EU PROJEKT LIKE

KOMPROMIS IZMEĐU PENJAČA I SOVA UŠARA: Zbog negativnog utjecaja na zaštićene prirodne vrijednosti na nekim je stijenama zabranjeno penjanje

| Autor: Gordana ČALIĆ ŠVERKO


Cijeli Buzetski kanjon je sportski orijentiran s hrvatske strane krškog ruba, tu već postoji šest penjačkih sektora i većina se vertikalnih stijena koristi za sportske aktivnosti. Dodatno, Grad Buzet cijelu tu lokaciju vidi kao sportsko rekreacijsku zonu s prirodnim vrijednostima i popularizira bavljenje outdoor sportovima, kaže voditelj projekta Bruno Kostelić

Novi sektor s dvadeset penjačkih smjerova postavljen je do kraja listopada na penjalištu Buzetski kanjon u sklopu EU projekta LIKE.

- Ime sektora je normalno - LIKE, a odluka o novom sektoru nije bila lagana, naprotiv. Donesena je nakon godine dana rada uz angažman znanstvenog projektnog tima i penjača. Sigurno je da se radi o kompromisu koji dijelom ide na štetu sovama ušarama kojima je odabrana lokacija idealno stanište, a kojih je radi sve veće popularnosti penjanja na krškom rubu, sve manje, kaže voditelj projekta Bruno Kostelić, ujedno voditelj Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša u županijskom Odjelu za održivi razvoj.

Nature friendly

Projekt opremanja novog sektora na penjalištu Buzetski kanjon mali je segment EU projekta LIKE - Living on the Karst Edge financiranog iz Programa prekogranične suradnje Intereg V-A Slovenija-Hrvatska koji je započeo u rujnu 2017. godine te završava u veljači 2020. godine. Vodeći partner je Istarska županija, a projektni partneri su i su Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, Udruga BIOM iz Zagreba, udruga Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije iz Ljubljane, Univerza na Primorskem iz Kopra, Prirodoslovni muzej Rijeka, Javna ustanova Natura Histrica te Općina Kopar. Ukupna vrijednost je 1,52 milijuna eura, od čega je 1,29 milijuna odnosno 85 posto sufinanciranja, osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kostelić će na pitanje da li je novi penjački sektor u Buzetskom kanjonu "nature friendly" lokacija kakvoj su se nadali, reći kako je novi sektor svojevrsni pilot projekt u prirodi.

- Htjeli smo naći lokaciju na kojoj bi ponudili penjačke smjerove na način da pružimo ruku penjačima. Kupili smo svu opremu i na postavljanju smjerova angažirali vrsne penjače iz cijele Hrvatske. Prethodno smo izradili i elaborat, odnosno prijedlog potencijalnih lokacija za sportsko penjanje na području krškog ruba. Koncipiran je bio na način da prednosti i nedostatke penjačke lokacije sagledaju penjači, ali i znanstvenici: botaničari, ornitolozi, s obzirom na značaj pojedinih vrsta biljaka i ptica na staništima vertikalnih stijena. Zanimljivo je da su baš one stijene koje su zanimljive penjačima u pravilu prikladne za sovu ušaru koja je zaštićena i ugrožena vrsta. Rezultat svega je da su novo penjalište u Buzetskom kanjonu predložili penjači, prihvatili botaničari, ali ne i ornitolozi. Lokacija Buzetskog kanjona nema formalnu zaštitu, bez obzira što predstavlja potencijalnu lokaciju za stanište sove ušare. Iz tog smo razloga s ornitolozima došli do određenog konsenzusa i "žrtvovali" tu lokaciju kako bi fokus zaštite usmjerili na trenutno još netaknute lokacije gdje sova ušara nesmetano egzistira. Zaključeno je naime da je cijeli Buzetski kanjon sportski orijentiran s hrvatske strane krškog ruba, da tu već postoji šest penjačkih sektora i da se većina vertikalnih stijena koristi za sportske aktivnosti. Dodatno, Grad Buzet cijelu tu lokaciju vidi kao jednu sportsko rekreacijsku zonu s prirodnim vrijednostima i popularizira bavljenje outdoor sportovima, kaže Kostelić.

EU projekt LIKE

Ujedno je takav pristup, napominje Kostelić, motiviran i idejom za grupiranjem fokusa penjačkih aktivnosti na postojeće popularne lokacije koje uz to imaju i dostatnu infrastrukturu. Na ovaj način šalje se konkretnija poruka nego da se 20 smjerova rasprši po nekoliko stijena. Ovom se odlukom očekuje smanjeni pritisak na trenutno potencijalne lokacije novih penjališta na kojima su potvrđena gniježđenja zaštićenih ptica ili postojanje endemskih ili drugih strogo zaštićenih biljnih vrsta.

Zajedničkom odlukom tima projekta LIKE, a vezano uz izbor lokacije novog penjališta u Buzetskom kanjonu, donesena je i konačna odluka o trajnoj zabrani ilegalno postavljenog penjališta u Istarskim toplicama.

Fokus penjača

- Novi sektor u Buzetskom kanjonu moguće je eventualno dodatno promatrati u kontekstu zabrane penjanja na sektorima u Istarskim toplicama zbog postojanja endemske biljke Tommasinijeve merinke, koja egzistira samo na pet lokacija na svijetu, i koje su značajan krajobraz i dio ekološke mreže zaštićenih područja Natura 2000. Istraživanjima je zaključeno da je ova lokacija najdominantnije stanište Tommasinijeve merinke u odnosu na ostale četiri. Pored toga ta se lokacija štiti i kao stanište sove ušare. Zaštita tog područja nije dozvoljavala razvoj penjačkih aktivnosti koje su inozemni penjači zapravo ilegalno počeli stvarati prije pet godina. Očekuje se da će fokus penjača na novi sektor, sada smanjiti pokušaj daljnjeg ilegalnog penjanja u Istarskim toplicama. Radi neprihvatljivog negativnog utjecaja na zaštićene prirodne vrijednosti u određenim je dijelovima stijena: sektori Sveti Stjepan, MDMA, Dreaming Verdon, Wellness center, Ljetni sektor, penjanje u potpunosti zabranjeno. Riječ je o "mirnim zonama". U sektorima gdje ne postoji opasnost od utjecaja na prirodne vrijednosti, penjanje je dozvoljeno tijekom cijele godine u takozvanim "dozvoljenim zonama", napominje Kostelić.

EU projekt LIKE

Kostelić također želi vjerovati da će županijski Sportsko penjački savez odgovorno shvatiti ulogu u održivom razvoju krškog ruba koju su im projektom LIKE ponudili. Preporuke za daljnji održivi razvoj sportskog penjanja na krškom rubu navest će se u zaključnom dijelu projekta LIKE.

U sklopu projekta LIKE postavit će se i deset informativnih tabli na penjalištima krškog ruba. U Istarskim toplicama planirano je pet tabli: značajni krajobraz, ptice Istarskih toplica, pravila ponašanja na penjalištima te tabla zabrane penjanja. U Buzetskom kanjonu planiraju se dvije table: o pravilima ponašanja na penjalištima te tabla o prirodnim vrijednostima Buzetskog kanjona, u Kompanju i kod Kamenih vrata postavit će se table o pravilima ponašanja na penjalištu. Odabrane su prikladne lokacije za postavljanje tabli koje će posjetitelji penjališta moći vidjeti već početkom sljedećeg mjeseca.


Podijeli: Facebook TwiterVremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no

Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater