javno otvaranje ponuda održat će se 6. listopada u 13.30 sati u Općini.

S prodajom ukupno 12 nekretnina općinska bi kasa bila bogatija za više od deset milijuna kuna. Točnije, prodajom 11 nekretnina općina bi uprihodila 10.765.100 kuna. Za posljednju nekretninu na području Medulina nije utvrđena kvadratura, a cijena kvadrata određena je na iznos veći od 200 eura.

U Medulinu se prodaje parcela od 3.835 četvornih metara za početnu cijenu od 1.861.000 kuna, što je otprilike 485,26 kuna po kvadratu. Zatim parcela od 2.179 kvadrata za 1.692.000 kuna, odnosno za 776,5 kuna po četvornom metru. Treća nekretnina koja se prodaje je parcela od 2.285 kvadrata, a cijena joj je 1.552.000 kuna, odnosno 679,21 kuna po četvornom metru. Za iznos od 1.290.000 kuna, odnosno za 777,1 kunu po četvornom metru, medulinska Općina prodaje parcelu u Medulinu površine 1.660 kvadrata. Dvije parcele od 350 i 91 kvadrat, dakle ukupno 441 kvadrat zemlje, prodaju se za 480.000 kuna, što iznosi 1.088 kuna po kvadratu. Te se nekretnine prodaju u paketu, a između njih nalazi se čestica koja je donedavno bila upisana kao javno dobro. Općinsko vijeće je tu parcelu isključilo iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi, pa je temeljem te odluke na budućem kupcu obveza rješavanja imovinskopravnih odnosa.

U Medulinu se prodaje i parcela čija kvadratura za sad nije poznata budući da ima velikih odstupanja u stvarnoj površini od one upisane u zemljišnim knjigama i katastru. No, ono što je zanimljivo jest da je za tu parcelu cijena kvadrata određena na iznos od 1.684,69 kuna. Po utvrđenju točne površine čestice, u roku od 15 dana od izmjene podataka u zemljišnim knjigama, Općina će s najpovoljnijim ponuditeljem iz natječaja sklopiti ugovor o kupoprodaji u kojem će biti utvrđena ukupna kupoprodajna cijena koju će kupac biti dužan uplatiti u roku od 15 dana.

U Pomeru se prodaju četiri zasebne i jedna parcela koja je sastavljena od dvije. Potonja parcela se sastoji od čestice površine od 1.132 kvadrata i druga od 821 kvadrat, odnosno ukupno 1.953 četvorna metra. Njihova početna cijena iznosi 184 tisuće kuna, što po kvadratu iznosi 94,21 kunu, i to je najniža početna prodajna cijena nekretnine po kvadratu u ovom natječaju. Na području katastarske općine Pomer, točnije na predjelu Volme - Šćuza kod Banjola, prodaju se četiri nekretnine, u naravi građevinska parcela od 1.460 kvadrata za 778.600 kuna, parcela od 1.651 kvadrat za 880.500 kuna, parcela od 1.337 kvadrata za 713 tisuća kuna i parcela od 1.552 kvadrata za 976 tisuća kuna. Prve tri parcele se prodaju po 533 kune za kvadrat, dok je vrijednost četvrte parcele u Općini procijenjena na 628,8 kuna po četvornom metru.

Zadnja nekretnina na popisu ovog javnog natječaja je parcela u Premanturi od 339 četvornih metara. Njena početna cijena iznosi 358 tisuća kuna, odnosno 1.056 kuna po kvadratu. Ova nekretnina u naravi čini okućnicu izgrađenoj stambenoj građevini i s njom čini jednu građevnu funkcionalnu cjelinu. Za to je izdano i rješenje o formiranju građevne čestice, te se nalazi u posjedu stranke.

Kao kupci, u postupku javnog natječaja mogu sudjelovati domaće i strane fizičke i pravne osobe koje, prema pozitivnim propisima RH, mogu stjecati vlasništvo nekretnina u Hrvatskoj i koje su u roku za prijavu položile jamčevinu u visini od 10 posto početne cijene nekretnine za koju se nadmeću i koje su uz ponudu priložile svu traženu valjanu dokumentaciju.

Predmetne nekretnine prodaju se u viđenom stanju, po sistemu "viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Općina Medulin ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru. Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana utvrđivanja najpovoljnijih ponuditelja. Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon primitka obavijesti da je izabran kao najpovoljniji ponuditelj ili ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji po obavijesti da je izabran kao najpovoljniji ponuditelj.

Prema propisima javnog natječaja, načelnik Općine Medulin Goran Buić zadržava pravo poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično u odnosu na oglašene nekretnine. Buić to može učiniti bez obveze da natjecateljima obrazlaže razloge poništenja natječaja, do donošenja odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude, a ima i   pravo da poništi odluku o prihvatu najpovoljnije ponude prije sklapanja ugovora.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater