TKO JE KRIV ZA OVU SITUACIJU?

IMAJU LI GRADOVI SNAGE BORITI SE S NEKONTROLIRANIM BUJANJEM DIVLJE GRADNJE? Rovinj prijavio nadležnim tijelima parcelizaciju POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA!

| Autor: Nina ORLOVIĆ RADIĆ
(Nina ORLOVIĆ RADIĆ)

(Nina ORLOVIĆ RADIĆ)


Parcelacija je izvršena s prepoznatljivim rasterom katastarskih čestica manjih površina, s budućim ili već utabanim prometnicama na način kao da se radi o parcelaciji građevinskog zemljišta unutar građevinskog područja naselja

Grad Rovinj prijavio je parcelizaciju poljoprivrednog i šumskog zemljišta na području Grada i Rovinjskog Sela. Najnovija "urbanizacija" zemljišta izvan građevinskog područja otkrivena je pregledom digitalnog katastarskog plana web stranica Državne geodetske uprave Geoportal, kada su i uočene velike promjene u katarskom operatu na različitim područjima poljoprivrednog i šumarskog zemljišta, neprimjerene kulturi i prostorno-planskoj namjeni zemljišta.

Obaviještena ministarstva i odvjetništvo

- Parcelacija je izvršena s prepoznatljivim rasterom katastarskih čestica manjih površina (oko 400, 600, 800 četvornih metara) s budućim ili već utabanim prometnicama i na način kao da se već radi o kakvoj parcelaciji građevinskog zemljišta unutar građevinskog područja naselja, pojašnjava gradonačelnik Rovinja Marko Paliaga, koji je o najnovijem slučaju nezakonite urbanizacije obavijestio sve što se dade obavijestiti - tri ministarstva poljoprivrede, graditeljstva i prostornog uređenja te pravosuđa, potom Državno odvjetništvo RH i Državnu geodetsku upravu, objasnivši i da na tako formiranim katastarskim česticama već godinama nekontrolirano niče nezakonita izgradnja, a koja je očito, rezultat ranijih ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina.

- Za Grad Rovinj takvo je "zagađenje" prostora i iskorištavanje prirodnih i nenadomjestivih resursa nedopustivo, kaže prvi čovjek grada, ističući i da je očita zloupotreba odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o šumama, kojom je, bez ikakvih kriterija, omogućena parcelacija poljoprivrednog i šumskog zemljišta dovela do situacije da se na različitim lokacijama područja Grada Rovinja pojavljuju takozvane mini urbanizacije, i to usprkos Prostornom planu grada i eksplicite određenom namjenom zemljišta - kao poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene i/ili kao šume isključivo osnovne namjene.

Nužno onemogućavanje parcelizacije

- Upravo kako bi opravdali zakonski propisanu posebnu zaštitu poljoprivrednom i šumskom zemljištu, kao dobru od interesa za Republiku Hrvatsku, tražimo brzu reakciju nadležnog ministarstva i hitno pokretanje postupka izmjene zakona u pravcu onemogućavanja parcelacije poljoprivrednog/šumskog zemljišta, kada je upravo očito da to nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje, odnosno nije u funkciji zaštite i gospodarenja šume. Apeliramo i da se upravo s ciljem kontrolirane parcelacije takvih zemljišta, kroz zakonske odredbe naprave jasni kriteriji kojima će se kontrolirati parcelacija poljoprivrednog i šumskog zemljišta, a koji bi onemogućili cjepkanje i njegovu devastaciju, nenamjensko korištenje, potencijalne malverzacije oko preprodaje takvog zemljišta (poljoprivrednog za građevinsko), s predloženim strogim sankcijama za one koji to čine, predlaže gradonačelnik Paliaga.

Uz to, Rovinj opetovano i po koji put insistira i na inspekcijskim nadzorima nad provedenim parcelacijama poljoprivrednog i šumskog zemljišta, kojima se "omogućava obavljanje radnji u suprotnosti sa zakonskim odredbama, gdje se veće katastarske čestice jedne određene kulture parceliraju na više manjih čestica, različitih površina, gdje se novonastalim česticama mijenjaju i kulture zemljišta, a koje istovremeno ne odgovaraju stanju na terenu".

- Tražimo, i insistiramo, na poništenju tako provedenih parcelacijskih elaborata od strane Državne geodetske uprave, uz povrat u katastarskom operatu u prvobitno stanje, sve sa svrhom zaštite i očuvanja prostora, rezolutan je gradonačelnik Marko Paliaga, koji također od saborskih zastupnika IDS-a očekuje veliki angažman, kao uostalom i od svih građana Rovinja, koji vole, žive i doživljavaju Rovinj svojim gradom. Jer, u protivnom, i ovim tempom sve ćemo urbanizirati - izuzev sebe samih!

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter

Web kamere

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater