KULTURNA I SAKRALNA BAŠTINA

Kip Blažene Djevice Marije s djetetom u obnovljen i vraćen u Brtoniglu

| Autor: Luka JELAVIĆ
Obnovljena skulptura smještena je u župnoj crkvi

Obnovljena skulptura smještena je u župnoj crkvi


Polikromirana drvena skulptura Blažene Djevice Marije s Djetetom koja se nalazila u crkvi na brtoniškom groblju vraćena je nakon restauracije u Brtoniglu, u župnu crkvu.

Naime, ta vrijedna drvena skulptura restaurirana je 2014. godine u Veneciji, zahvaljujući inicijativi Istarske županije i sufinanciranju Regije Veneto po Programu za oporavak, očuvanje i unapređenje baštine venecijanskog podrijetla u Istri i Dalmaciji.

Slika s kipom u sredini prije obnoveSlika s kipom u sredini prije obnove

Koncem kolovoza 2014. drvena skulptura je vraćena u Istru, ali ne u crkvu Gospe Nogaredske u brtoniškom groblju u Brtonigli, gdje je bila, već je to visokovrijedno umjetničko djelo, koje je dodatno uljepšano restauracijom, spremljeno u Muzej Porečke i Pulske biskupije u Poreču.

Potpora Ministarstva kulture

Naime, crkvica na groblju zbog oštećenja, a još više iz sigurnosnih razloga, nije bila pouzdana za povratak i čuvanje obnovljenog drvenog kipa iz 15. stoljeća. Groblje i crkva su na izoliranom području, izvan naselja i sve su procjene govorile da to vrijedno umjetničko djelo ne bi imalo potrebnu sigurnost.

Župa svetog Zenona i Općina Brtonigla predložile su da se taj vrijedan kip postavi u župnu crkvu, u središtu Brtonigle, ali je i u njoj trebalo osigurati smještaj, što je podrazumijevalo provedbu svih potrebnih mjera za zaštitu umjetnine protiv krađe, u skladu s uputama dobivenim od nadležnih tijela.

Sada su stvoreni uvjeti za postavljanje obnovljene drvene skulpture u crkvi svetog Zenona. Uz restauraciju kipa, 2019. godine je obnovljena i slika na platnu koja se nalazila na oltaru grobljanske crkve. Sredstva za obnovu slike dalo je Ministarstvo kulture, na prijedlog Općine Brtonigla i po javnom pozivu Općini je dodijeljeno 56.312 kuna za konzervatorsko i restauratorske radove na oltarnoj pali sa slikom. Pala i slika uređene su po mjeri za skulpturu i renesansni reljef iz 18. stoljeća.

Sada je sve spremno i skulptura Blažene Djevice Marije s Djetetom se mogla postaviti u župnu crkvu, na sigurno mjesto, čime je ispunjena želja Općine i Župe Brtonigla.

Županija sufinancirala projekt

Skulptura potječe s kraja 15. stoljeća, visoka je 70, široka 38 i duboka šest centimetara. Bila je ranije smještena unutar niše, odnosno iza oblikovanog otvora slike na platnu koja se nalazi na oltaru grobljanske crkve.

Crkva na groblju kod Brtonigle više nije sigurna za vrijedno djeloCrkva na groblju kod Brtonigle više nije sigurna za vrijedno djelo

Cjelokupno djelo, prema opisima prof. Ivana Matejčića, znanstvenici smatraju dijelom "složenijeg aparata koji je danas izgubljen i smatra se transpozicijom u skulpturu slika Giovannija Bellinija ili Marca Zoppoa, u vezi s majstorom pulskog poliptiha i autorima reljefa Košljuna i Djevice iz Viganja".

Obnova još jednog vrijednog spomenika kulturne i sakralne baštine predstavlja konkretno ulaganje u očuvanje i promicanje kulturne baštine mletačkog podrijetla u Istri.

Projekt "Povratak grobljanskog kipa Blažene Djevice Marije s Djetetom u Brtoniglu" je realiziran uz sufinanciranje Upravnog odjela Istarske županije za kulturu i zavičajnost u visini od 15.000 kuna (oko 1.991 euro).

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum