U KORAK S VREMENOM

ACI je predvodnik zelene tranzicije u nautičkom turizmu Hrvatske

| Autor: Milan Pavlović
ACI marina Rovinj, Ivan Herak, Josip Ostrogović

ACI marina Rovinj, Ivan Herak, Josip Ostrogović


U Novoj Gorici u Sloveniji je ovog tjedna održana konferencija "Hydrogen Ecosystem North Adriatic 2022.", na kojoj su uz predstavnike ministarstava iz Slovenije, Hrvatske i autonomne talijanske regije Friuli-Venezia Giulia sudjelovale eminentne tvrtke iz navedenih država i regije. Na konferenciji su sudjelovali i   Ivan Herak, član uprave ACI-ja d.d. za financije, korporativno pravo i ljudske resurse i Josip Ostrogović, član Uprave ACI-ja za investicije, marketing i maloprodaju.

Na osnovama postavljenim kroz Europski zeleni plan, prelazak na održive izvore energije posljednjih nekoliko godina jedna je od osnovnih odrednica politike Europske unije. Naime, vodik je, kao nosilac energije, već dulje vrijeme predmet rasprava i sastavni dio planova zemalja EU, ali i šire. S ciljem prilagodbe klimatskim promjenama donesen je europski zeleni plan (European Green Deal) kojim je postavljen cilj da Europa postane prvi klimatski neutralni kontinent do 2050. godine. Donošenjem spomenutog plana EU je povećao svoje ambicije za smanjenje emisija ugljikovog dioksida (CO2) te je prvotni cilj za 2030. godinu podigao na minus 55 posto u odnosu na 1990. godinu.

S ciljem doprinosa ostvarenju ciljeva postavljenih europskim zelenim planom, Europska komisija donijela je i Strategiju za vodik za klimatski neutralnu Europu, u kojoj je vodik istaknut kao jedna od ključnih poluga za uspješnu energetsku tranziciju i Europsku strategiju za integraciju energetskih sustava.

Recentna događanja u Europi - posebice novo geopolitičko i energetsko okruženje - dodatno potenciraju potrebu znatno brže tranzicije prema novim izvorima energije radi povećanja energetske neovisnosti, slijedom čega je Europska komisija formirala i plan REPower EU.

Hrvatska je također prepoznala prilike i važnost čiste energije, te je na tragu politika EU započela s poduzimanjem aktivnih mjera u svrhu provedbe politika zelene tranzicije. Konkretno, još u veljači donesena je Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2020. godine, s pogledom na 2050. godinu, koja potiče snažnu

dekarbonizaciju energetskog sektora i rast udjela električne energije iz obnovljivih izvora.

Strategija zapravo osigurava okvir za proizvodnju i uporabu vodika s naglaskom na obnovljivi vodik kao zamjenu za fosilna goriva i povećanje stabilnosti elektroenergetskog sustava zasnovanog na obnovljivim izvorima energije, a u svrhu energetske samodostatnosti i tranzicije na čistu energiju. U ožujku 2022. godine Hrvatski sabor donio je Strategiju za vodik do 2050. godine, koja određuje okvirne mogućnosti razvoja proizvodnje, pohrane, transporta i općenito uporabe vodika s ciljem smanjenja CO2 emisija, kao i mogućnosti uključivanja gospodarstva u sektor proizvodnje opreme, čime bi se osigurali tehnološka prilagodba i sudjelovanje na europskom i svjetskom tržištu vodikovih tehnologija.

Energetska strategija Republike Hrvatske kao i Niskougljična strategija predviđaju smanjenje emisija stakleničkih plinova u iznosu od oko 74 posto u 2050. godini u odnosu na emisije iz 1990. godine.

Kao što je navedeno u Strategiji za vodik do 2050. godine, poseban oblik međunarodne suradnje vezan je uz potencijalnu uspostavu dolina vodika. To su regionalni sustavi smješteni unutar više država koji povezuju proizvodnju vodika, transport i različite krajnje uporabnike te su važni za uspostavu i jačanje gospodarstva zasnovanog na vodiku. Radi se u naravi o svjetskoj inicijativi tako da je trenutno na pet kontinenata uspostavljeno sveukupno 36 dolina vodika.

Tako je i Republika Hrvatska uključena u projekt "Dolina vodika Sjeverni Jadran", zajedno sa Slovenijom i autonomnom talijanskom regijom Friuli-Venezia Giulia. To udruživanje ima za cilj povezivanje projekata koji su sastavni dio doline s potencijalnim partnerima u državama članicama doline. Član tog konzorcija postao je nedavno i ACI, čime je stekao status predvodnika zelene tranzicije u nautičkom turizmu Hrvatske.

"U ožujku 2022. godine projekt Adriatic Green Hydrogen priznat je od strane Vlade Republike Hrvatske kao IPCEI projekt, odnosno projekt zajedničkog europskog interesa. Naime, nema nikakve dvojbe da novonastale okolnosti od svih zemalja EU, pa tako i od svih poslovnih subjekata zahtijevaju prilagodbu, ali predstavljaju i značajnu povijesnu priliku.

Uvjeren sam da energetska tranzicija može omogućiti svim lukama nautičkog turizma da postanu sustavi energetski samodostatnih marina te dobavljač čiste energije, koja bi se proizvodila putem vlastitih postrojenja. Radi svega navedenoga potrebno je osigurati partnerstvo sa strateškim i komplementarnim tvrtkama iz regije Sjeverni Jadran", rekao je Ivan Herak, član uprave ACI-ja.

S obzirom na intenciju što brže prilagodbe odnosno tranzicije na zelenu energiju, na razini Europske unije u narednom razdoblju biti će otvoren niz natječaja, iz kojih se mogu povući sredstva upravo u svrhu opisane uporabe vodika. Za prvi takav natječaj Nadzorni je odbor ACI-ja dao Upravi te tvrtke suglasnost za sudjelovanje u projektu Koridor mobilnosti s nultom emisijom -Sjeverni Jadran. Temeljem navedene suglasnosti ACI d.d. je podnio prijavu na natječaj "Dolina vodika Sjeverni Jadran", odnosno "North Adriatic Hydrogen Valley".

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter

Web kamere

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater