ogroman problem

Deklaracija Grada Rovinja protiv bespravne gradnje: TRAŽIMO OD VLADE DA NAM OMOGUĆI PREUZIMANJE POSLOVA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE!

| Autor: Glas Istre
Rovinj

Rovinj


Gradsko vijeće Rovinja usvojilo je Prijedlog Deklaracije o očuvanju i zaštiti urbanog prostora i prirodne baštine Grada Rovinja. Cilj donošenja ovog važnog akta je upozoravanje na ogroman problem bespravne gradnje ne samo u Rovinju i Istarskoj županiji, nego i diljem cijelog priobalnog pojasa.

Cilj je i stvaranje pritiska na državna tijela da bi napokon poduzela potrebne normativne aktivnosti kojima bi nadležnost građevinske inspekcije prenijela na gradove i općine koje taj posao mogu i žele obavljati. Jedino bi se na taj način konačno mogla zaustaviti bespravna gradnja te započeti sanacija prostora poharanog bespravnim građevinama. Gradsko vijeće je s ogorčenjem utvrdilo da je zadnjih desetljeća došlo do nekontrolirane ilegalne masovne bespravne gradnje, pogotovo na poljoprivrednim površinama koje okružuju Rovinj. To je pak nepovratno narušilo stoljećima brižno čuvan prirodni okoliš. 

Takva pojava bespravne gradnje, umjesto da je najstrože sankcionirana od strane tijela državne uprave, nagrađena je tzv. legalizacijom i to u čak dva navrata, čime je poslana najgora moguća poruka države bespravnim graditeljima – da mogu (g)raditi što žele jer im nitko neće rušiti bespravno izgrađeno nego će im štoviše, isto jednog dana biti legalizirano.

Uslijed učestalog i upornog ignoriranja preko tisuću gradskih prijava bespravne gradnje od strane Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Grad Rovinj je, u suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave iz Istre potpisao Deklaraciju kojom se traži ustrojavanje gradskih građevinskih inspekcijskih službi.

Gradsko vijeće Rovinja drži neprihvatljivim da se legalizacijom bespravne gradnje te izdavanjem dozvola za rad kampova, benzinskih postaja i drugih objekata protivnih gradskim prostorno planskim dokumentima na najgrublji način zadire u Ustavom zagarantirano pravo Grada da samostalno promišlja i odlučuje o svom prostoru.

Od Vlade i nadležnih ministarstava traži: da se odmah pokrenu izmjene odgovarajućih zakona radi omogućavanja ustrojavanja gradskih građevinskih inspekcijskih službi u onim gradovima čija bi predstavnička tijela za svoja područja donijela odgovarajuće odluke o preuzimanju poslova građevinske inspekcije, da odmah prekinu postupke u svezi izdavanja bilo kakvih dozvola za rad i/ili uporabu objekata koji nemaju potvrdu Grada da su izgrađeni u skladu s gradskom prostorno planskom dokumentacijom te da u suradnji s gradonačelnikom Rovinja preispitaju sve do sada izdane dozvole za rad takvih objekata uz trenutno ukidanje svih dozvola za koje se utvrdi da nisu bile izdane u skladu s gradskom prostorno planskom dokumentacijom, da odmah počnu rješavati sve prijave koje su od strane Grada Rovinja proslijeđene Državnom inspektoratu.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom