BOLJI UVJETI RADA I UČENJA

Nastavlja se rekonstrukcija osnovne škole, Gimnazije i strukovne škole u Pazinu


Pazinsko gradsko vijeće prihvatilo je formiranje građevinskih čestica Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin i Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin te prijenos prava suvlasništva, bez naknade Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile. Naime, radi se o nastavku aktivnosti na projektu dogradnje i rekonstrukcije Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin i Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile.

Cilj je nastava u jednoj smjeni

Cilj rekonstrukcije i dogradnje pazinskih škola je organiziranje nastave u jednoj smjeni, objedinjavanja glazbenog odjela s matičnom školom te zadovoljavanja uvjeta državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Do sada je u sklopu ovog projekta izrađen projektni zadatak za povećanje prostornih kapaciteta škole kako bi se dobili dodatni prostori kojima bi se zadovoljile potrebe organizacije nastave. Dogradnjom osnovne škole dobit će se prostori za dnevni boravak učenika razredne nastave, zatim prostori za posebne razredne odjele, prostori, točnije razredi, za predmetnu nastavu s pratećim prostorijama te prostori za glazbeni odjel. S obzirom na različitu tipologiju dodatnih prostora i specifične potrebe u njihovoj organizaciji, nametnula se potreba dogradnje koja pretpostavlja grupiranje dnevnih boravaka i razreda za posebne potrebe uz krilo razredne nastave s neposrednom vezom s postojećim prostorima razredne nastave. Organizacija razreda predmetne nastave kao i Glazbene škole riješit će se u sklopu nadogradnje školske dvorane, s neposrednom vezom na krilo predmetne nastave. Prostorni obuhvat definiran je građevnim česticama na kojima se nalaze postojeća školska zgrada, igralište i školski park. Dogradnja krila razredne nastave se predviđa sa zapadne strane, prema košarkaškom igralištu, a nadogradnja dvorane predviđa se cijelom površinom njena tlocrta.

Spoj osnovne i srednje škole

U srpnju 2015. godine tvrtka Kostrenčić i Krebel - arhitekti d.o.o. iz Zagreba napravila je idejno rješenje, koje je potom prihvaćeno od školskog odbora. Na temelju idejnog rješenja sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju Osnovne škole, čime je uz arhitektonski projekt, izrađen i geodetski i geotehnički elaborat kojim je potvrđeno da se dogradnja može planirati iznad sadašnje sportske dvorane osnovne škole Vladimira Nazora. Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile u sadašnjim prostorima djeluje od 1992. godine. Na temelju analize trenutne opterećenosti prostora u odnosu na nastavne planove priprema se projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju te školske zgrade s ciljem održavanja nastave u jednoj smjeni i poštivanja odredbi državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Školi trenutno nedostaje osam učionica da bi mogla raditi u jednoj smjeni. Istarska županija i Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile izradile su snimku postojećeg stanja školske zgrade, geodetski situacijski nacrt te analizu i karte vlasništva s usporedbom katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja za zonu oko školske zgrade, a u tijeku je izrada idejnog rješenja. Prigodom planiranja buduće dogradnje srednje škole želi se sačuvati prilaz školi i amfiteatru kao i park prema osnovnoj školi. Uzimajući u obzir koncepciju postojeće zgrade srednje škole, dodatne učionice odbit će se nadogradnjom drugog kata iznad upravnog dijela i dogradnjom učionica po svim etažama uz toplu vezu između osnovne i srednje škole. U skladu s time Istarska županija predložila je mogućnost dogradnje na spoju osnovne i srednje škole na sjevernu i južnu stranu kojom se dobiva šest novih učionica te nadogradnju na dio postojeće zgrade.

Riješiti i problem prijevoza učenika

Na sastanku predstavnika obiju škola, Grada Pazina i Istarske županije lanjskog rujna usuglašen je način reguliranja odnosa. Tom je prigodom pažnja posvećena svim sadašnjim i planiranim aktivnostima u prostoru, a slijedom toga izrađen je i objedinjen geodetski situacijski snimak projekata dogradnje Osnovne škole, Gimnazije, dvorane te Sportsko - rekreacijskog centra u Pazinu.

- Realizacijom ovih projekata stvorit će se uvjeti za kvalitetan rad škola u jednoj smjeni, kaže pazinski gradonačelnik Renato Krulčić. Osnovnoj je školi ovaj projekt važan i zbog toga da se njen Glazbeni odjel, koji trenutno djeluje u prostorima Pučkog otvorenog učilišta, preseli u školu čiji je sastavni dio. Gimnazija i strukovna škola u koju na nastavu putuju učenici iz raznih krajeva Istre, moći će nakon dogradnje nastavu organizirati u jednoj smjeni čime će se riješiti i problem prijevoza učenika u poslijepodnevnim i večernjim satima. Budući da se radi o značajnim projektima i velikim sredstvima za njihovu realizaciju Krulčić očekuje i pomoć nadležnog ministarstva i državnog proračuna. (Napisao i snimio Mirjan RIMANIĆ)

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter








Web kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum